Overweging op 31-3/01-04-2017, 5e zondag van de Veertigdagentijd, jaar A, in de tehuizen, Jannie Ligthart

Overweging op 31-3/01-04-2017, 5e zondag van de Veertigdagentijd, jaar A, in de tehuizen, Jannie Ligthart

openingswoord

Dierbare medegelovigen. Welkom in deze woord en communieviering. Het is het 5e weekend van de vasten. Nog een paar weken en we kunnen Pasen vieren.

Jezus geeft in de evangeliën door zijn genezingen aan, dat Hij inderdaad de Zoon van God is. Dit weekend gaat het Evangelie over de vriend van Jezus, Lazarus, die gestorven is en door Jezus weer tot leven gewekt wordt. Met deze wonderverhalen, onder andere de genezing van een blinde, de genezing van de gebrekkige bij de badinrichting Bezeta, de opwekking van Lazarus uit de doden, geeft Jezus aan dat Hij de door God de Vader gezonden Mensenzoon is. Vlak voor zijn lijden en sterven wil Hij nog eens duidelijk maken dat Hij de Messias is, dat Hij de Weg, de Waarheid en het Leven is.

Omdat we nog vaak tekort schieten, in ons doen en laten, willen we dit belijden aan God en elkaar, om de Heilige Communie straks waardig te kunnen ontvangen.

overweging

Lieve mensen. In een reeks van zeven wonderverhalen probeert de evangelist Johannes aan te tonen wat het geloof in Jezus vermag. Het lange verhaal over de opwekking van Lazarus vormt in deze reeks een climax. Omdat het verhaal van de opwekking van Lazarus een voorafspiegeling is van het sterven en de verrijzenis van Jezus, lezen we het in deze Veertigdagentijd.

In de kern is het verhaal over de opwekking van Lazarus een eenvoudig relaas, waarin wordt verteld dat Lazarus, een vriend van Jezus, ziek is, daarna dood is en vervolgens dat hij al vier dagen dood en begraven is. Een verslag dat op het eerste gezicht eigenlijk alleen van belang is voor de kleine groep mensen uit zijn omgeving: Lazarus’ en zijn zusters Marta en Maria.

Maar het verhaal is ook voor ons bestemd. De naam Lazarus is de Griekse vorm voor de Hebreeuwse naam Eleazar: wat betekent ‘God helpt’. In die naam kan ieder zich herkennen die in (doods-)nood verkeert en Gods hulp nodig heeft.

Bij het graf gekomen richt Jezus zich direct tot de omstanders en tot Lazarus in zijn graf. Daarbij is Jezus’ handelen voortdurend een handelen in een directe verbondenheid met God de Vader. Jezus is niet slechts een vriend van Lazarus, maar hij handelt vooral als Zoon van God. Zo laat Hij zien dat Hij de lang verwachtte Messias is. Als zodanig kan hij de macht van de dood breken.

Jezus’ woord tot Lazarus en tot zijn omgeving is ook een woord tot ons, hedendaagse gelovigen: ‘Kom naar buiten uit je graf, waarin je dood bent.’ Met andere woorden, keer je af van wat duisternis is in je leven, en keer je tot het licht, keer je tot Mij, het Licht van de wereld. Als wij aan die oproep gehoor geven, kunnen we leven in de bescherming van Zijn Licht. Dan kunnen we Jezus stem en leiding ons leven ervaren. Het zal ons geloof en vertrouwen in Jezus vergroten en bestendigen. Amen.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments