Preek op zaterdag 16-04-2016, de 4e zondag van Pasen, jaar C, pastoor Frank Domen

Preek op zaterdag 16-04-2016, de 4e zondag van Pasen, jaar C, pastoor Frank Domen

openingswoord

Broeders en zusters, het is roepingenzondag. Wij denken daarbij allereerst aan roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven. Maar wij allen zijn door God geroepen, geroepen tot een leven in vrijheid, vrijheid ten opzichte van het kwaad van de zonde. En als wij dat volhouden, zullen wij uiteindelijk ook vrij zijn van het kwaad van de dood, zullen wij eeuwig leven.

Er komt in onze wereld steeds meer onvrijheid aan het licht; wij zien de laatste tijd vooral steeds meer fraude en bedrog. Hoe minder God in de samenleving aanwezig is – aanwezig mag zijn – hoe meer mensen zich laten vangen door het kwade, door eigenbelang.

Leven wij in liefde met God en met elkaar. Brengen wij het goede in Kerk en Samenleving.

openingsgebed

Laat ons bidden. Goede God, groot is de liefde die Gij ons betoont in het lijden en de kruisdood van Christus. Gij hebt Hem uit de doden doen opstaan en Hem tot hoeksteen gemaakt van ons geloof. Geef ons de moed geduldig ons lijden te dragen en in zijn voetstappen te treden. Vervul ons van vreugde en van de heilige Geest, vandaag en alle dagen van ons leven, tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

preek

Broeders en zusters, vandaag een korte overweging. Het is het weekend van de Eerste Heilige Communie.

In het evangelie hoorden wij, dat Jezus zichzelf ziet als een herder. En Hij is een Goede Herder, want Hij kent al zijn schapen bij hun naam. Hij zegt ook iets goeds over de schapen zelf: dat ze naar zijn stem luisteren, dat zij Hem volgen. En Hij spreekt ook een geruststellende gedachte uit, namelijk dat zij in eeuwigheid niet verloren gaan en dat niemand ze van Hem zal kunnen afnemen.

Hij is de Goede Herder. Maar, broeders en zusters, vóórdat Hij Herder werd, was Hij eerst zelf een Lam. Daarover hoorden wij in de tweede lezing uit het Boek der Openbaring: Johannes ziet een ontelbare mensenmenigte voor de troon en voor het Lam staan. Die menigte bestaat uit mensen, die wit zijn gewassen in het Bloed van het Lam. Dat is nog eens een ‘witwaspraktijk’. Het is dus een geslacht Lam. Vóórdat Jezus ons kon leiden, maakte Hij zich kwetsbaar en zwak als een lam. En er waren ook mensen, die misbruik maakten van zijn zwakheid door Hem uit de weg te ruimen, aan het Kruis te slaan, zodat zij niet langer naar zijn stem hoefden te luisteren. Zij brachten de stem van hun geweten tot zwijgen. Maar, omdat Hij en de Vader één zijn, kon de dood Hem uiteindelijk niet in zijn macht houden.

Op deze zondag denken wij na over roepingen. Er zijn de bijzondere roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven. Het gaat om mensen, die Jezus Christus op bijzondere wijze navolgen en daardoor ook zijn kracht op bijzondere wijze tegenwoordig moeten stellen. De Kerk kan niet zonder hen. Wij moeten dus geregeld bidden om deze bijzondere roepingen.

Wij horen tegenwoordig zo vaak over haatprediking. Mensen worden tegen andere mensen opgezet. Wij hebben predikers van Jezus’ liefde nodig, mensen die oproepen tot verdraagzaamheid en eenheid. Daarop is ons Europa gebouwd: op de liefde tot God en de naaste.

En daartoe zijn wij allen geroepen. Door God geroepen om Jezus na te volgen. Echter niet alleen in zijn herder-zijn, maar ook in het lam-zijn. Allemaal zullen wij moeten accepteren, dat er van tijd tot tijd momenten in ons leven zijn, dat wij zwak zijn, dat wij een teleurstellende zwakheid bij medemensen ervaren, dat er situaties zijn waar wij niet tegenop líjken te kunnen. God laat ze toe om te kunnen kijken of wij wel geloven, dat ook wij één zijn met de hemelse Vader, zoals Jezus één was en is.

Ik hoop en bid, dat wij zo in verbondenheid met God, de Vader leven, dat wij allemaal voelen dát wij door God gedragen worden.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments