Preek op 26-11-2017, Christus, Koning van het Heelal, pastoor Frank Domen

Preek op 26-11-2017, Christus, Koning van het Heelal, pastoor Frank Domen

openingswoord

Broeders en zusters, allemaal welkom. Wij vieren vandaag het hoogfeest van Christus, Koning van het Heelal.

Het koningschap speelt in onze tijd geen grote politieke rol meer, althans niet in onze westerse samenleving. Toch zijn er nog steeds heel wat mensen, die bijvoorbeeld op Prinsjesdag vroeg uit de veren komen om een glimp van de koning op te vangen.

De Koning, die wij vandaag vieren, heeft al helemaal geen politieke betekenis. Het gaat Hem niet om landsgrenzen, Hij heft geen belastingen.

Paus Benedictus XVI drukte het wezen van Christus” Koningschap ooit als volgt uit. “Het Koninkrijk van Christus volgt de criteria van deze wereld niet. Zijn maatstaf is de liefde, de toewijding, de inzet voor de behoeftigen naar lichaam en ziel. Als we in het Onze Vader bidden, dat zijn rijk kome, dan vereist dat van ons, dat wij de bereidheid hebben de wil van onze Koning in ons eigen leven om te zetten. De Heer zal ons laten zien waarmee wij onze medemensen kunnen helpen”, aldus paus Benedictus in zijn Angelus-toespraak op Christus Koning, 23 november 2008.

Ooit zal Jezus Christus wederkomen en dán zullen alle landen van de wereld aan Hem onderworpen worden, dán zal Hij de Alleenheerser zijn. Maar het enige wat Hij nu doet is oproepen tot liefde: liefde voor God en liefde voor de medemens. Dat is wat wij ons iedere morgen bij het opstaan zouden moeten afvragen: hoe kan ik vandaag mijn God liefhebben? Hoe kan ik mijn medemens liefhebben?

openingsgebed

Laat ons bidden. Almachtige eeuwige God, Gij hebt uw welbeminde Zoon tot Heer verheven, tot Koning van alles wat bestaat. Voor onze vrijheid heeft Hij het uiterste doorstaan en zo een nieuwe toekomst mogelijk gemaakt. Wij vragen U, dat ons werken voor het dagelijks brood een hulde wordt aan U, een eredienst, totdat Hij wederkomt, Jezus Christus, uw Zoon. Die met U leeft en heerst … Amen.

preek

Als wij aan een koning denken, welke voorstelling hebben wij dan daarbij? Denken wij aan een koninklijke troon? Aan dappere ridders? Of een luxueuze levensstijl?

Wat te denken van een herder!? Iemand, die zijn tijd in de velden doorbrengt om zorg te dragen voor zijn onderdanen en zijn leven riskeert voor zijn volk!?

De herder was voor de profeten een gebruikelijk beeld om de koningen van Israël te herinneren aan hun roeping. Zij preekten, dat het koning zijn niets te maken had met het uitbreiden van macht of rijkdom. Koning zijn was een kwestie van het dienen van mensen en van het zorgdragen voor de meest behoeftigen onder hen.

Wanneer Jezus Christus spreekt van zijn Wederkomst, gebruikt Hij het beeld van een herder om te beschrijven wat voor een soort heerser Hij wil zijn en om wat voor een soort Koninkrijk Hij wil vestigen: een Koninkrijk waar de mensen zorgdragen voor de meest kwetsbaren: de hongerigen, de dorstigen, de zieken, de daklozen en alle vergeten mensen. Jezus Christus wil, dat zijn ‘burgers’ de armen behandelen, zoals zij Hemzelf zouden behandelen.

Deze nadruk op de zorg voor de armen vormt het hart van de katholieke sociale leer. Volgens deze leerstelling wil Jezus Christus, onze Koning, niet dat er iemand van zijn mensen geen voedsel, kleding of onderdak zal hebben. Zij, die meer hebben, zouden zorg moeten dragen voor degenen, die minder hebben. Zij zouden de minsten van de samenleving moeten verheffen. Zij, die meer hebben, zouden moeten helpen om een wereld te vestigen waarin rechtvaardigheid en vrede belangrijker zijn dan eigen winst en voordeel.

Iedere mens is door God geschapen en is verlost door Jezus Christus. Dit betekent, dat iedere persoon een grote waardigheid kent en behandeld zou moeten worden als de kostbare schat, die hij of zij is. Armoede, dakloosheid, eenzaamheid, het zijn allemaal zaken, die in de menselijke ziel een diepe wonde kunnen veroorzaken.

Het is belangrijk om bepaalde goede doelen financieel te steunen, maar laten wij ook allemaal in onze eigen omgeving rondkijken of er mensen zijn, die wij zouden kunnen helpen. Laten wij er werk van maken om Jezus Christus, onze Koning, te herkennen in al onze medemensen, rijk of arm, en om ze te behandelen met de waardigheid, die zij verdienen.

Denken wij eraan: als wij op een dag komen te overlijden, zal Jezus Christus aan ons vragen: wat heb jij gedaan voor de minsten van de Mijnen. Zorgen wij ervoor dat wij dan ons antwoord klaar hebben.

Paus Franciscus heeft ons afgelopen zondag hierin weer het goede voorbeeld gegeven. Hij lunchte in het Vaticaan met zo’n 1500 arme mensen.

Eerder die dag waren meer dan 7000 arme mensen aanwezig bij de Mis in de Sint Pieter. De paus zei daar in zijn preek, dat onverschilligheid de grootste zonde is, die wij vandaag de dag tegen arme mensen begaan.

Paus Franciscus vroeg ook om de hand te reiken aan mensen in nood, want “niemand kan zeggen, dat hij zo arm is dat hij niets meer aan de ander kan geven”. En bovendien “waar de armen in de ogen van de wereld van weinig waarde zijn, openen zij wel de weg naar de hemel; zij zijn ons paspoort naar het paradijs,” zo verklaarde hij.

Na de Mis waren dus 1500 uitverkorenen welkom in de audiëntiezaal van het Vaticaan, de Aula Nervi. Daar werd door 40 diakens uit het bisdom Rome en zo’n 150 vrijwilligers de lunch geserveerd. Een vorstelijke maaltijd: pasta met tomaten en olijven, kalfsvlees met groenten en polenta, en tiramisu als nagerecht.

Paus Franciscus schoof ook aan voor de lunch. Voorafgaand aan de maaltijd zegende hij ook de armen, die elders een lunch kregen aangeboden. In heel Italië en ook daarbuiten, onder meer in Frankrijk en België, waren maaltijden georganiseerd voor arme mensen.

Bij de afsluiting van het Heilig Jaar van Barmhartigheid in 2016 besloot de paus de Wereldgebedsdag voor de Armen in te stellen. De dag wordt vanaf 2017 elk jaar gevierd op de drieëndertigste zondag door het jaar.

Op woensdag 17 januari hebben wij in onze parochie – in het kader van ons 150-jarig bestaan – voor een vijftigtal mensen een soort “voedselbank-maaltijd.”

Willen wij God in zijn Hart raken, proberen wij dan allemaal iets te doen voor mensen in nood. Met een beetje inspiratie, fantasie, kunnen wij een heel eind komen. Amen.

slotwoord

Wij hebben vandaag drie jubilarissen in het koor: Jaap Louter, Cris Vinkenvleugel en Tini Winter. Mag ik hen vragen naar voren te komen en mag ik dan het woord geven aan de voorzitter, Arie Botman.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments