Preek op 10-01-2016, hoogfeest van de Doop van de Heer, pastoor Frank Domen

Preek op 10-01-2016, hoogfeest van de Doop van de Heer, pastoor Frank Domen

CRÈCHE

openingswoord

Broeders en zusters, welkom in het Huis van God, in dit stukje hemel op aarde. Wij zijn met elkaar op bezoek bij God.

Wij komen in een drukke winkelstraat allerlei mensen tegen. Misschien kijken wij verschillend tegen hen aan. De één ziet er immers wat vriendelijker en beschaafder uit dan een ander, maar o, wat kunnen wij ons daar soms in vergissen.

Als God naar ons kijkt, doet Hij dat altijd met veel plezier, ook omdat Hij iets van zijn Zoon in ons herkent. Wij zijn van dezelfde familie. Zoals je blij en verrast opkijkt wanneer je opeens een familielid tegenkomt, zo is God blij als Hij ons ontmoet.

Natuurlijk schieten wij weleens tekort. Dan lijkt het alsof wij van een andere familie afstammen. Vragen wij vergeving voor wat de afgelopen week niet zo goed was en weten wij, dat God toch een grote liefde voor ons voelt. Vragen wij ook vergeving voor wat met de jaarwisseling in Keulen en andere Duitse steden is gebeurd. Zoals Jezus Christus bad – en nog steeds bidt – voor ons, vragen wij zo om Gods ontferming voor slachtoffers én daders. De politiek verzwijgt, maar wij brengen het aan het licht, het Licht van God.

In het laatste Katholiek Nieuwsblad staat een prachtig artikel over de Syrische pater Jacques Mourad. Hij was vijf maanden lang in handen van IS in Syrië. Hij werd vernederd, gegeseld, 84 dagen lang werd hij met één van zijn vrijwilligers in een wc opgesloten en vreesde voor zijn leven, maar hij wist in oktober jongstleden te ontkomen. “Ik heb me volledig toevertrouwd aan de Maagd Maria,” zo zegt hij, en… hij heeft al zijn ontvoerders vergeven.

openingsgebed

Laat ons bidden. Almachtige eeuwige God, toen Christus in de Jordaan gedoopt was en de heilige Geest op Hem neerdaalde, hebt Gij Hem geopenbaard als uw welbeminde Zoon. Wij bidden U: laat ook op ons, uw aangenomen kinderen, die herboren zijn uit water en heilige Geest, altijd uw welbehagen rusten. Door… Amen.

kinderwoorddienst

preek

Broeders en zusters, door het doopsel vindt er ín ons een zuivering plaats en worden wij zó zeer aan God toegewijd, dat wij kinderen van God worden genoemd en het ook werkelijk zijn.

Wel, als er Eén was, die dit doopsel níet nodig had, was het Onze Heer Jezus Christus. Maar Hij laat zich tóch dopen… uit bescheidenheid; Hij wil zich niet verheffen boven anderen. Hij laat ons zo ook het belang zien van de doop; als Hij zich laat dopen, dan moeten wij, die Jezus Christus willen navolgen, het zeker doen en doordat het water over zijn Lichaam vloeit, heiligt Hij de wateren van heel de wereld, zo schrijven oude kerkvaders.

Wij mogen zeggen, dat de mens door het doopsel ‘vergoddelijkt’ wordt, op een goddelijk niveau wordt gebracht. Zoals kinderen op school op een hoger leesniveau kunnen komen, steeds beter kunnen lezen, er meer plezier aan beleven en ook meer plezier aan anderen kunnen geven, zo krijgen wij – naast dat wij mens blijven – ook iets van God in ons, ja, God zelf komt in ons. Paulus noemt ons ‘tempels van heilige Geest’.

Het belang van het doopsel, van die eenwording met God, is, dat ook wij vanaf dat moment iets goddelijks kunnen voortbrengen, iets wat van God is of waar God zichzelf in herkent. Ons werk krijgt een hogere waarde.

Als een ongedoopte, maar goedwillende mens een ander, die het moeilijk heeft, helpt, dan is God daar zonder enige twijfel héél blij mee, en Hij zal het straks bij het oordeel over die mens laten meetellen. Maar als een gedoopte een medemens helpt, dan heeft die hulp een goddelijke waarde. God werkt in de mens, die de helpende hand biedt. Een mens kan alleen maar de Franse taal spreken als er iets van kennis van de Franse taal in hem zit. Zo kan een mens alleen maar goddelijke daden stellen als God in die mens leeft.

Als wij de activiteiten van de gedoopte mensen zó bekijken, kunnen wij dan niet zeggen, dat God heel erg werkzaam is in onze wereld!? Maar God werkt door mensen op Jezus’ manier: heel rustig, niet opdringerig, wel duidelijk… voor wie het wíl zien.

Jezus ging nooit met mensen in discussie. Hij stelde weleens vragen. Of Hij gaf antwoord, kort, op andermans vragen, maar eindeloze discussies om te proberen mensen te overtuigen, dat deed Hij niet. Hij bood het goede aan, en wie het wilde aannemen, die nam het aan.

Zo werkt God ook nu door mensen. Er zijn er, die oproepen tot vrede, tot een rechtvaardige verdeling van de aardse goederen. Er zijn mensen, die oproepen tot vergeving, tot zuinig omgaan met het milieu, tot meer zorg voor zieken en ouderen. Maar het zijn vaak kleine groepen, hun stem is zachtjes, niet opdringerig, net als die van Jezus, maar wie het horen wíl, die kan het horen.

Beste medegelovigen, wij kunnen een mooi boek krijgen waarvan wij een tijdje genieten en misschien heeft het zelfs een blijvende invloed op ons leven. Wij kunnen een extra diploma halen waardoor wij meer verantwoordelijkheid krijgen, misschien gaan wij ook meer verdienen. Wij kunnen een nieuw huis kopen, mooier, groter, waardoor wij ons meer ‘happy’ voelen. Maar al die veranderingen raken ons enkel aan de oppervlakte. Wij blijven wie wij zijn. Maar als wij het doopsel ontvangen, vindt er – je zou zeggen – een persoonsverandering plaats. Wij krijgen een nieuwe ID, een nieuwe identiteit. Jezus zegt: Je wordt opnieuw geboren. Je bent opeens van andere huize, van betere komaf. Je bent in de adelstand verheven. De apostel Petrus zegt het in zijn eerste brief als volgt: “Gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijke priesterschap, een heilige natie, Gods eigen volk, bestemd om de roemruchte daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis heeft geroepen tot zijn wonderbaar licht” (2, 9).

Broeders en zusters, wij hebben iets waar wij trots op mogen zijn, en vooral dankbaar, omdat wij het zo maar hebben gekregen. Wij mogen met een zekere fierheid door het leven gaan. Wij hebben reden om rechtop te lopen. Jezus zei met het oog op Johannes de Doper, dat van hen, die uit vrouwen geboren zijn, er niemand is, die groter is dan Johannes. En toch, zei Jezus, is de kleinste in het Rijk der Hemelen groter dan hij. Dat komt door ons doopsel.

Als God naar ons kijkt, dan denkt Hij met de laatste woorden van het evangelie van vandaag: Gij zijt mijn zoon/mijn dochter, mijn veelgeliefde; in u heb Ik welbehagen”. Voelen wij dat welbehagen en proberen wij ook zó te leven, dat wij God behagen, ieder moment van iedere nieuwe dag! En… proberen wij ook elkaar te behagen, al onze medemensen. Amen.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments