Preek op 04-12-2016, de 2e zondag van de advent, jaar A

Preek op 04-12-2016, de 2e zondag van de advent, jaar A

openingswoord

Dierbare medegelovigen, allemaal van harte welkom bij de viering van de 2e zondag van de Advent. Beginnen we deze eucharistie viering met het aansteken van de tweede kaars in de Adventskrans.
“Waar wij ook gaan of staan,
wil Hij, die wij God met ons mogen noemen,
ons bemoedigend nabij zijn.
Zijn woord verlicht ons levenspad
zodat wij elkaar kunnen zien met nieuwe ogen.
Als teken dat wij verlangend uitzien naar de geboorte van Jezus
steken we de tweede kaars van de Adventskrans aan”.

Vandaag horen we Johannes in het Evangelie zeggen dat we ons moeten bekeren, ons om moeten keren. Als je leven is gebouwd op het zand van het egoïsme en je de kleine mens over het hoofd ziet, ga het dan anders aanpakken. Bekijk het eens vanuit die mensen die in de schaduw leven en doe inspanningen om hen in het licht te brengen. Keer je leven om, geef het een andere richting. Als we daar geen gehoor aan geven, die oproep niet beantwoorden, zal er van de Blijde Boodschap ook nauwelijks iets terecht komen.

preek

Dierbare medegelovigen, Johannes de Doper laat zijn toehoorders in de woestijn eens even goed voelen wat er mis is met de mensen. Een soort donderpreek waarin de Farizeeën en Sadduceeën, de geestelijke elite uit Jeruzalem er flink van langs krijgen. Reeds ligt de bijl aan de wortel van de boom die geen goede vruchten draagt. Johannes vindt dat die mensen precies het tegenovergestelde doen van wat Jesaja ons in de eerste lezing voorhoudt. Ze onderdrukken de kleinen en oordelen naar uiterlijke schijn. Bij Jesaja wordt geen uitspraak gedaan afgaande op geruchten en de kleinen wordt recht gedaan.
Ook in onze wereld lijkt de opmerking van Johannes nog steeds te kloppen, individualisme, de rijken worden steeds rijker is een veel gehoorde opmerking.
Maar ook de woorden uit Jesaja worden in de praktijk gebracht. Zorg om de armen, de opbrengst voor de voedselbank wordt hopelijk net zo geweldig als vorig jaar. De zorg van velen om het milieu, de aarde is hoopvol. Toch zijn we nog lang niet bij het ideaal waar de Blijde Boodschap over gaat. Iedereen weet dat en beseft dat hopelijk ook, maar velen berusten in die situatie onder het motto: het is altijd al zo geweest en het zal ook altijd wel zo blijven. Wat moet je met zo’n boodschap van Jesaja. Diep in ons hart denk ik dat we weten dat het anders kan en ook zou moeten.
Beste mensen, in de wereld vieren we Advent, ieder jaar opnieuw. We vieren de verwachting van iemand die komt om de wereld te redden. Met al onze problemen groot en klein, laten we ons vandaag toespreken door Jesaja die zegt:
– Mensen berust niet in je lot. Een twijg zal ontspruiten aan de stronk van Jesse en de Geest van God zal op Hem rusten.
– Er zal gerechtigheid komen in deze wereld, want Hij zal geen oordeel vellen naar uiterlijke schijn.
– De armen zullen niet het onderspit delven, want de kleinen zal hij recht verschaffen.
– De straat kinderen in Rwanda, waar volgende week de Adventsaktie over zal gaan, zullen onderwijs krijgen voor een betere toekomst.
En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Die verwachting mogen we hebben want het gaat over onze inspanning en ons werken aan al die zaken die ik noemde.
Er zal iets in onszelf moeten gebeuren. Johannes zegt het heel duidelijk: “Bekeert u”. Of anders gezegd: wij zullen ons levenspatroon moeten veranderen. Wie in de komende tijd menswaardig wil leven, en dat ook aan anderen gunt, die zal zijn leven anders moeten inrichten, die zal zijn leven moeten omkeren, die zal zich moeten bekeren. Dat we beseffen wat er nodig is om tot een Blijde Boodschap te komen.
Johannes doopte in de Jordaan Joden die al tot het uitverkoren volk van God hoorden. Hun voorvaderen waren al door de Rode zee getrokken. Eigenlijk hoefden ze niet gedoopt te worden. Ze hadden a.h.w. al een verbond met God. Dopen was toen allen voor de heidenen. Toch werden de joden gedoopt ten teken van een nieuw verbond, een nieuw begin, een nieuw voornemen om opnieuw te beginnen.
Weet u waar bekeren eigenlijk mee begint? Bekeren begint met jezelf een vraag stellen. Een oprechte vraag van wat zou ik kunnen doen; aan onrecht, aan haat, een egoïsme enz. Tegelijkertijd begint vaak dan ook het verzet in jezelf, bekeren, waarom ik? Die anderen die doen het. Nee bekeren begint altijd bij jezelf. En misschien hebben we daar wel profeten bij nodig zoals Jesaja en Johannes, die ons ervan kunnen overtuigen dat het niet slechts dromen zijn.

Jesaja kan ons helpen, zijn en onze dromen te verwezenlijken,
Johannes de Doper kan ons helpen te doen wat gedaan moet worden,
En Jezus die we verwachten, kan ons dopen met de H. Geest en met vuur.
Laat het niet slechts een paar kaarsen zijn op een adventskrans, maar laten we het vuur ontsteken in onszelf. Amen.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments