Overweging op 10/11-02-2017, 6e zondag door het jaar A, in de tehuizen, Jannie Ligthart

Overweging op 10/11-02-2017, 6e zondag door het jaar A, in de tehuizen, Jannie Ligthart

openingswoord

Beste medegelovigen. Welkom in deze woord en communieviering in het 6e weekend door het jaar.
In de eerste lezing verwoordt Jezus Sirach, dat het nodig is de geboden te
onderhouden en te doen wat God van ons verlangt.
In de tweede lezing heeft Paulus het over het heilsplan van God, dat we slechts kunnen begrijpen als we ons laten inspireren en leiden door Gods Geest.
In het evangelie horen we opnieuw een fragment uit de Bergrede. Jezus maakt duidelijk dat
het niet zijn bedoeling is om met de Joodse traditie te breken. Hij onderschrijft de wetten
van Mozes helemaal. Maar Hij wil, als een nieuwe Mozes, de diepste betekenis van
deze wetgeving aan het licht brengen. Hij nodigt ons uit niet te leven naar de letter,
maar vanuit de geest van Liefde, en meer te doen dan het gewone.
Leven naar Gods wil is een weg van vallen en opstaan.
Wij zijn kwetsbare mensen.
Zonder verzoening met God en met elkaar kunnen wij er niet echt voor God en elkaar zijn.

Maken wij het daarom stil in onszelf en bidden we samen de schuldbelijdenis, om de Heilige Communie waardig te kunnen ontvangen.

owverweging

Dierbare medegelovigen. Van Jezus is bekend dat hij gedurende zijn openbare leven een aantal leerlingen rondom zich verzamelde en onderricht gaf zoals een rabbi, een joodse leermeester dat deed. Vanaf het begin was duidelijk dat Jezus voor honderd procent in de lijn stond van de geschriften van zijn joodse traditie. Er staat geschreven: “Ik ben niet gekomen om de Wet of de Profeten af te schaffen”.

En toch begint met het onderricht van Jezus iets niéuws. Hij brengt die joodse geschriften opnieuw tot vervulling. Hij brengt die overgeleverde woorden terug tot hun oorspronkelijke bedoeling. Zo geeft Jezus deze ”geboden uit de tijd van Mozes “ een bredere, radicalere betekenis, en dat doet hij zonder het concrete leven uit het oog te verliezen.

Jezus kijkt niet alleen naar wat wij doén, maar Hij kijkt naar wat er in ons hart leeft nog vóór we iets hebben gedáán… Het onderhouden van de geboden volgens de letter is voor Jezus niet goed genoeg. Want de letter van het gebod, het woord, kan meer betekenen dan dat we op het eerst gezicht denken.

Want waar begint laster ? Is het pas wanneer je over je naaste roddelt, of begint het al als je er in gedachten al veel mee bezig bent?
Waar begint onbetrouwbaarheid? Als er een eed nodig is om iemand ervan te overtuigen dat je betrouwbaar bent, is er dan niet al iets mis?
Waar begint het doden van een ander, is dat als je dat daadwerkelijk doet, of begint het al als je iemand doodzwijgt, of monddood maakt?
Jezus zegt wees duidelijk en radicaal, laat jullie ja ja zijn, en jullie nee nee.

In dat onderricht van Jezus voel je telkens die spanning tussen het concrete leven en de overgeleverde geloofstraditie. Met beide voeten in het dagelijkse leven, laat Jezus zich door de overgeleverde woorden van Mozes aanspreken. In die spanning tussen woord en leven wil Hij staan, en hij roept ook ons vandaag op in die spanning te blijven staan.
En intussen vindt Jezus dat wie hem volgt verder moet gaan en tot méér in staat moet zijn dan alleen maar voorschriften, regels en reglementen na te leven.

Natuurlijk moeten bestaande wetten gevolgd worden, anders wordt het samenleven onmogelijk. Maar je kán verder gaan, zegt Jezus, en meer doen dan wat moét… En méér doen dan wat moét, is je radicaal laten leiden door de Liefde van God.
Daarom drukt Jezus ons op het hart open te staan voor het Mysterie dat ook zijn leven houvast en zekerheid gaf.

Het meest verrassende is wel dat hoe meer we ons leven afstemmen op de Liefde van God, hoe dichter wij bij onszelf komen. Als we ons niet door God láten beminnen, blijven we aan de oppervlakte. Maar nu helpt zijn Liefde ons onszelf beter te kennen en oog te hebben voor mensen naast ons. Jezus was daar goed in. Hij kon het goede dat in mensen sluimerde, tot leven roepen; en hij kon mensen die schoorvoetend en kwetsbaar iets van hun leven probeerden te maken, moed geven. Hij koos voor de machtelozen en verdrukten; en werd zelf een uitgestotene, kwetsbaar en weerloos als een arme. Zij hebben hem uitgescholden, vervolgd en van allerlei kwaad beticht. Maar hij ging door!

Als Gods Liefde zo ook in ons leven tot zijn recht komt, dan kun je in jezelf een kracht ontdekken, die nee zegt tegen alle onrecht. Werk maken van gerechtigheid is de naam van God waarmaken. Gerechtigheid is de Liefde van God in de praktijk brengen. Het betekent ánders gaan denken en handelen.

Ook al scheldt de ander, wij worden uitgenodigd het niet te doen;
ook al liegt de ander, wij worden opgeroepen het niet te doen;
ook al steelt de ander, wij worden uitgedaagd het niet te doen.
En dat alles kunnen we, omdat wij Gods beminde kinderen zijn, en wij Hem liefhebben.
Het Jezus radicaal volgen kan niet afgedwongen worden door wetten. Geen wet kan iemand dwingen verzoeningsgezind te zijn, je broeder en zuster niet te minachten, in je hart trouw te blijven.
Maar we kunnen het, als we bereid zijn ons door de woorden van God aan te laten aanspreken. God geeft ons de kracht én de ruimte. Amen.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments