Overweging op 24/25-11-2017, Christus, Koning van het Heelal, in de tehuizen, Jannie Ligthart

Overweging op 24/25-11-2017, Christus, Koning van het Heelal, in de tehuizen, Jannie Ligthart

openingswoord

Beste medegelovigen. Welkom in deze woord en communieviering op de laatste zondag van het kerkelijk A-jaar. Deze 34e zondag door het jaar sluit het kerkelijk jaar af met Christus Koning. Volgende week begint het volgend kerkelijk jaar, het B-jaar met de Advent. Dit weekend vieren we Christus Koning.

Jezus Christus, die aan rechterhand van de Vader heeft mogen plaatsnemen, zal komen oordelen, de levenden en de doden. Wij bidden dat in de geloofsbelijdenis, en wij horen dat in het Evangelie van vandaag. We horen vandaag welk handelen van ons verwacht wordt om een goede beoordeling te krijgen om aan Zijn rechterhand te komen. In dit Evangelie horen we dat Jezus de diaconie, de caritas, belangrijk vindt in het leven van ons, zijn volgelingen. Zijn advies is: “Luister naar mijn woord, en leef ernaar, dan ben je, na je aardse leven, van harte welkom in Mijn koninkrijk bij de Vader in de hemel.

De keren dat we zwak en niet standvastig waren, en we de wijsheid van het Woord van God niet om konden zetten in daden, willen we aan God en elkaar erkennen, door samen de schuldbelijdenis te bidden, om de H. Communie waardig te kunnen ontvangen

overweging

Lieve mensen. Het is alweer het laatste weekend van de kerkelijke jaarkring, het feest van Christus Koning.

Volgend weekend begint het B- jaar met de Advent en leven we toe naar het feest van de openbaring van God in de wereld, door de geboorte van zijn zoon Jezus.

Het feest van Christus Koning is het feest waarmee we erkennen dat Jezus Christus onze Koning is, en dat wij Zijn volgelingen willen zijn, die Zijn wetten proberen te onderhouden.

In de eerste lezing van het oude testament lezen we dat Jezus naar Zijn volgelingen omziet, als een herder naar zijn schapen. Hij zal ons steeds veiligheid en bescherming bieden, ook al dwalen we een enkele keer af.

In het evangelie verwijst Jezus naar het einde van de tijd, wanneer Hij in volle glorie en heerlijkheid op zijn troon zal zitten. Op dat moment zullen alle volken, alle mensen voor Hem als Koning, als Heerser gekozen hebben, en zich naar Zijn geboden richten. Maar voor het zover is moet er nog heel wat gebeuren, en hebben wij de taak om er met elkaar naar toe te werken. En om deze taak aan te kunnen krijgen we in de Evangelies, van Jezus onderricht en raadgevingen. Dit onderricht is niet aan tijd gebonden, het gold voor de leerlingen in de tijd van Jezus en het geldt ook voor ons.

Mattheüs beschrijft vandaag een onderricht van Jezus aan zijn leerlingen, waaraan we in onze tijd heel veel kunnen hebben. Er is crisis, er zijn mensen die tussen het wal en het schip vallen, er is schuldsanering, criminaliteit etc. etc..

Jezus geeft aan dat Hij op het einde van de tijd, als een koning, zittend op de troon van de overwinning, over alle volkeren, over elke mens een oordeel zal vellen.

In de afgelopen weken hebben we verschillende parabels gehoord waarin Jezus ons leerde om toch vooral waakzaam te zijn, en dat we de talenten, onze mogelijkheden moeten gebruiken.

In het evangelie van vandaag wijst Jezus ons er niet alleen op dat we waakzaam moeten zijn, maar ook waarin we waakzaam moeten zijn. Namelijk dat wij in ons leven de wil van God moeten doen met de van Hem ontvangen geloofsgenade en dat de gave van het geloof moet worden gebruikt voor werken van barmhartigheid.

Jezus geeft dit onderricht aan het eind van zijn leven, en het lijkt wel of hij wil benadrukken, over welke mens Hij zich het meest zorgen maakt. In het Evangelie noemt Hij ze de geringsten van zijn broeders en zusters bij naam. De hongerige, de dorstige, de naakte, de arme, de vreemdeling, de wees, de gevangene, de vervolgde en noem maar op.

Op het eind van de tijd zal Jezus verheven en verheerlijkt zijn. Maar aan het begin van zijn menselijk bestaan, was Hij één met de nederigen, de armen de behoeftigen, had Hij zich nederig bij de geringsten gevoegd. Door op deze manier tussen ons mensen te komen en ons leven te leiden, gaf Jezus al zijn voorliefde voor de geringsten aan, en keerde Hij zich af van uiterlijke macht en wereldse rijkdom.

In het Evangelie van vandaag zegt Jezus dat wij Hem in de geringsten van de wereld kunnen ontmoeten. Alles wat gij voor één van de geringsten van mijn broeders en zusters doet, doet gij voor Mij.

Met andere woorden, Zie in elke mens die je tegenkomt Jezus liefde voor elke mens. Door goed te zijn voor deze mens, toon je je liefde voor Jezus.

Elke mens is geschapen naar Gods beeld en gelijkenis, en heeft voor God altijd een onaantastbare waardigheid. Als we in de maatschappij om ons heen kijken, de krant lezen dan merken we dat bij veel mensen, door bijvoorbeeld armoede, of het vreemdeling zijn, weinig van deze waardigheid over blijft. Je ziet dat ze eronder gebukt gaan, geïsoleerd raken en nog verder in de ellende komen. Door de werken van barmhartigheid hebben wij christenen de plicht om deze mensen te helpen om hun waardigheid weer te hervinden, Hen laten merken dat vanuit liefde en aandacht er weer een toekomst is op te bouwen.

Jezus wijst ons er vandaag nadrukkelijk op, dat, het al dan niet, de werken van barmhartigheid doen, voor Hem doorslaggevend zal zijn bij het laatste oordeel. En het doen van deze werken van barmhartigheid is niet moeilijk, als we ook aan het grootste gebod van Jezus denken.” Heb de ander lief, als uzelf”. Doe voor een ander wat je ook graag zou willen wat de ander voor jou zou moeten doen als je in diezelfde situatie zou verkeren. Zo kunnen we hier op aarde al een stukje van Gods koninkrijk maken. Het koninkrijk waarvan Jezus Christus de Koning is en dat zijn vervulling zal vinden op de laatste dag.

Dat het zo mag zijn. Amen.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments