Overweging op 31-08/01-09-2018, 22e zondag door het jaar B, in de tehuizen, Jannie Ligthart

Overweging op 31-08/01-09-2018, 22e zondag door het jaar B, in de tehuizen, Jannie Ligthart

openingswoord

Beste medegelovigen, fijn dat u er allemaal weer bent bij deze woord en communieviering van de 22e zondag door het jaar.

In de 1e lezing uit het boek Deuteronomium spreekt Mozes zijn volk toe. Hij prijst de geboden en de voorschriften die hij van God heeft gekregen, en maant het volk om ernaar te handelen.

In de 2e lezing spreekt de apostel Jakobus in zijn brief ook al over een gave van Godswege. Hij gaat als het ware een stapje verder en moedigt zijn lezers aan om niet alleen naar het woord van God te luisteren maar er ook, naar te handelen. Door er alleen naar te luisteren maar er verder niets mee te doen neem je het woord van God niet serieus, en laat je heel veel mooie kansen voor je zelf en je medemens onbenut.

In het Evangelie is er weer een conflict met de farizeeën, die zich druk maken over uiterlijke handelingen. Jezus, heeft daar weer een mooi antwoord op die hen en ook ons tot nadenken brengt.

Ik wens ons een fijne viering toe.

Omdat wij er niet altijd voor openstaan om het woord van God serieus te nemen, willen we dit aan God en elkaar erkennen en belijden, om de H. Communie waardig te kunnen ontvangen. We bidden samen de schuldbelijdenis.

overweging

Lieve medegelovigen, in het Evangelie horen we weer eens over een discussie tussen Jezus en de Farizeeën. Zij lijken Zijn voornaamste tegenstanders te zijn.

Dat Jezus zo dikwijls in aanvaring komt met de Farizeeën, komt omdat zij controleren wat Hij verkondigt. Zij willen weten of zijn boodschap, een boodschap is van een ware gelovige Jood. De discussie van vandaag gaat over het naleven van de Thora, de tien geboden en over de gewoontes waaraan een vrome Jood zich moet houden.

De Joden hadden allerlei gewoonten ontwikkeld om aan hun geloof uiting te geven en hadden deze van geslacht op geslacht doorgegeven. Honderden voorschriften had men bedacht, bijvoorbeeld over het onderhouden van de sabbat, over wat men al dan niet mocht eten, over allerlei aspecten van het dagelijks leven. Zoals bijvoorbeeld vandaag ter sprake komt: dat men voor het eten zijn handen moet wassen. In feite hadden zij, door allerlei nevengeboden, uit het oog verloren waar het in de eerste plaats op aankomt: de geboden die God hen door Mozes had gegeven, de tien geboden.

De Farizeeën vonden: dat wanneer iemand zegt in God te geloven, hij naast het onderhouden van de 10 geboden, ook al die menselijke voorschriften moest onderhouden. Het naleven van de overleveringen van de voorvaderen werd zelfs een criterium om iemands vroomheid te bepalen.

En daar gaat in de Evangeliën steeds de discussie van Jezus met de Farizeeën over. Jezus, verwijt hen dat zij het gebod van God laten varen en zich te veel vasthouden aan de wetten die door mensen vastgesteld zijn.

Jezus, houdt ook ons voor dat we geen belang moeten hechten aan voorschriften die de mensen hebben bedacht. We moeten ons niet verliezen in details die ons eigenlijk afhouden, van wat wezenlijk belangrijk is. Hij houdt ons voor dat wij in ons doen en laten, met ons hart het eerste en grootste gebod van de Liefde voorrang moeten geven. De tien geboden zijn wegwijzers voor ons menselijk leven zoals het in Gods’ ogen moet zijn. Het gaat om datgene wat in het hart van de mens leeft.

Het heeft voor God geen enkel belang hoe mijn buitenkant eruit ziet, maar wel hoe mijn innerlijk is, hoe ik mijn binnenkant aan mijn medemens toon. Ben ik iemand met wie het goed is om mee te leven? Is het voor mijn familie, mijn gezin, mijn buren..etc… fijn als ik er ben? Dat zijn de dingen waar ik op de eerste plaats aan moet denken. We mogen godsdienst en geloof niet verwarren met gebruiken en regels die we zelf hebben uitgevonden.

Jezus wijst ons weer op de noodzaak van het leven vanuit een liefdevol hart. Want is ons hart gevuld met liefde voor God en de naaste, met mededogen en barmhartigheid dan is er geen plaats voor bijv. jaloezie, hebzucht diefstal en andere nare gedachten. Het is belangrijk om de tijd te nemen om in ons eigen innerlijk te kijken, hoe het ervoor staat. En als ik bij mezelf kijk is er regelmatig heel wat bij te schaven. Maar het is heilzaam om door de biecht, het gebed en het nadenken over de woorden van Jezus, te proberen de geboden van God goed na te leven en de werken van barmhartigheid te doen.

Jezus, geeft ons steeds weer de kans om meer ruimte in ons hart voor Hem te maken, opdat wij met Hem, onszelf en de wereld om ons heen zuiverder maken, vrij van problemen en nare ontwikkelingen.

Het Rijk van God zal in onze eigen omgeving vorm krijgen als wij zo met elkaar om willen gaan. Amen.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments