Preek op 01-01-2018, hoogfeest Maria, Moeder van God, jaar B, pastoor Frank Domen

Preek op 01-01-2018, hoogfeest Maria, Moeder van God, jaar B, pastoor Frank Domen

openingswoord

Broeders en zusters, allemaal van harte welkom op deze eerste dag van het nieuwe jaar 2018. Het is een goede gewoonte om het nieuwe jaar met een heilige Mis te beginnen, om het nieuwe jaar met Moeder Maria te beginnen. Vandaag vieren wij, dat zij de Moeder van God is.

Zoals God de Vader is van alle mensen, zo is Maria de Moeder van alle mensen. Maar wij moeten dat natuurlijk wel willen zijn. Zoals ouders onderling en ouders en kinderen af en toe tegen elkaar zeggen, dat zij van elkaar houden en zij laten dat ook blijken door hun werken, zo willen wij vandaag onze liefde uitspreken voor God en voor Moeder Maria. Als wij samen met hen aan het nieuwe jaar beginnen, moet er wel iets goeds uit voortkomen.

openingsgebed

Laat ons bidden. God, door het moederschap van de heilige maagd Maria hebt Gij de rijkdom van de verlossing aan de mensen geschonken. Wij bidden: laat ons de voorspraak ondervinden van haar door wie wij de Gever van het leven mochten ontvangen: Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Die met U leeft en heerst …

preek

Als wij elkaar op deze eerste dag van het nieuwe jaar 2018 een ‘Zalig Nieuwjaar’ toewensen, dan is dat voor ons, christenen, niet zomaar een soort gelukswens. Het is ook geen toeval, dat de Kerk Maria, de gezegende Moeder van God, viert op deze dag, die een nieuw begin is. Het is eveneens geen toevalligheid, dat de Bijbellezingen van vandaag ons richten op het feit, dat God ons wil zegenen, zoals Hij Moeder Maria heeft gezegend.

Kijken wij naar de lezingen van vandaag. In de lezing uit het boek Numeri zegt God zelf tegen Mozes hoe Aäron de Israëlieten moet zegenen, opdat God hen zal beschermen en hen genadig zal zijn, opdat de Heer zijn gelaat naar hen toe zal keren en hen zijn vrede zal schenken.

De tweede lezing uit de brief aan de Galaten vertelt ons over de zegeningen, die wij door het jawoord van Moeder Maria hebben gekregen, namelijk dat wij, slaven van de wet, de rang hebben gekregen van zonen en dochters doordat wij de heilige Geest hebben ontvangen en dat wij voortaan erfgenamen zijn van God. En in het evangelie is Maria duidelijk de gezegende, omdat zij de Moeder Van God is mogen worden. Zij is de Gezegende onder alle vrouwen.

Dat Moeder Maria zo gezegend is, was niet een soort mythisch schild, dat haar tegen elke verleiding beschermde. Inderdaad, zij werd geboren zonder de erfzonde. Dat is ten opzichte van ons een groot voordeel, want daardoor was haar verhouding met God van het begin af aan veel hechter en haar zicht op de werkelijkheid was veel helderder. Maar Moeder Maria liep niet rond in een of ander ondoordringbaar magisch schild. Zij stond geregeld dankbaar stil bij alle zegeningen, die God haar had geschonken – zij overwoog ze bij zichzelf, zo staat er in het evangelie – en ik denk, dat deze zegeningen daardoor ook in kracht groeiden.

Moeder Maria deed dat bijvoorbeeld, toen de herders haar vertelden over de engelen, die aan hen waren verschenen met de boodschap, dat de Redder van de wereld was geboren. Zij deed dat al eerder toen de engel Gabriël haar aansprak als de Begenadigde en verklaarde, dat de Heer met haar was. Eveneens bewaarde Moeder Maria alles wat er gebeurd was in haar hart, nadat zij en Sint Jozef na drie dagen zoeken de twaalfjarige Jezus in de tempel van Jeruzalem hadden teruggevonden. Jezus had toen namelijk verbaasd gevraagd of zij dan niet wisten, dat Hij in het Huis van zijn Vader moest zijn.

En zo zal Moeder Maria dat vele keren hebben gedaan gedurende het openbare leven van haar goddelijke Zoon. Het maakte haar bewust van en dankbaar voor alle manieren waarop God in haar leven en in de wereld om haar heen werkzaam was. Door erover na te denken leerde Maria ook te begrijpen en aanvaarden alles wat er in haar leven en vooral in het leven van haar Zoon zou gebeuren.

Lieve mensen, God wil niets liever dan ons zegenen, vandaag en alle dagen van dit nieuwe jaar 2018. Misschien is het een goed idee om een plan op te stellen om Moeder Maria een wat grotere plaats in ons dagelijkse leven te geven. Wij zouden op haar feestdagen een keer extra naar de kerk kunnen gaan, eens een bedevaart kunnen maken, al is het maar naar Heiloo. En de Nederlandse bisschoppen hebben naar aanleiding van de afsluiting van het Fatimajaar ons opgeroepen om dit komende jaar zeker op bepaalde dagen de rozenkrans te bidden voor de vrede in de wereld. De bisschoppen denken dan aan:

1 Januari – Hoogfeest Heilige Moeder van God en Wereldgebedsdag voor de Vrede
2 Februari – Feest Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis)
19 Maart – Hoogfeest Heilige Jozef, Bruidegom van de Heilige Maagd Maria
9 April – Hoogfeest Aankondiging van de Heer (Maria Boodschap)
31 Mei – Feest van het Bezoek van de Heilige Maagd Maria aan Elisabeth
9 Juni – Gedachtenis Onbevlekt Hart van Maria
7 Juli – Gedachtenis Heilige Maagd Maria, Zoete Moeder van Den Bosch
15 Augustus – Hoogfeest Maria Tenhemelopneming
8 September – Feest van Maria Geboorte
7 Oktober – Gedachtenis Heilige Maagd Maria van de Rozenkrans
1 November – Hoogfeest Allerheiligen
8 December – Hoogfeest Onbevlekte Ontvangenis van de Heilige Maagd Maria.

Denken wij ook na over wat God in ons eigen leven doet en in het leven van onze dierbaren. Met ieder van ons heeft Hij een eigen plan. Wij moeten tijd en ruimte om te groeien gunnen aan onszelf en aan anderen. Zien wij de zegeningen, die God ons al heeft gegeven en wij mogen erop vertrouwen, dat Hij nog veel meer goed voor ons in petto heeft. Al die zegeningen laten ons zien hoe groot God is en hoeveel Hij van ons houdt. Proberen wij ook elkaar in Woord en daad te zegenen.

Soms, beste medeparochianen, is het nodig – willen wij enigszins geestelijk groeien – om een radicaal nieuwe start te maken. En de dag van 1 januari, de dag van Maria, de Moeder van God, is dan een gelegenheid bij uitstek.

Zo doet ook de paus: vanaf vandaag, 1 januari 2018, is binnen het Vaticaan de verkoop van alle tabakswaren verboden. Dat zal volgens de Italiaanse onderzoeksjournalist Emiliano Fittipaldi zo’n € 10.000.000,- aan inkomstenderving met zich meebrengen, maar dat maakt niet uit, zo verklaart paus Franciscus, want alles wat de mens geestelijk en/of lichamelijk kan schaden moeten wij vermijden.

Misschien kunnen ook wij een groot voornemen maken voor het nieuwe jaar, net als Moeder Maria daar dan geregeld even bij stilstaan, welk groot goed daaruit zou kunnen voortkomen en dan dat voornemen met haar moederlijke hulp echt in praktijk brengen. Ik wens jullie allen van harte een heel goed en vruchtbaar nieuwe jaar 2018. Amen.

AC

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments