Overweging op 10/11-08-2018, 19e zondag door het jaar B, in de tehuizen, Wiljan Domen

Overweging op 10/11-08-2018, 19e zondag door het jaar B, in de tehuizen, Wiljan Domen

De profeet Elia was een groot man, en hij had God echt van harte lief. Hij leefde lang geleden, zo’n 800 jaar vóór Christus. Elia wordt genoemd in het Oude en Nieuwe Testament en nu nog! Hij was godvrezend, een echte bidder, en een ijveraar voor de wet van God. Valse profeten en verkeerde koningen sprak hij aan.

Elia heeft eens tijdens een periode van grote droogte om regen gebeden en God liet het regenen. Elia was eens te gast bij een weduwe van wie de enige zoon gestorven was; Elia bad voor de jongen en deze werd weer levend. Zo heeft Elia, net als Jezus, opzienbarende wonderen verricht. Maar ook, net als Jezus, ondervond Elia veel tegenstand. Hij werd uitgelachen en bespot en niet geloofd. En ook, net als Jezus, werd Elia met de dood bedreigd door de toenmalige Overheid. Hij moest vluchten voor de boze koningin Izebel, die afgoden vereerde en Elia’s preken en waarschuwingen niet wilde horen.

De tegenwerking en tegenslagen en mislukkingen werden Elia op een gegeven moment teveel. Hij dacht niet meer aan de, met Gods hulp verrichte, wonderen. Zijn leven was ellendig en waardeloos geworden … vond hij. En hij kwam letterlijk en figuurlijk in een woestijn terecht en kón niet meer. Zijn moed en kracht en hoop … helemaal op! Hij ging, eenzaam en alleen, in het zand van de woestijn liggen slapen en wilde niet meer wakker worden.

Maar toen … ! Hij voelde een aanraking en werd wakker. Een engel was daar die tot hem zei: “Sta op en eet”. Midden in de woestijn zag hij een koek, op gloeiende stenen gebakken, en een kruik water. Elia at en dronk en ging weer slapen. Maar een tweede keer riep de engel hem tot de orde: “Sta op en eet; anders gaat de reis uw krachten te boven”. Hij at en dronk en, gesterkt door het voedsel, liep hij veertig dagen en nachten. Elia was namelijk op reis, op weg naar de berg van God, de Horeb … . Tot zover Elia, nu wij.

Wij lijken namelijk allemaal op Elia. Mooie en wondere dingen zijn gebeurd in ons leven. Wij zijn allemaal, net als Elia, op reis … door het leven; op weg naar de berg van God: dat is de hemel. We hebben, net als Elia, allemaal leed en tegenslag gekend. Misschien wel veel teleurstellingen. En ouder-worden, is vaak ook een beproeving. We hebben dezelfde vragen als Elia. “Waarom gebeurt dit? Waaraan heb ik dat verdiend? Waarom grijpt God niet in? Waar is Hij?”

Eens was een dominee op de televisie. Hij en zijn vrouw wilden heel graag kinderen. Het eerste kindje werd geboren … met zware lichamelijke en geestelijke beperkingen. Een enorme klap! “Waarom? Dit kán toch niet?! Waar bent U, God?” Deze dominee kwam, net als Elia, in een geestelijke woestijn van onmacht en wanhoop terecht. Na verloop van tijd was hij uitgeput van vermoeidheid en verdriet. Hij kon niet verder … .

Maar in de hitte van die geestelijke woestijn kreeg ook hij, net als Elia, hulp uit de hemel. Hij werd niet aangeraakt door een engel, er was geen koek op gloeiende stenen gebakken, en ook geen kruik water. Hij kreeg inzicht … .

Hij zág en begreep opeens: ‘God is erbij. Bij ons verdriet, bij mij, mijn vrouw, ons kindje. Hij is erbij!’ Deze hemelse ingeving gaf de dominee alle nodige troost en sterkte om zijn reis door het leven voort te zetten.

Dat eerste kindje is inmiddels 39 jaar, maar zó klein van gestalte, dat hij vaak bij de dominee op schoot zit als hij één keer in de veertien dagen bij zijn ouders is. Hij wordt graag geknuffeld, vindt het heerlijk als hij over zijn hoofd geaaid wordt. En lacht zo leuk.

Hoewel pijn en verdriet nog steeds aanwezig zijn, geniet de dominee van zijn zoon. De dominee heeft zijn zware kruis omhelsd en draagt het niet meer als een loodzware last. Op de televisie sprak hij heel inspirerend. Net als Elia werd hij gesterkt om zijn reis door het leven moedig en blijmoedig, en zelfs dankbaar, te vervolgen. Prachtig en geweldig!

Zo probeer ik zelf ook te leven. Als iets gebeurt dat blij en vrolijk maakt, zeg ik : “Dank U, God, voor deze verrassing”. En als iets naars, groot of klein, gebeurt, vraag ik niet meer: “Waarom?” Ik zeg gewoon: “Okée, God, het gaat lukken samen met U”. Die uiterlijke houding geeft mij innerlijke vrede en rust. Misschien denkt u: “Maar ik kan toch niet zeggen ‘Dank U, God’ als ik dat niet meen of bedoel? Dat kan wél. “Dank U, God”, of: “Okee, God” zeggen, is als een medicijn innemen. Een medicijn tegen droefheid en wanhoop. Het is een betrouwbaar medicijn, een natuurproduct zonder bijverschijnselen!

Zo kúnnen onze manieren zijn … naar God toe – als het leven moeilijk is.

Maar mensen kunnen ons het leven natuurlijk ook moeilijk maken. Elia werd immers niet geloofd. Hij werd uitgelachen en met de dood bedreigd.

Ondankbaarheid en onbegrip, teleurstellingen, kritiek, geen waardering of bezoek krijgen, zijn pijnlijke ervaringen die hard kunnen aankomen.

Wat zegt de apostel Paulus dan in de tweede lezing van vandaag? “Wrok, boosheid, woede – die gevoelens moeten bij u verdwijnen”. En ook: “Weest goed voor elkaar en hartelijk. Vergeeft elkaar zoals God u vergeven heeft in Christus”. – Misschien denkt u: “Maar dat kan toch niet – goed zijn en hartelijk als mensen ons erg teleurstellen, pijn en verdriet bezorgen”. Dat kan wél, anders zou Paulus het toch niet adviseren?! Bijbelse adviezen in praktijk brengen, is als een medicijn innemen. Een medicijn tegen frustratie, boosheid en een teleurgesteld-mens-zijn. Het is een betrouwbaar medicijn, een natuur-product zonder bijverschijnselen! Zo kúnnen onze manieren zijn … naar mensen toe – als dezen ons leven moeilijk maken.

Wij krijgen, net als Elia, ook versterkende spijs en drank aangeboden om steeds weer onze reis door het leven te vervolgen.

Elke week ontvangen we het ‘brood des levens’, het ‘levende brood dat uit de hemel is neergedaald’: de heilige Communie – Jezus zelf. We ontvangen dan ook zíjn wijsheid, zíjn kracht, zíjn hulp. We hebben het net gehoord:

Jezus zelf zei in het evangelie: “Dit brood daalt uit de hemel neer opdat ieder die ervan eet niet sterft”. Niet sterft … ook niet sterft van verdriet, van teleurstellingen of grote tegenslagen! Als we goed nadenken … zijn we zijn zulke gezegende mensen! Amen.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments