Preek op 02-04-2017, de 5e zondag in de Veertigdagentijd, jaar A, pastoor Frank Domen

Preek op 02-04-2017, de 5e zondag in de Veertigdagentijd, jaar A, pastoor Frank Domen

openingsgebed

Laat ons bidden. God, onze Vader, Schepper van alle leven, als Gij U afkeert, zijn wij verloren. Keer U tot ons en wek ons uit de dood tot het leven dat eeuwig duren zal. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon … .

kinderwoorddienst

preek

Als Jezus bericht krijgt, dat zijn vriend Lazarus ernstig ziek is, verklaart Hij, dat deze ziekte niet tot de dood voert, maar dat Gods glorie erdoor zal worden vermeerderd. Op het eerste gezicht lijkt dit niet waar te zijn, want Lazarus komt te overlijden en als Jezus dan eindelijk aankomt, ligt Lazarus al vier dagen in het graf. Maar hoe groot is de blijdschap als Jezus hem weer tot het leven terugroept.

De twee zusjes, Maria en Martha, zijn met hun vrienden bij elkaar om te rouwen. Wanneer Jezus verschijnt, verwijten zij Hem, dat Hij niet meteen is gekomen: “Heer, als Gij Heer waart geweest, zou mijn broer niet gestorven zijn.” Maar nu is het te laat. Of misschien toch niet? Want Marta voegt eraan toe, dat zij weet, dat wat Jezus ook aan God zal vragen, God zal het Hem geven.

Jezus zegt dan, dat Lazarus zal verrijzen. En Marta antwoordt, dat ook zij gelooft, dat dat op de laatste dag van de wereldgeschiedenis zal gebeuren. Maar Jezus geeft Lazarus nu al terug aan beide zusjes.

Broeders en zusters, de les in dit verhaal is dat voor wie met Jezus door het leven gaat, voor hem de dood niet het laatste woord. Hoe definitief de dood ook lijkt, de overwinning is aan Gods Gezalfde.

Wat heeft in ons leven het laatste woord? Zijn wij moedeloos vanwege onze zonden en zwakheden? Zijn er grote problemen, die ons blijven bezighouden? Wat is er sterker in ons: de macht van Gods heilige Geest of de stem van de verleiding?

Hoe reageren wij bijvoorbeeld wanneer wij ziek worden of bang, boos of aangevallen? Geven wij God de schuld? Hebben wij zelfmedelijden? Gaan wij beknibbelen op onze gebedstijd, want het lijkt toch niet te helpen?

Broeders en zusters, er is niemand, die zo veel van ons houdt als God. Houden wij ons altijd aan Hem vast, stevig, dan zou het achteraf op z’n minst nog kunnen meevallen.

Mensen, die zich ook stevig aan God moeten vasthouden, zijn de bewoners van het Midden-Amerikaanse stad San Salvador. De samenleving wordt er verscheurd door geweld. Het Vastenactieproject van dit jaar wil helpen om veilige plekken te creëren, waar kinderen, jongeren en volwassenen kunnen leren en spelen. Laten we samen kijken naar een mooie film over dit project. Amen.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments