Preek op 13-03-2016, de 5e zondag van de Veertigdagentijd, de Vasten, pastoor Frank Domen, en filmpje over ons Vastenactieproject

Preek op 13-03-2016, de 5e zondag van de Veertigdagentijd, de Vasten, pastoor Frank Domen, en filmpje over ons Vastenactieproject

CRÈCHE

openingwoord

Broeders en zusters, welkom op deze 5e zondag van de Veertigdagentijd.

Toen Paus Johannes XXIII nog bisschop van Venetië was, hoorde hij op een dag, dat een priester van zijn bisdom aan de drank was geraakt. Johannes wilde hem een bezoek brengen, maar de priester liet hem zeggen, dat hij niet thuis was.

Omdat de bisschop hoed en jas zag hangen, drong hij toch aan om binnen te mogen. Bij hem gekomen zei Johannes: “Ik zou willen biechten”. Wij zouden zo iemand misschien eens goed de les lezen of hem naar een therapeut sturen of hem tenminste aanraden een ontwenningskuur te doen. Als hij weigerde, zouden we hem als een hopeloos geval beschouwen.

Nu wil ik niet zeggen, dat die hulp niet nodig is, maar ze is soms vernederend. Hoe gemakkelijk raakt zo’n mens dan niet dieper in de put? Wij geloven toch niet dat een alcoholist – om maar bij dit voorbeeld te blijven – zelf niet weet waar hij aan toe is. Hoe dikwijls heeft hij de stap al willen zetten om ervan af te raken, maar hij kan het eenvoudigweg niet.

Misschien toch wel, als hij een mens ontmoet zoals Johannes. Hij kwam niet naar de zieke priester om hem de waarheid te zeggen. Hij kwam ook niet aandringen hoe het moest. Hij kwam als broer, als mens en als priester. Johannes maakte hem duidelijk dat ieder mens van God vergeving nodig heeft.

God is een God van genade en ontferming. Daarom: Oordeel niet en ge zult niet veroordeeld worden. De overtuiging, dat God alleen rechter is over levenden en doden, schept de ruimte waarin Johannes en de alcoholist elkaar konden ontmoeten. Johannes maakte het evangelie van vandaag waar.

Vragen wij vergeving waar wij misschien te streng geweest zijn voor een ander en te soepel voor onszelf.

openingsgebed

Laat ons bidden. God, onze Vader, Schepper van alle leven, als Gij U afkeert, zijn wij verloren. Keer U tot ons en wek ons uit de dood tot het leven dat eeuwig duren zal. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon

kinderwoorddienst

preek

De schriftgeleerden waren mannen van de wet en volgens de wet moest de vrouw sterven. Dezelfde wet gold ook voor de mannen. Waarom nemen zij dan de vrouw en laten zij de man vrijuit gaan?

Jezus blijft opvallend rustig. Die toepassing van de wet aanvaardt Hij niet. Hij laat niet toe, dat de vrouw het slachtoffer wordt van die mannen en hun recht. “Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen!”

Het klinkt als een beschuldiging en zij worden er zich van bewust, dat zij in hetzelfde schuitje zitten. Zij staan moreel niet torenhoog boven de vrouw. De kern van de wet is niet: anderen aanklagen en veroordelen. Het is de balk zien in je eigen oog.

Wij hebben er misschien een beetje leedvermaak in als ze één voor één wegtrekken, de oudsten het eerst. Maar… binden wij de anderen soms niet even vlug aan de schandpaal? Wij mogen niet van anderen de volmaaktheid verlangen, terwijl er in ons leven nog zo veel is, dat het daglicht niet verdragen kan.

Toch wil ik geen misverstand wekken. Jezus verontschuldigt de vrouw niet. Onrecht blijft onrecht. Maar Christus handelt volgens het principe: het kwaad met alle middelen bestrijden, maar anderzijds de mens, die kwaad doet, respecteren, een nieuwe kans geven. Jezus laat de laatste vraag naar recht of onrecht aan God over. Hij maakt duidelijk, dat alleen God rechter is en dat wij allen zondaars zijn.

Jezus komt tussenbeide waar mensen menen elkaar te mogen beschuldigen of veroordelen. Jezus laat de vrouw voor wat ze is. Hij spijkert haar niet vast op haar verleden. Hij laat voor haar nog een nieuwe mogelijkheid open en een nieuwe toekomst: “Ga heen en zondig niet meer”.

Zo moeten wij de wet van God verstaan. God wil, dat mensen kunnen leven, dat er voor ieder mens hoop is. Ieder mens is de moeite waard en mag eerbied van de anderen verwachten. Alleen in een klimaat van liefde en meevoelen is er vergeving en genezing mogelijk. Amen.

Wij kijken nu in de kerk naar een tien minuten durende filmpje over ons Vastenacteproject. De opbrengst van de collecte zo aanstonds komt helemaal ten goede aan dit project in Oeganda.

[[youtube?id=96WNwqZqzR8&width=600&height=400]]

 

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments