Overweging op 09/10-03-2018, 4e zondag van de Veertigdagentijd, in de tehuizen, Jannie Ligthart

Overweging op 09/10-03-2018, 4e zondag van de Veertigdagentijd, in de tehuizen, Jannie Ligthart

openingswoord

Beste medegelovigen. Vandaag, vieren we de 4e zondag van de veertigdagentijd. De vastentijd is al meer dan halfweg en daarom kreeg deze zondag de naam “laetare” , wat “verheugt u” betekent.

We mogen verheugt zijn omdat God, ondanks de fouten die wij mensen maken, ondanks dat velen zich van Hem afkeren, ons steeds laat voelen dat Hij ons niet in de steek laat.

God heeft uit liefde voor ons, zijn eigen Zoon gezonden als Licht voor de wereld. En Jezus wil ons in zijn onderricht, ook leren een licht in de wereld te zijn. In de wat moeilijke evangelielezing van vandaag zegt Jezus dat wanneer wij echt geloven, hij dat kan zien in het goede dat we doen. We kunnen het leven van de ander “ lichter” maken. Jezus heeft het ons voorgedaan. Laten wij ons er steeds van bewust blijven, dat Jezus ook ons Licht wil zijn.

Omdat we nog vaak tekort schieten, in ons doen en laten, willen we dit belijden aan God en elkaar, om de Heilige Communie straks waardig te kunnen ontvangen.

overweging

Lieve medegelovigen, wij zijn alweer halverwege de veertigdagentijd, en met vreugde en verlangen groeien we naar het komende Paasfeest toe.

In de veertigdagentijd, zijn de evangelie lezingen tijdens de 3e,4e, en 5e zondag, altijd van de evangelist Johannes.

Johannes stelt in deze evangelies, de persoon van Jezus centraal, die verwijst naar het Paasmysterie, als weg van het volle leven. In deze evangelies bemerk je ook dat Johannes overtuigd is van Gods barmhartigheid en liefde voor ons mensen. Johannes is ervan overtuigd, dat Gods menswording in Jezus, zijn lijden, sterven en verrijzenis heeft plaats gevonden, om de Hemel voor ons allemaal te ontsluiten, opdat wij eeuwig bij Hem kunnen leven. Hij gunt ons deze overtuiging , hij roept het als het ware van de daken: Keer je naar God, keer je tot het licht, Jezus moet verheven worden, zodat iedereen die in Hem gelooft in Hem eeuwig leven bezit. Wie oprecht handelt, zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat Hij doet”.

Dit is allemaal Laetare, is vreugdevol.

Ook Paulus benadrukt in de eerste lezing het grote geschenk van Gods ultieme liefde voor ons. Door deze Liefde, kunnen wij openstaan voor Zijn genade en zijn wij gered. En kunnen we werken aan een toekomst bij Hem in ons leven hierna.

We leven in een tijd waarin nog amper naar Jezus, de profeten, en de opvolgers van Jezus geluisterd wordt. Laat staan dat er geprobeerd wordt Jezus volgeling te zijn. En voor wie dat wel wil, is het wel eens moeilijk om vreugdevol en vol vertrouwen deze weg te gaan. Als ik nu de krant opensla, naar de berichten luister, word ik er ook niet vrolijk van. We horen van oorlogen, armoede, corruptie, eenzaamheid, enz. .. Wat zijn dat toch voor duistere machten, die de wereld in zijn greep houdt.

We leven in een tijd nà Jezus geboorte, dood en verrijzenis, en we hebben kennis van Gods zorg voor ons. De wereld zou er toch anders uit moeten zien, Wat kan je er als individu aan doen. Je voelt je machteloos, het is te veel. We kunnen niet alle ellende op onze schouders nemen, en dat wordt ook niet van ons gevraagd. Het enige wat van ons gevraagd wordt, is dat we ons, op de plek waar we leven, binnen onze eigen kring en mogelijkheden, naar God blijven keren. Dat we in de voetsporen van Jezus blijven gaan, ook al is dit niet altijd een gemakkelijke weg.

In ons leven moeten we proberen te laten zien, hoe Jezus het leven bedoeld heeft. Door dit voorleven, en ook het ervoor uitkomen dat het geloof, belangrijk voor ons is, kunnen we hiervan getuigen.

In het Evangelie lezen we over het belang van onze relatie met God.

De evangelielezing speelt zich af in Jeruzalem, voor het Joods Paasfeest. Tijdens het verblijf van Jezus, in Jeruzalem, kwamen heel wat mensen tot geloof, door de tekenen die Hij verrichte.

Nikodemus, kwam in de nacht naar Jezus toe, en zei, dat hij begreep dat Jezus van God kwam, want anders kon hij nooit al die wonderdaden doen, en zoveel mensen tot geloof brengen.

Maar Jezus zag dit anders, hij kende zijn volk. Jezus zegt: “het geloof dat alleen berust op de tekenen die je ziet, is voor Mij niet diepgaand genoeg. Wat Jezus belangrijk vindt, is dat wij in Hem geloven om wie Hij is, om hoe Hij ons het leven heeft voorgeleefd.

Het mooie van de evangelist Johannes is, dat hij in zijn evangelies steeds probeert om ons, nog meer uit te leggen, ons nog meer te overtuigen, met als doel ons geloof te versterken.

Johannes kan voor ons een voorbeeld zijn. Hij was overtuigd van Gods liefde voor ons, besefte zo goed de grootsheid van het offer van de Godmens Jezus.

Het vreugdevol enthousiasme van Johannes raakt me.

Dit vreugdevol enthousiasme en het blijven vertrouwen op Zijn Geestkracht in ons leven, zorgt voor een hechte relatie met onze Hemelse Vader. Dit is wat Jezus van ons vraagt.

Daarom, laten ook wij, ook open zijn over wat ons ten diepste raakt, opdat ons enthousiasme en vertrouwen onze medemens raakt en de wereld om ons heen lichter wordt. Amen.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments