Preek op 29-01-2017, de 4e zondag door het jaar A, pastoor Frank Domen

Preek op 29-01-2017, de 4e zondag door het jaar A, pastoor Frank Domen

openingswoord

Broeders en zusters, allemaal welkom.

Als je tegen mensen zegt, dat ze zich gelukkig mogen prijzen als ze arm zijn en bedroefd, dan zullen ze je waarschijnlijk vreemd aankijken. En toch is dat wat Jezus Christus vandaag in het evangelie zegt.

Hij zegt óók: Gelukkig ben je als je een vredestichter bent. Dáár hebben de mensen geen problemen mee.

Maar wat Jezus Christus bedoelt is niet dat je blij hoeft te zijn met armoede of met vervolging, maar áls je arm bent, áls de mensen je beledigen, dan staat God aan jouw kant.

Veel kwaad dat ons overkomt is onvermijdelijk. Laten wij proberen er dan iets positiefs mee te doen. Beseffen wij, dat God ons steunt, maar dat Hij ons óók oproept om te vergeven, om het kwade te vergelden met het goede. Dan zijn wij tegelijk vredestichters.

Voor de keren, dat wij geen vredestichters waren vragen, wij samen vergeving.

openingsgebe

Laat ons bidden. Heer, onze God, uw liefde gaat uit naar armen en hongerigen, naar dorstigen en bedroefden. Gij roept ons op te leven in ontvankelijkheid en armoede van geest en niet groot te gaan op eigen kracht. Wij bidden U: maak ruimte in ons hart, openheid in ons leven: dat uw boodschap niet tevergeefs weerklinkt, maar vruchten draagt voor een leven dat geen einde kent. Door… Amen.

kinderwoorddienst

preek

De evangelielezing van vandaag is bekend: Zalig de armen van geest, zalig de treurenden. Wordt ons hier niet een ideaal voorgehouden, dat onrealistisch is?

In de Jezus’ eigen taal staat er een woord, dat te maken heeft met ?lopen”, met ?gaan”, met ?weg”. Wij zouden in plaats van ?zalig zij die…” kunnen zeggen: ?je bent op de goede weg als je …” vrede brengt.

Je bent op de goede weg – de weg naar het geluk – als je arm van geest bent, als rijkdom en bezit, niet het einddoel van je leven zijn, als je bereid bent te delen met hen, die nauwelijks of niet te eten hebben.

Je bent op de goede weg als je verdriet hebt om het onrecht in de wereld en je probeert daar iets aan te doen.

Je bent op de goede weg als je zachtmoedig bent, als je geen kwaad met kwaad vergeldt, als je kunt vergeven, zoals paus Johannes Paulus II deed toen op 13 mei 1981 de 23-jarige Turk Mehmet Ali Agca hem probeerde te vermoorden.

Je bent op de goede weg als je hongert en dorst naar rechtvaardigheid, als je onrecht aan de kaak durft stellen.

Je bent op de goede weg als je medelijden hebt met mensen in nood, als je klaar staat om hulp te bieden, zoals de mensen van Artsen Zonder Grenzen, die hulp bieden zonder er zelf rijker van te worden en soms met gevaar voor eigen leven.

Je bent op de goede weg als je zuiver van hart bent, de zedenwet van God niet met voeten treedt, als je in de ander een mens ziet, die met zuivere liefde bemind moet worden.

Je bent goed op weg als je vrede sticht, als je in oprechte verstandhouding met je medemensen wilt leven, als je probeert ruziënde mensen met elkaar te verzoenen.

Je bent op de goede weg als je iets onaangenaams kunt incasseren, juist omdat je je inzet voor rechtvaardigheid, zelf vervolgd wordt, als ze je uitschelden en allerlei kwaad over je vertellen, als je voor de gerechtigheid zelfs gevangenis en foltering over hebt.

Als wij de moed hebben ons op de weg te begeven, die door Christus voor ons in deze zaligsprekingen wordt uitgestippeld, dan bouwen wij aan het Koninkrijk van God, in ons eigen leven en in de maatschappij. Dan maken wij zichtbaar wat God met mensen doet. Tegen zo’n kerk zegt Jezus: Gelukkig, jullie zitten op de goede weg!

Misschien is iemand wat vaker ziek, heeft-ie pech in het leven, niet veel vrienden, niet veel aandacht, misschien is iemand ontevreden met zijn leven. Als wij zó zijn – en wie is af en toe niet zo – luisteren wij dan naar Jezus, die ook tot ons zegt: Je bent zalig, je bent op de goede weg… als je dit alles met liefde en geduld draagt. Je bent op mijn weg, de weg die leidt tot het eeuwige leven. Amen.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments