Overweging op 26/27-01-2018, 4e zondag door het jaar B, in de tehuizen, Jannie Ligthart 

Overweging op 26/27-01-2018, 4e zondag door het jaar B, in de tehuizen, Jannie Ligthart

openingswoord

Lieve medegelovigen, in de Evangelielezing horen we, dat de onreine geest het meteen doorheeft, dat Jezus, deze jonge timmerman uit Nazareth, bij God hoort. Hij herkent Jezus als de “heilige Gods”.

Waar Jezus spreekt, heeft een onreine geest het niet langer voor het zeggen.

Daarom zet hij een enorme keel op, maar het baat hem helemaal niets, want Jezus onderwijst met gezag. Jezus onderwijst in de Naam van die ene ware God.

Naar Hem moet wel worden geluisterd.

De onreine geest kan niet anders dan het veld ruimen .Zo leert Jezus ons dat we door en met Hem, het kwaad in ons zelf kunnen overwinnen. Ik wens ons, met Hem, een goede viering toe.

Omdat we in ons doen en laten vaak tekort schieten, bidden we samen de schuldbelijdenis om de H. Communie waardig te kunnen ontvangen.

overweging

Lieve medegelovigen, in de tijd van Jezus, ging men naar de synagoge om over levensvragen met elkaar te discussiëren. Jezus was nog jong (zo rond zijn 12e jaar), toen Hij vanuit de Thora, al antwoord op deze vragen begon te geven. Marcus vertelt aan het begin van zijn Evangelie, hoe Jezus bij zijn eerste publieke optreden in de synagoge, bij een toehoorder, de duivel verjaagt.

Jezus, gegroeid in wijsheid en gezag, had de gelovigen in de Synagoge zo overtuigend toegesproken dat ze er geestdriftig van werden.

Zij, die anders onderricht kregen van de Schriftgeleerden, kregen nu een uitleg over de Thora, die zij konden bevatten, die voor hen leefbaar leek. Een uitleg die hen een bevrijdend gevoel gaf en geestdriftig maakte. Ze konden er iets mee in hun persoonlijk leven.

Jezus sprak met overtuiging, Jezus sprak met gezag.

Maar er was één toehoorder die in verzet kwam, en luid protesteerde. Deze man was zichzelf niet, hij wilde niet toegeven aan de bevrijdende uitleg van Jezus.

In ieder van ons heeft God het goede en het kwade geschapen. Daarbij hebben we van Hem de vrije wil gekregen om of voor het goede of voor het kwade te kiezen.

Dankzij Gods genade, door de H. Geest, en door te luisteren naar zijn Woord, kunnen we voor het goede kiezen. Om steeds voor het goede te willen kiezen is het belangrijk dat onze relatie met God goed is. Dat we er de tijd voor nemen. Als we dat niet doen, sluiten we ons af van Zijn genade, en kan de slechte geest, ook wel de duivel genoemd, ons voor het kwade laten kiezen. Dan kiezen we niet meer voor hoe Jezus het ons heeft voorgeleefd.

Deze toehoorder, die in de macht was van de slechte geest, koos zo tegen de uitleg van Jezus, en riep het volk op om tegen het gezag van Jezus in verzet te komen.

Hij zaaide onrust onder de toehoorders, maar Jezus had onmiddellijk in de gaten met wie hij te maken had. Hij bevrijdde de man van de duivel zonder enige poespas, hij verlaagde zich niet tot zijn tegenstander, door ook met geschreeuw en onrust te reageren. Hij redde, zeg maar de situatie, simpelweg met het gezag van zijn Woord.

In dit verhaal kunnen we als het ware het hele levenswerk van Jezus samenvatten. Zijn woorden en handelen dwongen gezag af. Zijn handelen kwam overeen met wat Hij zei. Zijn hele leven was een strijd tegen boze machten. Hij heeft ze overwonnen, en Hij heeft daardoor ons ook de mogelijkheid gegeven, het kwade in ons te overwinnen. Hij maakte waar wat Hij had aangekondigd: Gods Koninkrijk is aan het komen.

Als God de eerste plaats krijgt in ons leven, maakt het kwaad geen kans meer. Hij heeft ons voorgeleefd, om in de Goede Geest te blijven geloven, om steeds voor het goede te kiezen, ook al is dat vaak niet de gemakkelijkste optie. We kunnen ook zeggen, als wij God in ons hart toelaten heeft het kwaad geen vat meer op ons.

In en met ons gelovig zijn, kunnen we elkaar ondersteunen om ons af te keren van het kwade, zonder poespas, zoals Jezus deed.

We weten ons gesterkt door zijn nooit aflatende Liefde voor ons. Een liefde die het ons mogelijk maakt om steeds weer te proberen het goede te doen.

God zal ons nooit loslaten.

Laten wij dan ook, van uit onze kant, ons steeds naar Hem richten, dan zullen we ervaren dat Hij met ons meegaat. We staan er niet alleen voor. Amen.

A

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments