Preek op 08-06-2017, Onze Heer Jezus Christus, eeuwige Hogepriester, feest, diaken Eelke Ligthart

Preek op 08-06-2017, Onze Heer Jezus Christus, eeuwige Hogepriester, feest, diaken Eelke Ligthart

openingswoord

Welkom bij de viering van de H. Eucharistie op deze donderdag. Vandaag vieren we het feest van onze Heer Jezus Christus, eeuwige hogepriester. Dit feest vestigt onze aandacht op Jezus als de Christus. De vertaling van het woord Jezus is: “Jezus is redding”. Het beeld dat wij mensen van Jezus veelal hebben is Jezus de mens die voor ons op aarde kwam. Zelfs veel wetenschappers vragen zich af wie is Jezus? Zij komen vaak tot de conclusie dat zijn optreden betrouwbaar is weergegeven in de Bijbel. Theologisch gezegd is Jezus geboren om de wil van zijn Vader te volbrengen. Zich vrijwillig op te offeren om onze zonden te vernietigen en een begin te maken met de opstanding tot eeuwig leven. Jezus als reddende God en sterfelijk mens is voor ons mensen onvoorstelbaar. Laten we in deze eucharistie viering Hem loven en danken voor zijn daad van goddelijke liefde.

preek

Dierbare medegelovigen, in dit bekende evangelie vraagt Jezus aan zijn Vader: “Laat deze beker aan mij voorbij gaan, maar niet zoals ik wil maar zoals Gij wilt”. Jezus aanvaard zijn lijden. Hij wordt door Judas verraden, gearresteerd door de overheid, hij werd een gevaar voor die overheid. Door zijn leerlingen was hij in de steek gelaten. Jezus heeft ons op bijzondere wijze laten zien wat het wil zeggen, Gods wil te doen, boven onze eigen vrije menselijke wil. Onze vrije wil, door God gegeven, is een van de belangrijkste gaven van God aan de mensen. Er zijn in de loop der jaren heel wat citaten gemaakt met de wil als onderwerp: Waar een wil is, is een weg. Maar veel mensen weten niet wat ze willen, maar zijn bereid om dan toch maar iets na te streven, wat later blijkt een hel te zijn. De vrije wil is dus niet zo eenvoudig voor vele mensen. Je moet immers altijd keuzes maken, altijd afwegen wat is het beste dat ik kan doen in die of die situatie. Christus als waarheid werkt sommige mensen op de zenuwen, want de waarheid van Christus is saaier, zeggen ze, dan hun eigen waarheid die veel spannender is omdat het einddoel niet zo zeker is. Soms denk ik wel eens, hoe groter de leugen is, hoe gemakkelijker ze wordt aanvaard.

Het unieke en persoonlijke voorbeeld van Jezus aan ons gegeven, blijft wereldwijd het meest doeltreffende programma voor ons mensen van alle tijden. Alles wat we nodig hebben aan geluk en genade om ons eeuwig geluk te waarborgen, schenkt Hij ons hier in de H. Mis. Christus verlangt naar onze wederzijdse liefde in onze aanbidding, onze dankzegging. We erkennen Jezus daarin als Hogepriester als we ook onze eigen persoonlijke situatie als offer laten opdragen in de H. Mis. Ons leven met als onze talenten, maar ook met onze gebreken, lusten en lasten bij Hem neerleggen en zo deelnemen aan het eucharistisch offer is de best bestede tijd aan het begin van de dag. Onze stille aanwezigheid in de aanbidding zal ons meer en meer laten beseffen hoe groot zijn liefde voor ons mensen is, hoe zijn lijden uit vrije wil ons kan helpen iedere dag opnieuw. Amen.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments