Preek op 26-01-2017, donderdag in de 3e week door het jaar I, diaken Eelke Ligthart

Preek op 26-01-2017, donderdag in de 3e week door het jaar I, diaken Eelke Ligthart

openingswoord

vandaag vieren we de gedachtenis van de HH, bisschoppen Timoteüs en Titus. Zij waren helpers van de heilige apostel Paulus. Paulus schreef aan beide mannen in totaal drie brieven. Brieven waarin Paulus hen bemoedigde voor hun pastorale werk. Wij mogen God vandaag danken voor het Woord van liefde en genezing dat ons wordt gegeven in het evangelie, maar ook de woorden in die brieven van Paulus.

We mogen God danken dat de apostelen bij hun dienstwerk opvolgers hebben aangesteld, die ons tot op de dag van vandaag leiden. Laten we ons nooit laten verleiden en onszelf verliezen in de kritiek, zorg en wanhoop voor de kerk. Laat ons Christus voor ogen houden, die groter is dan de zorgen die we hebben voor de parochie. Laat liever de bemoedigende woorden van Paulus doordringen in ons hart en laat ons de liefde en de zachtmoedigheid voor alles bewaren.

preek

Dierbare medegelovigen, er zijn waarschijnlijk weinig mensen die zich vereerd voelen als ze door anderen een lam genoemd worden. Het klinkt wat schaapachtig in de oren, zo mak en zo tam, zo weerloos en hulpeloos dat je je er onwennig bij kunt voelen. Je zou gemakkelijk een prooi kunnen worden van de wolven van deze tijd.

Veel mensen besteden een groot deel van hun tijd en energie aan het verzamelen van roem en rijkdom, van macht en aanzien. Het zijn mensen aan de bovenkant van de maatschappij, of misschien wel de groten der aarde. Mensen die er niet in slagen worden bekeken met misschien wel medelijden, als schapen zonder herder. Mensen die het niet gemaakt hebben door allerlei omstandigheden. Mensen aan de onderkant van de maatschappij, een andere wereld, een derde wereld of misschien wel een vierde wereld die nu ontstaat. Een wereld die het onderscheid tussen arm en rijk steeds groter maakt.

Maar dan komt de Zoon van God in onze wereld en draagt ons op ‘als lammeren tussen de wolven te zijn. Het komt ons vreemd en onwennig over. Want in het oude testament zien we God heel wat doortastender aan het werk. Een God die speelt met water en vuur, die donder en bliksem naar zijn hand zet. Een machtige vreeswekkende God, waar mensen met ontzag naar opkijken.

“Ik zend u als lammeren tussen de wolven” zegt ons Gods eigen zoon. Het ware gelaat van God wordt zichtbaar. Want die vergelijking raakt vooral Hemzelf. Aan de oever van het nieuwe testament, het nieuwe verbond, bij het begin van zijn openbare leven is daar de getuigenis van God over zijn Zoon , zijn welbeminde: “ Zie het lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt”.

De manier waarop hij zijn leerlingen in dit evangelie naar de mensen toestuurt, is de manier waarop Hijzelf met mensen omgaat. Zonder beurs, schoeisel of reiszak. Zonder aan zichzelf te denken, brengt Hij vrede en genezing in welk huis Hij ook binnen gaat. Zonder iemand te dwingen of te forceren.

Vredig als een duif en zo zacht als een lam brengt Hij mensen dichterbij het Rijk Gods. Door als arme naar de armen te gaan, door tollenaars, tollenaars te laten zijn. Door aan Farizeeën te zeggen dat ze dat ook zijn, door aan de keizer te geven wat van de keizer is en aan God , wat God toekomt.

Lieve medegelovigen, zo zend Hij ook ons naar de plaatsen waar we wonen en werken, naar al die plaatsen waar we mensen ontmoeten. Als arbeiders worden we gezonden, want de oogst is groot. We worden gezonden als lammeren tussen de wolven van de wereld van vandaag.

Het moet blijkbaar zo zijn. Die droom, nee die wil van God moet werkelijkheid worden. Want als het feest van de oogst wordt gevierd, als het Rijk van God is gekomen, dan huist de wolf bij het lam vlgs Jes. 11. Wat is er mooier om de oogst binnen te halen en je daarmee rijk te voelen? Amen.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments