Overweging op 16/17-02-2018, 1e zondag van de Veertigdagentijd, in de tehuizen, Jannie Ligthart

Overweging op 16/17-02-2018, 1e zondag van de Veertigdagentijd, in de tehuizen, Jannie Ligthart

openingswoord

Beste medegelovigen. Welkom in deze woord- en communieviering in het eerste weekend van de vasten. Welkom in de woestijn met zijn ongebaande wegen, en zijn onzekere gebeurtenissen

In deze vastenperiode trekken we met Jezus de woestijn in.

Jezus had daar voor gekozen, omdat Hij in alle rust en kalmte wou nadenken over wie Hij ten diepste is en over wat de essentie van zijn leven voor Hem is, als alles om Hem heen wegvalt. In de woestijn kreeg Hij veel aangeboden waardoor Zijn leven, vanuit menselijk denken, gemakkelijker zou worden. Hoe aanlokkelijk de voorstellen ook waren, Jezus koos resoluut voor zijn opdracht in het leven, die de Vader Hem gegeven had.

Hoe zit dat met ons? Kunnen wij, in een tijd van beproeving, ons overgeven aan de wil van onze Hemelse Vader.

Blijven wij écht geloven in de Blijde Boodschap of willen we zelf de regie in ons leven vasthouden als het leven anders loopt dan gehoopt ?

Het is daarom goed om met Jezus deze veertigdagentijd in te gaan, om ons vol vertrouwen over te geven aan Gods leiding en bijstand in ons leven, opdat we uiteindelijk uitkomen in zijn Hemels Koninkrijk.

Maken wij het stil in onszelf en bidden we samen de schuldbelijdenis, om de Heilige Communie waardig te kunnen ontvangen.

overweging

Beste medegelovigen, lieve medemens. Het H. Evangelie eindigt vandaag met de woorden: “Bekeert U en gelooft in de Blijde Boodschap”. Met deze woorden kregen we afgelopen woensdag het askruisje opgelegd.

Het stemde mij tot nadenken.

Vroeger werd er gezegd: “Gedenk mens dat gij van as zijt en tot as zult wederkeren.”  Ik merkte dat de woorden die dit jaar gebruikt werden mij meer deden.

“Bekeert U en gelooft in de Blijde Boodschap”, geeft voor mij meer aan, wat het doel van de veertigdagentijd is.

We zijn gelovig, maar luisteren we altijd naar de Blijde Boodschap, het Woord van God. In de veertigdagentijd, ook wel heilige tijd genoemd, wordt ons de kans geboden, om meer ruimte voor God te nemen en intensiever over het Woord van God na te denken.

Nadat Jezus gedoopt was door Johannes, zag Hij de Hemel openbreken en de Geest als een duif op zich neerkomen. En er klonk een stem uit de hemel: “Jij bent mijn geliefde Zoon, in wie ik vreugde vind”. Gedreven door de Geest, ging Jezus, voor bezinning naar de woestijn.

Wij als gelovigen, als gedoopt, geliefd kind van de Vader, zijn naar de viering gekomen. Ook wij zijn er, door de genade van de H. Geest toe aangezet, om samen de veertigdagentijd, een tijd van bezinning en inkeer te beginnen.

De Geest dreef Jezus de woestijn in. De woestijn waarin Jezus meerdere keren door de duivel beproefd werd.

Over beproevingen in het leven hoef ik U allen niets te vertellen. Over beproevingen en hoe ermee om te gaan kan ik nog veel van U leren.

Maar toch is het belangrijk om in deze veertigdagen tijd nog eens over onze eigen woestijn ervaringen, over onze goede week, over ons “door God verlaten voelen”, na te denken.

Waar was God voor mij, en meer nog, heb ik God in die tijd gezocht,? Ben ik bij Hem gebleven en heb ik naar Zijn Woord geluisterd.

Jezus werd door de heilige Geest de woestijn in gedreven. Hij ging de beproeving aan. Hij bleef zich er voortdurend bewust van, dat Hij de geliefde Zoon van God is. Hierdoor kon Jezus afgestemd blijven op de wil van zijn Vader.

We weten allemaal dat het in een beproeving moeilijk is je een geliefd kind te voelen. Een vader, en zeker God de Vader zal nooit zijn kind verdriet willen doen.

Hopelijk hebben we allemaal kunnen ervaren dat we er, als mens, in het leven sterker van zijn geworden. En belangrijker nog, dat onze band met onze hemelse Vader intenser is geworden.

In een beproeving staan we er niet alleen voor. Op voorspraak van de Heilige Maagd Maria, de Heilige Jozef, alle heiligen en engelen worden we geholpen.

Laten we deze veertigdagen tijd, deze heilige tijd als een geschenk zien om ons meer toe te keren naar Gods Woord.

Laten we zijn aanwijzingen overdenken, hoe om te gaan met beproevingen. Laten we op ons inwerken het Nieuwe Verbond dat Jezus Christus ons door zijn leven, sterven en verrijzenis heeft gegeven, het Verbond van onze toekomst, het Eeuwige Leven bij de Vader.

Door deze voorbereiding op Pasen kunnen we meer en meer ervaren dat wij geliefde kinderen van de Vader zijn, dat Hij altijd met ons meegaat. Deze ervaring geeft ons de kracht om naar zijn Woord leven. Ik wens ons allen een goede voorbereiding op het Paasfeest. Amen.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments