Preek op 15-08-2017, hoogfeest van de Tenhemelopneming van Maria, pastoor Frank Domen

Preek op 15-08-2017, hoogfeest van de Tenhemelopneming van Maria, pastoor Frank Domen

openingswoord

Allemaal van harte welkom. Wij vieren het hoogfeest van Tenhemelopneming van Maria met ziel én lichaam.

In het begin had God de mensen zo geschapen, dat zij een tijdje op aarde zouden leven, en dan zouden zij na verloop van tijd – zonder te sterven – in de hemel worden opgenomen. Anders zou de aarde natuurlijk heel snel overbevolkt raken.

Maar door van God weg te lopen, door ongehoorzaamheid te zijn, riep de mens allerlei ellende over zichzelf af en uiteindelijk ook de dood. Maar uit liefde voor de mensen, die het anders hadden willen doen, gaf God zijn Zoon, geboren uit de Maagd Maria. Zij werd door een bijzondere ingreep van God geschapen als een nieuwe Eva, zonder zonde. Zij bleef God altijd trouw, zei ‘ja’ tegen de engel Gabriël en tegen alles wat het leven haar bracht, goed en kwaad.

Omdat zij altijd ‘ja’ zei kon de dood haar niet aanraken. Vandaag herdenken wij, dat God Maria – zoals het dus aanvankelijk ook met de oude Eva de bedoeling was – zonder te sterven met ziel én lichaam in de hemel heeft opgenomen.

Eren wij Maria om deze uitverkiezing. Danken wij haar voor haar voortdurende ‘ja-woord.’ En vragen wij, dat zij ons wil helpen ook steeds vaker ‘ja’ te zeggen tegen God.

openingsgebed

Laat ons bidden. Almachtige eeuwige God, Gij hebt de Moeder van uw Zoon, de onbevlekte maagd Maria, met ziel en lichaam ten hemel opgenomen. Wij bidden U: geef dat wij altijd bedacht zijn op wat hierboven is om eens te kunnen delen in haar glorie. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon … Amen.

preek

Als je nog midden in je werkzame leven zit, probeert ‘de wereld’ je ervan je overtuigen, dat niets goed genoeg is. Als je niet gelukkig bent met je werk, moet je proberen een andere baan te vinden. Als je er wel gelukkig mee bent, kun je nog altijd kijken of er iets voorbijkomt, dat nóg meer mogelijkheden biedt. Als je problemen hebt met je huwelijk, is dat blijkbaar een slechte investering geweest. Dan moet je daarmee stoppen en op zoek gaan naar een nieuwe relatie.

Het probleem, lieve medeparochianen, met deze moderne benadering van ‘het leven’ is dat mensen nooit tevreden zullen zijn. Want wat deze mensen zoeken – een haast goddelijke perfectie – kan op aarde niet worden gevonden.

Moeder Maria leefde op aarde zeker niet in volmaakte omstandigheden. Zij had verdachtmakingen te verduren van de kant van haar dorpsgenoten vanwege haar zwangerschap en dat zij haar Kind in een stal moest baren. Maria en Jozef hoorden zeker niet bij de welgestelden van Nazareth en nadat Jozef was gestorven werd het leven voor Maria ongetwijfeld nog een stuk moeilijker.

En toch was Moeder Maria zo dankbaar als een mens kan zijn. Dat had te maken met Maria’s dankbaarheid wegens het prachtige werk, dat God door haar zou volbrengen. Door ‘ja’ te zeggen tegen Gods heilsplan had zij het voorrecht, dat zij mocht meewerken aan de verlossing van alle mensen.

Wij kunnen in het leven heel veel bereiken. En God vindt het ook goed, stimuleert het zelfs, dat wij onze talenten maximaal gebruiken. Maar het is ook belangrijk, dat wij – net als Moeder Maria – het herkennen wanneer God ons iets groots heeft gegeven. Dat hoeft niet altijd iets te zijn waarover wij onverdeeld enthousiast zijn. Maria moest bijvoorbeeld met Jozef en het Kind Jezus naar Egypte vluchten. Danken wij God ook voor dat soort ‘geschenken.’ Er komt altijd iets goeds uit voort. Het grootste geschenk, dat God ons geeft – eigenlijk dragen wij het al in ons – is het eeuwige leven.

In zijn eerste brief aan de christenen van Korinte (4,7) zegt Paulus tegen iemand het volgende: “Vriend, wie vindt jou zo belangrijk? Wat heb je dat je niet gekregen hebt? En als je alles cadeau gekregen hebt, waarom die drukte alsof alles van jezelf kwam?”

Ik persoonlijk denk, dat Maria – wanneer zij naar de nog kleine spelende Jezus keek – minstens iedere dag één keer heeft gedacht: Deze Zoon van mij zal ooit aan het kruis sterven én weer verrijzen, zodat ik en alle andere mensen van goede wil ooit voor eeuwig met Hem en met elkaar zullen kunnen leven.

Laten wij vandaag proberen ons de woorden van Maria eigen te maken: “Van vreugde juicht mijn geest om God, mijn Redder” (Lucas 1,47). Als wij nog boos zijn op iemand of als wij ons ongelukkig voelen met een bepaalde situatie of als iemand ons onlangs heeft gekwetst, geloven wij dan, dat in ieder geval Jezus Christus nog met ons is, zoals Hij ook altijd met Maria was. Dat Hij ons dan goddelijke wijsheid geeft. Denken wij te midden van moeilijkheden eraan, dat hij ook voor ons een plaatsje heeft bereid in zijn eeuwig Koninkrijk. Vragen wij Hem de situatie waarin wij verkeren te bezien door zijn ogen van barmhartigheid, vriendelijkheid en genade. Dat Hij ons moge helpen onze zorgen meer los te laten, zodat wij ons als Moeder Maria in Hem kunnen verheugen.

Deze houding zal ons helpen om nu al een dieper geluk te ervaren en uiteindelijk zal het ons een leven geven, dat grootser is dan alle geluk van de wereld ons kan geven. Amen.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments