Preek op 15-01-2017, 2e zondag door het jaar A, pastoor Frank Domen

Preek op 15-01-2017, 2e zondag door het jaar A, pastoor Frank Domen

openingswoord

openingsgebed

Laat ons bidden. God, onze Vader, in uw Zoon, Jezus Christus, hebt Gij ons allen uitverkoren en met uw heilige Geest gedoopt. Vernieuw in ons en in geheel uw Kerk de geest van dienstbaarheid, die wij in Jezus, uw Dienaar, hebben leren kennen. Maak ons tot een licht voor allen, opdat uw heil tot de grenzen der aarde mag gaan. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon… Amen.

preek

Iemand vroeg aan een Chinese wijze: “Wat zou jij doen als je in je land alle macht in handen had?”

Wel, lieve mensen, wat zouden wij op die vraag antwoorden? Jezus Christus heeft in het evangelie van Johannes (15,7) deze vraag eigenlijk al aan ons gesteld met de woorden: “Als gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt dan wat gij wilt en gij zult het krijgen.”

In Hugo Oord waren er mensen, die zeiden, dat zij om liefde onder alle mensen zouden vragen of om vrede. Dat zijn natuurlijk mooie en belangrijke vragen.

Maar onze Chinese wijsgeer mocht niet een vraag aan God stellen, hij kreeg het niet uit de hemel cadeau, maar de vraag was wat hijzelf zou doen als hij in zijn eigen land alle macht had. En die wijze man antwoordde toen: “Ik zou aan de woorden de betekenis teruggeven, die zij oorspronkelijk hadden.”

Er is bij ons, mensen, veel wat in de loop van de tijd verloren gaat. Er gaat voedsel verloren en ook kunstschatten, door roof of oorlog. Mensenlevens gaan verloren bij rampen of ongelukken. Zelfs herinneringen kunnen na verloop van tijd verloren gaan, vervagen.

Die Chinese wijsgeer heeft gelijk: ook de betekenis van woorden kan verloren gaan.

Gelukkig kunnen wij de betekenis van woorden door studie opnieuw ontdekken. Waar het onze Chinese wijsgeer om ging was, dat als je iets in een samenleving wilt veranderen, dat mensen dan wel de juiste betekenis van jouw woorden moeten begrijpen.

In het evangelie van vandaag komt een uitdrukking voor waarvan de betekenis voor ons bijna helemaal verloren is gegaan: “Zie het Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt.” Dit was bij de eerste christenen een geliefde uitdrukking. Ik meen, dat zij in elke Eucharistieviering wel vier keer voorkomt. En toch is het voor veel mensen een dode formule geworden. Wij worden er niet meer blij en enthousiast van. Dat lukt mij persoonlijk natuurlijk ook niet iedere keer, want er zijn zo veel formules waar wij blij en enthousiast van zouden kunnen worden. Maar de ene keer eens stilstaan bij deze formule en een andere keer stilstaan bij een andere, dat is toch wel goed. Als wij ons ergens door geraakt voelen, mogen wij er gerust wat langer over nadenken, terwijl de priester of de andere mensen in de kerk gewoon doorgaan met bidden.

Johannes de Doper wil ons met de uitdrukking “Zie het Lam Gods” duidelijk maken wat de zending van Jezus Christus is. En dus ook wat als navolgers van Jezus Christus ónze zending is. Een goede reden om op een nieuw te kijken naar de juiste betekenis van deze uitdrukking.

Het woordje ‘lam’ komt in de heilige Schrift dikwijls voor, wel 59 keer. Wij denken waarschijnlijk vooral aan het ‘paaslam’. Bij de uittocht uit Egypte moesten de joden de beide deurposten bestrijken met het bloed van een lam. Want dan zou de engel van de dood in die bewuste nacht niet bij hen binnengaan om de eerstgeborenen te doden. Door het bloed van het lam werden de eerstgeborenen gered. Zo worden ook wij gered door het Bloed van het Lam Gods.

Wij denken misschien ook aan het lam van de verzoening. Op de grote Verzoendag van het joodse volk werd een schaap uitgezocht en symbolisch beladen met alle zonden van het volk en dan werd dat dier de woestijn ingestuurd. Zo werd het joodse volk door dit teken van zonden bevrijd.

Bij de formulering “Zie het Lam Gods” denken wij echter vooral aan Jezus Christus, die, beladen met het kruis, ons met de hemelse Vader heeft verzoend. Daarover zegt de heilige apostel Paulus het volgende: “Hem die geen zonde heeft gekend, heeft God voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij door Hem Gods eigen heiligheid zouden worden” (2 Kor. 5,21).

De meest bekende tekst, die niet wij, maar wel de eerste christenen, van buiten kende, was het lied van de lijdende dienaar van Jahwe in het boek van de profeet Jesaja en daarin staan de woorden: “Hij werd gefolterd en diep vernederd, maar heeft zijn mond niet geopend, zoals een lam dat ter slachting geleid wordt. En, zoals een schaap dat stom is voor zijn scheerders, heeft hij zijn mond niet geopend” (53,7). Dat was voor de eerste christenen hét beeld van Jezus Christus, de Messias, die omwille van het heil van anderen vrijwillig de dood heeft ondergaan, zich helemaal heeft overgegeven aan de wil van de hemelse Vader.

Lieve medeparochianen, Johannes de Doper nodigt ons vandaag uit: “Zie het Lam Gods.” Hij vraagt ons naar Jezus Christus te kijken en te beseffen, dat Hij vrijwillig ons bevrijd heeft van de dood, die eeuwig duren zou. Alsof Hij de zondaar was, heeft Hij alle kwaad goedgemaakt.

Johannes de Doper spreekt niet van de zonden van de wereld in het meervoud, maar in het enkelvoud: “Zie het Lam Gods, dat de zonde – enkelvoud – van de wereld wegneemt.” Voor Johannes is vooral één zonde belangrijk, namelijk die van het ongeloof; die van de doofheid voor de oproep van God om ons te bekeren en te gaan leven volgens de wetten, die God ons – uit liefde – heeft gegeven. Ons niet willen bekeren, ons niet aan Jezus Christus willen aanpassen, dat is de wortel van elke zonde.

Strakjes mag ik jullie weer de heilige Hostie tonen en jullie uitnodigen met de woorden: “Zie het Lam Gods” als een oproep om jullie bij Jezus Christus aan te sluiten, om één te worden met Hem en met elkaar op de manier zoals Hij dat deed: zachtmoedig als een lam. Wij worden uitgenodigd om door het ontvangen van de heilige Communie, het Lam Gods, vanbinnen meer en meer op Jezus Christus te gaan lijken. Johannes hij nodigt ons uit om op onze beurt het leed van de mensen mee te dragen en zo mee te werken aan een betere wereld.

Laten we vandaag die oproep van Johannes de Doper ter harte nemen. Sluiten wij ons aan bij het Lam Gods, zoals de apostelen dat deden. Amen.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments