Preek op 04-06-2017, Pinksterzondag, jaar A, pastoor Frank Domen

Preek op 04-06-2017, Pinksterzondag, jaar A, pastoor Frank Domen

openingswoord

Beste mensen, allemaal van harte welkom op dit hoogfeest van Pinksteren.

Onze wereld bestaat uit een verscheidenheid aan volken. Dat is een grote rijkdom. Ieder volk heeft zijn eigenheid. Wij kunnen van elkaar leren. In de praktijk brengt deze verscheidenheid weleens problemen met zich mee. Wij zien het in vele landen gebeuren.

Met Pinksteren vieren wij de komst van de Geest, die mensen bij elkaar brengt. Hij maakt versteende harten zacht.

In het eerste Bijbelboek lezen wij hoe Gods Geest overal leven schiep. Gods Geest kan onze wereld ook her-scheppen, nieuw maken. Wat zou het niet heerlijk zijn als alle mensen overal ter wereld een nieuw hart zouden krijgen, een geest, die niet verlangt naar rijkdom en macht, niet allereerst plezier en vermaak zoekt, maar broederschap.

Wij kunnen allemaal een nieuwe geest krijgen, áls wij God erom vragen; niet één keer, niet tien keer, maar alle dagen van ons leven, zoals wij ook dagelijks moeten eten. Een nieuwe geest in Nederland, in Europa, ja, in heel de wereld. Wij kunnen en mogen van alles aan God vragen. Maar onze belangrijkste vraag, iedere dag opnieuw, moet zijn de vraag om de heilige Geest, die één kan maken. Wat is er nu belangrijker dan dat!?

Vragen wij vergeving voor de keren, dat wij te weinig vanuit Gods heilige Geest hebben geleefd.

openingsgebed

Laat ons bidden. Eeuwige, altijd aanwezige God, vandaag voltooit Gij het paasmysterie van uw Zoon. Gij zendt uw Pinkstergeest over uw Kerk en leert uw gelovigen de taal verstaan van uw liefde. Laat ons verademen in uw Geest, het goede smaken door zijn wijsheid en vreugde vinden in zijn vertroosting. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon … Amen.

kinderwoorddienst

preek

Broeders en zusters, er zijn vier feesten, die bij elkaar horen: Kerstmis, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. Met Kerstmis wordt God mens onder de mensen. Met Pasen blijkt Jezus Christus niet zomaar een mens te zijn: Hij staat op uit de dood en begint als eerste mens het eeuwig leven. Met Hemelvaart gaat dat nieuwe leven terug naar God. En met Pinksteren krijgt dat nieuwe leven een plaats in ieder mens, die het wil ontvangen.

Van de hemel naar de aarde: Kerstmis. Van de aarde terug naar de hemel: Pasen en Hemelvaart. Met Pinksteren blijvend op de aarde. Hemel en aarde zijn definitief met elkaar verbonden. God werkt in mensen en mensen in God. Van nu af zijn God en wij bondgenoten. Er is een nieuw en altijddurend Verbond gesloten. Dat bidden wij ook altijd in de consecratie over de wijn: “Dit is de Beker van het nieuwe en altijddurende Verbond.”

Met Kerstmis heerste er vreugde. Een Redder is geboren. Met Pasen waren de leerlingen blij toen Jezus aan hen verscheen. Maar hun vreugde was nog vermengd met twijfel. Met Hemelvaart stonden zij verbaasd naar de hemel te kijken, totdat iemand hen kwam zeggen: Ga terug naar Jeruzalem en wacht af!

Maar Pinksteren … heeft er ooit een groter revolutie plaatsgevonden in de harten van mensen dan toen!?

De leerlingen hadden zich angstig opgesloten, gereed om te vluchten bij het eerste teken van onraad. Was dat het soort mensen, dat de Blijde Boodschap over heel de wereld moest verkondigen?

Ja, en het is ook gebeurd! Door de komst van de heilige Geest werden bange mensen dappere mannen en vrouwen, die vrijmoedig de menigte toespraken. En nota bene Petrus, de loochenaar, was de moedigste.

En het waren geen zoethoudertjes, die zij de mensen voorhielden. Nee, regelrechte verwijten aan het adres van de joden: eeuwen hebben jullie gewacht op de komst van de Beloofde, en nu Hij gekomen is, hebben jullie Hem aan het kruis geslagen. Maar God heeft Hem uit de dood doen opstaan. Daarvan zijn wij getuigen.

Het was ook geen bevlieging. Verschillende keren worden zij voor het joodse gerecht gedaagd, het Sanhedrin, en worden zelfs gemarteld. Maar zij blijven getuigenis geven.

Van wat ook al weer? De Heer had hen zo veel gezegd. En er lag nog een domper over hen vanwege de laatste dagen van lijden en dood. Alles wat de Heer gezegd en gedaan had, lag als dode kennis in hun verstand. De leidingen waren gelegd. Maar met Pinksteren ging de stroom erdoor. En alles in hen werd leven, kracht, bezieling. Gods Geest had mensen in beweging gebracht.

En zo gaat het werk van Gods Geest door tot op de dag van vandaag. Hij werkt in alle mensen, die Hem aanroepen.

Wat Gods Geest voor ons kan doen, staat beschreven in de sequentie van Pinksteren. Hij is onze Trooster, de Genezer van de ziel, Hij is vrede en rust voor lijdende mensen, Hij is licht in de duisternis van ons leven, Hij maakt zacht wat verstard is; Hij leidt ons als wijzelf de weg niet weten.

Het klinkt niet even indrukwekkend als wat er met de leerlingen op het Pinksterfeest gebeurde. Maar het zijn stuk voor stuk dingen, die betere en blijere mensen van ons maken. Al krijgen wij maar één van die vonkjes, wie weet wordt het een vuur in ons, in heel de wereld.

Voor Pinksteren moet je eigenlijk even rustig gaan zitten. Wij moeten kijken naar wat in ons leven nieuw kan worden: ons huwelijk misschien of de relatie met onze ouders of een van onze kinderen, de verhouding met onze buren mag weleens worden opgepoetst, onze inzet voor Kerk of wereld, onze verlangens zouden misschien een meer geestelijke inhoud kunnen krijgen.

En als wij in onze geest daar een voorstelling van hebben gemaakt, dan kunnen wij ons ook proberen voor te stellen hoe Gods Geest als een frisse wind door ons gewonde leven waait, als een vuur dat verwarmt. En dan moeten wij vragen: God, maak mij nieuw. Geef, dat ik niet meer mezelf zoek, maar altijd klaarsta voor U en mijn medemensen. Maak mij sterk, zodat ik niet meer hoef weg te zinken in zelfmedelijden. Help mij altijd blijmoedig verder te gaan.

Wij, katholieken, weten misschien nog niet zo goed om te gaan met de heilige Geest. Laten wij toch proberen tot Hem te bidden, iedere dag eventjes. Al zeggen wij maar: “Kom, heilige Geest, kom in mijn leven!” Hij is het, die de wereld heeft geschapen, Hij, en Hij alleen, zal ons kunnen helpen de wereld te herscheppen. Maar … Hij doet het alleen als wij erom vragen! Sprekende mensen zijn te helpen.

Lieve medeparochianen, hoe is het mogelijk geworden, dat wij de heilige Geest kúnnen ontvangen? Stervend aan het Kruis bad Jezus Christus: “Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest.” En dan staat er: “Nadat Hij dit gezegd had, gaf Hij de geest” (Lucas 23,46). Het is Jezus Christus, die zichzelf geeft, letterlijk; zijn Geest, de heilige Geest, komt in ons. En dat heeft Hij aan het Kruis mogelijk gemaakt.

Het Kruis is dus enorm belangrijk. Nu zie ik in veel huizen geen kruis meer aan de muur. Wel heel vaak die meneer met die wel heel erg dikke buik, Boeddha, gekocht bij het tuincentrum. Geen kruis meer in de kamers van de kinderen. Terwijl dat juist hét teken is van de zichzelf wegschenkende liefde van God.

Passen die Boeddhabeelden wel in een christelijk gezin? Zijn wij Boeddhisten? Geloven wij in reïncarnatie? Denken wij, dat als wij niet goed hebben geleefd, dat wij als een konijntje op aarde zullen terugkomen? Of als wij het goed hebben gedaan, wij in een volgend leven als burgemeester zullen terugkomen? Reïncarnatie is een straf: je hebt het niet goed gedaan of nog niet goed genoeg.

Laten wij het kruis weer een ereplaats geven. Ik heb op de pastorie in iedere kamer een kruisbeeld hangen. Overal word ik herinner aan Gods liefde. Overal mag ik zijn verlossende kracht ervaren.

Ik heb in Medjugorje 100 kruisbeeldjes gekocht. €3,50 per stuk. Ik kreeg ze voor €2,45. Jullie krijgen ze voor €2,00. Er staat een mandje met wisselgeld naast de tafel hiervoor. Neem er een mee. Neem er vijf mee voor je kinderen en kleinkinderen. Achterin de kerk kunnen jullie ze door Eelke of door mij laten zegenen. Als wij er te weinig hebben, zal ik meteen bijbestellen. Zalig Pinksteren. Amen. SLOTWOORD
Lieve mensen, wij wensen jullie“Zalige Communie!”

Wij allemaal hebben vaker een klein of groter kruis te dragen: pijn, verdriet of zorgen. Wat zou het niet goed zijn om dan thuis af en toe voor het kruisbeeld te kunnen gaan staan en te zeggen: “Heer, in uw handen beveel ik mijn geest.” Of wij bevelen de geest van een familielid bij God aan. En dan zal Hij zeggen: “En in jouw handen beveel Ik mijn Geest, mijn heilige Geest.”

Nemen wij één of meerdere kruisjes mee. €2,00 per stuk, maar eigenlijk van oneindige waarde.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments