Overweging op 29/30-01-2016, de 4e zondag door het jaar C, in de tehuizen, Jannie Ligthart

Overweging op 29/30-01-2016, de 4e zondag door het jaar C, in de tehuizen, Jannie Ligthart

openingswoord

Beste medegelovigen.
Welkom bij deze woorden communieviering in het weekend van de 4e zondag door het jaar.
Ons leven is gebouwd op verwachtingen.
Vanuit onze menselijke beperktheid zijn die verwachtingen vaak overtrokken, soms te veeleisend naar anderen en naar onszelf toe.
Ook aan God stellen we eisen. Als daaraan niet wordt voldaan, als onze gebeden “schijnbaar “niet worden verhoord, reageren we vaak gefrustreerd, ontmoedigd, en keren we ons van Hem af.
Jezus biedt ons ons vandaag in zijn Woord hiertegen een remedie aan.
Zijn oplossing wil ons gelukkig maken.
Laten we samen naar Hem luisteren en bidden zodat we zijn uitdaging aandurven en aankunnen.

Voor de keren dat we God niet gezocht en gezien hebben in de alledaagse dingen van het leven, willen we vergeving vragen, om de Heilige Communie goed te kunnen ontvangen.

overweging

Vorig weekend, hoorden we hoe Jezus in Nazareth, waar Hij was grootgebracht, kwam en hoe Hij in de Synagoge de Blijde Boodschap verkondigde met de woorden van Jesaja: “De Geest des Heren is over mij gekomen, omdat Hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen de Blijde Boodschap te brengen, aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken, en aan blinden dat zij zullen zien, om verdrukten te laten gaan in vrijheid, om een genadejaar af te kondigen van de Heer.”

Vandaag horen we het vervolg: “ Het Schriftwoord dat gij zojuist gehoord hebt is thans in vervulling gegaan”. Aanvankelijk zijn de toehoorders enthousiast over de woorden van genade die Jezus sprak.

Maar toen kwam de twijfel. Is dat niet de zoon van Jozef een gewone timmerman? Zij geloofden niet dat deze zoon van Jozef, tegelijk Gods Zoon kon zijn. Maar ondanks dat ze het niet geloofden, wilden ze wel wat wonderen zien en hun voordeel doen met zijn aanwezigheid door een paar genezingen.
Ze hadden geen behoefte aan op en aanmerkingen van Jezus over hun manier van leven. Ze wilden Jezus volgen als het hen goed uitkwam, als zij er voordeel aan hadden. Maar om volgeling te zijn door Zijn levensstijl en levenslessen te onderhouden, vonden ze te moeilijk.

Jezus, die zachtmoedig en nederig van hart is. Jezus, die de Liefde zelf is, maar ook wederliefde verwacht, weigerde om voor zijn eigen dorpsgenoten een wonder te doen. Op de vraag van zijn dorpsgenoten om een wonder, gaf Jezus in enkele voorbeelden uit het Oude testament aan, dat er geloof, vertrouwen en liefde voor God nodig is voor een wonder. We hebben de reactie van de dorpsgenoten gelezen. Allen werden woedend en joegen Jezus de stad uit en dreven Hem naar een steile helling om Hem in de afgrond te duwen.

Door deze reactie van de dorpsgenoten op de woorden van Jezus, laat men zien hoe het met hun geloof in, en de liefde voor Jezus gesteld is. Jezus, kwam er op deze manier achter, dat deze toehoorders geen leerlingen van Hem wilden zijn, maar Hem alleen volgden, bij Hem kwamen om gebruik van Hem te maken.

Jezus stelt zo wel vaker mensen, en ook ons op de proef. Hij wil als het ware ons geloof testen. Zo lezen we in het verhaal van de twee blinden, dat Jezus eerst aan hen vraagt: “Hebt u er vertrouwen in dat Ik u kan genezen”? Ze zeiden: “Ja Heer”. Toen raakte Hij hun ogen aan en zei: ”Het moge u gaan overeenkomstig uw vertrouwen.

En in een ander verhaal komt melaatse bij Jezus en vraagt Hem:” Heer als U wilt, kunt U mij rein maken”. Door de vraag zo te stellen, geeft de melaatse aan, geloof en vertrouwen in Jezus te hebben, en zich tegelijkertijd te willen schikken naar Gods wil. Dit soort verhalen kunnen we nog meer lezen in de evangeliën.

Uit de reactie van Jezus in dit evangelie, en andere verhalen kunnen we concluderen dat het belangrijk is dat we in ons gebed, in onze relatie met Jezus vol vertrouwen en geloof moeten zijn dat Hij het beste met ons voor heeft. Daarbij moeten we ons ook nederig overgeven aan wat God met en voor ons leven wil.
God laat zich door ons niet gebruiken als het ons goed uitkomt. Zo werkt dat in geen enkele relatie. Hij zal er altijd voor ons zijn, maar verwacht van ons ook het een en ander.

Ik denk dat het goed is om ons af en toe af te vragen:
Hoe zit het met mijn geloof. Ben ik alleen toehoorder van mooie verhalen, of probeer ik ernaar te leven?
Kan ik hoop en vertrouwen uitstralen bij tegenslag, of doe ik als de dorpsgenoten van Jezus, keer ik me van Hem af?
Hoeveel liefde heb ik voor Christus en zijn Kerk?

Lieve mensen. Ik kom er steeds meer achter dat geloven een werkwoord is waar we elke dag mee aan de slag kunnen. Laten we niet ontmoedigd raken, maar ons steeds, met vallen en opstaan naar onze hemelse Vader keren. Amen.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments