Overweging op 05/06-05-2017, 4e zondag van Pasen, jaar A, in de tehuizen, Jannie Ligthart

Overweging op 05/06-05-2017, 4e zondag van Pasen, jaar A, in de tehuizen, Jannie Ligthart

openingswoord

Beste medegelovigen. Welkom in deze woord en communieviering op al weer de 4e zondag van Pasen. Het is roepingenzondag, en wordt ook de zondag van de Goede Herder genoemd.

Beter dan wie ook beseft Jezus hoe leiders zich kunnen gedragen.

Leiders kunnen misbruik maken van hun macht, kunnen mensen afhankelijk maken. Zo’n leider wil Jezus niet zijn.

Hij wil herder en hoeder zijn van alle mensen.

Herder zijn is Jezus leven, Zijn roeping. Hij is Herder namens God, door God aangesteld. Door de wil van de Vader te doen, is Jezus onze Herder, degene die wij vol vertrouwen willen volgen, bij wie wij willen horen.

Hij nodigt ons uit om Hem daarin te volgen.

Hij is als het ware de deur. Door Jezus kunnen ook wij herder zijn voor alle mensen.

We bidden in deze viering, dat ons vertrouwen, door de Woorden die God in de H. Schrift tot ons spreekt, standvastig mag zijn.

De keren dat we zwak en niet standvastig waren, en we de wijsheid van het Woord van God niet om konden zetten in onze daden, willen we aan God en elkaar erkennen en belijden, om de H. Communie waardig te kunnen ontvangen. Daartoe bidden we samen de schuldbelijdenis

overweging

In het evangelie lezen we over Jezus die door de deur de schaapskooi binnen gaat.

De schapen zijn in de schaapskooi, horen dus al bij de herder. Zij worden door Jezus naar buiten geleid.

Jezus heeft het ook over dieven en rovers naar wie de schapen niet moeten luisteren, omdat deze hen bij Jezus weglokken en wegroven.

Door onze doop horen wij ook bij Jezus en is Hij onze herder in ons leven. Maar helaas, worden wij bij Jezus weggelokt door de verleidingen van onze maatschappij. Door alle prikkels en verleidingen lukt het ons vaak niet om naar de Stem van onze Herder Jezus te luisteren. Deze verleidingen beroven ons van de stilte die nodig is om tot onszelf te komen, die lokken ons naar allerlei activiteiten, waardoor de aandacht voor elkaar erbij inschiet.

Vaak is het moeilijk om niet toe te geven aan die verleidingen. Veelal lig je eruit als je ervoor uitkomt dat je een bewust christen wilt zijn, dat je daarom naar de Kerk gaat, bidden belangrijk vindt en de geboden onderhoudt. Je kunt je dan een vreemdeling , een banneling voelen. Maar Jezus maakt van deze ballingschap weer een uittocht. Hij zegt: “Kom mee en volg Mij in vertrouwen”. Overdrachtelijk zijn wij dan de schapen die vast zitten in de schaapskooi van de maatschappij en Jezus wil ons uit die beklemming halen om Hem in vrijheid te volgen.

Op deze roepingenzondag zegt deze manier van herder zijn, veel over ieder in de Kerk die geroepen zijn tot het herder schap, de Paus, de bisschoppen, priesters en diakens. Maar het herder zijn voor elkaar is ook de opdracht van ons allemaal, met het woord van God als voorbeeld.

Door Jezus kunnen we ondanks zorgen en verleidingen, toch ruimte in ons hart creëren. Door Jezus als onze Herder en leidsman te erkennen, kunnen we door zijn Woord er voor elkaar zijn zoals Jezus er voor ieder van ons wil zijn. We worden vertrouwd met zijn levensvisie.

In Jezus stem roept God ons liefdevol, nooit dwingend bij onze naam. En het is aan ons of wij willen luisteren. Wil je bij de schapen van deze herder horen dan ga je met Hem mee, dan laat je zien en horen dat je voor Zijn leiding in je leven gekozen hebt. Dit kunnen we omdat we weten en geloven dat Jezus voor ons uit gaat en met ons mee blijft gaan.

In het evangelie lezen we : “als hij al zijn schapen naar buiten heeft gebracht, trekt Hij voor hen uit” Jezus gaat voor ons uit, niet als een wielrenner die als eerste het doel wil bereiken, maar Hij gaat voor ons uit om onze Weg gemakkelijker te maken en om ons mee te nemen naar de eindbestemming van Zijn weg, een leven voor eeuwig bij Hem.

Zijn herderschap is solidair met ons. Zonder Jezus is er geen leven op aarde, is het leven op aarde ten dode opgeschreven. Dat lezen we ook in de eerste lezingen, waarin we opgeroepen worden tot bekering. De eerste herders in het christendom, de apostelen, riepen in de tijd vlak na Christus al hiertoe op. In deze apostolische lijn doen de huidige herders, de bisschoppen, priesters en diakens dit ook. Laten we dankbaar zijn voor deze herders in de Kerk, die ons mee willen nemen op de weg van Jezus. En willen we in ons gebed, op voorspraak van onze eerste herder, Jezus Christus, en zijn moeder de heilige Maagd Maria, God vragen om meer roepingen tot het priesterschap en het diaconaat, en dat er lekengelovigen zijn die zich ook in willen zetten voor de verkondiging en het voorleven van het Woord van God.

Dat het zo moge zijn. Amen.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments