Preek op 14-09-2017, donderdag in de 23e week door het jaar 1, diaken Eelke Ligthart

Preek op 14-09-2017, donderdag in de 23e week door het jaar 1, diaken Eelke Ligthart

openingswoord

De kerk viert vandaag over de hele wereld het feest van Kruisverheffing. Onze aandacht wordt gevraagd voor de betekenis van het kruis in ons leven. Het lijden en de dood van Christus zijn verbonden met zijn kruis en zijn verrijzenis was de overwinning op dat kruis. Het feest van vandaag herinnert ons aan Goede Vrijdag toen Jezus stierf aan het kruis, maar het wijst ons ook op Pasen, toen Jezus verrees.

Als wij, zoals Jezus de Heer, ons eigen kruis dragen, om met Hem te sterven, dan zullen we ook met Hem mogen leven. Want niet de dood of het kruis hebben het laatste woord, maar de verrijzenis. Het is de belofte van Jezus op eeuwig leven bij Hem in de hemel.

preek

Lieve medegelovigen, als we door lijden worden getroffen, dan zijn we kruisdrager. Iemand die werkloos is lijdt onder het verlies van zijn baan. Een leerling die wordt gepest op school lijdt daaronder. Ouderen waarvan de kinderen niet meer op bezoek komen, of een man die zijn echtgenote overlijdt na een jarenlang huwelijk. Zij ervaren allemaal het leven op die momenten als een kruis.

Het kruis kan mensen zo zwaar belasten dat men zich uiteindelijk ook door God verlaten voelt. Je hoort mensen vaak zeggen: “Waarom moest mij dit juist overkomen, God? Wat heb ik verkeerd gedaan dat dit mij overkomt”?

Het leed dat een mens overkomt, het kruis dat je moet dragen, isoleert de mens. Zowel sociaal als religieus. God die mens werd had dat ook: ‘God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten”, waren de woorden van Jezus aan het kruis. Antwoord op het waarom van het kruis, van het lijden kwam er voor Jezus als mens niet. Maar zijn allerlaatste woorden waren geen ontkenning van God. Integendeel. “In uw handen beveel ik mijn geest”. God zelf hing aan het kruis. Neergedaald uit de hemel voor ons mensen, voor ons heil. Hoe gemakkelijk was het niet voor God geweest om zich op te sluiten in zijn glorie, zijn macht en rijkdom. Maar dan zou Hij zichzelf niet zijn. God is met ons tot in het lijden en sterven toe.

In de kruisdood van Christus is ons kruis, ons lijden en onze dood definitief overwonnen. God is met ons tot in het lijden en tot in de dood toe. Sterker nog:

Het kruis drukt uit dat lijden en dood als een grauwe sluier over de wereld liggen, maar het drukt ook uit, dat dit uiteindelijk weggeslagen zal worden.

Leven is onze eindbestemming: verrijzenis en eeuwig leven. Amen.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments