Overweging op 19/20-08-2016, de 21e zondag door het jaar C, in de tehuizen, Jannie Ligthart

Overweging op 19/20-08-2016, de 21e zondag door het jaar C, in de tehuizen, Jannie Ligthart

openingswoord

Beste mede – gelovigen.
Welkom in deze woord en communieviering. In het Evangelie wordt de vraag gesteld: “Wie mag binnen in het Koninkrijk van God? “
Alle volkeren en talen zijn welkom, is de boodschap van de eerste lezing.
Maar, horen we Jezus eraan toevoegen in het Evangelie, we krijgen het niet op een presenteerblaadje.
Jezus, heeft het in het evangelie van vandaag over gelovigen die denken dat hun vroomheid hun het eeuwig geluk garandeert.
Het zou wel eens kunnen dat ze te laat komen, dat de deur van het Rijk Gods voor hun neus dicht gaat.
Wie echt gelooft blijft niet met de handen in de schoot zitten wachten.
Elke dag daagt ons immers uit om te werken aan samenwerking, eenmaking en verzoening, om daadwerkelijk mee te bouwen
aan een nieuwe wereld, de echte Kerk van Jezus.
God verlangt ook van ons dat wij niet alleen maar naar de woorden van Jezus luisteren, maar Hij wil dat we er naar leven, dat we Zijn mentaliteit overnemen.

In de mate dat wijzelf wel naar zijn Woord hebben geluisterd,
maar de gerechtigheid niet hebben ‘gedaan’, willen wij bidden om vergeving om de H. Communie waardig te kunnen ontvangen. Daartoe bidden we samen de schuldbelijdenis.

overweging

Dierbare medegelovigen, in het evangelie wordt Jezus de vraag gesteld: “Hoeveel mensen zullen er gered worden, hoeveel mensen zullen binnengaan in Gods Rijk.

Jezus, geeft daar geen direct antwoord op, maar geeft aan dat de poort die naar het Rijk Gods leidt nauw is, en dat wij onze uiterste best moeten doen om door die poort te kunnen.
Wij kunnen bij die nauwe poort komen, omdat we door onze doop ervoor gekozen hebben de weg van Jezus te gaan, het smalle pad te volgen. Het smalle pad van het christen zijn.

Een wetgeleerde in het Evangelie, iemand die volgens de wet leeft, ziet zichzelf al bij degenen die gered zullen worden, maar hij krijgt een onverwacht antwoord.
Jezus, antwoordt hem: Als je daar wilt binnenkomen, zul je zo moeten leven dat je het waard bent om daar naar binnen te mogen. Je moet niet alleen de wet kennen en belijden, maar je moet deze in daden omzetten.
Dit is ook wat Jezus tegen ons zegt.

Als wij de weg van Jezus gaan, naar zijn Woord luisteren en ervan getuigen, verwacht Hij van ons dat wij Zijn woord in daden omzetten. En dat is niet altijd gemakkelijk omdat er ook woorden, aanwijzingen van Jezus zijn die over lijden, vertrouwen, overgave gaan.

Afgelopen weken hebben we onder andere het verhaal gehoord, van de vraag van de jongeling aan Jezus, wat hij moet doen om in het Koninkrijk van God te komen. Ook hier heeft Jezus het antwoord gegeven, dat je alles achter je moet laten om ruimte in je leven te maken om hem goed te kunnen volgen. Jezus, wil een innige relatie met ons, niet een relatie waarin wij af en toe aan Hem denken, met Hem praten, bidden.

Relaties kosten tijd en het is daarom dat Jezus zegt dat we alles achter ons moeten laten wat ons van onze relatie met God afhoudt.
Alles waar we onze aandacht mee vullen, zoals aandacht voor geld, voor onszelf, zorgen die we hebben, zorgt ervoor dat we geen ruimte meer hebben voor God. In tijden dat het ons goed gaat is het dus niet zo moeilijk om Gods geboden te onderhouden, en ruimte en tijd voor God en je medemens te hebben.

Maar hoe doe je dat als het leven tegenzit, je gezondheid het laat afweten, je afhankelijk wordt, of wanneer je zorgen om een van de kinderen hebt. Dit kunnen momenten zijn waarop je, door zorgen en verdriet vast komt te zitten. In je verdriet en zorgen, klapt je ruimte voor God en je medemens dicht.

Maar juist in tijden van zorgen is het belangrijk dat je in de ruimte van God troost en vertrouwen zoekt, en je zorgen pijn en verdriet bij Hem neerlegt. Juist in deze periodes in het leven moeten we dicht bij God blijven, om als christen onze pijn en moeite te kunnen dragen zoals Jezus ons dat heeft voorgedaan, en zo over het smalle pad, uiteindelijk door de nauwe poort het Hemels Koninkrijk binnen te mogen gaan.

Jezus, zegt het ons zo:” Als je Mij wilt volgen zul je het smalle pad moeten volgen, het pad dat pijn en moeite geeft. Ook al zal je steeds in de verleiding komen om het bredere levenspad te kiezen. Het brede pad, waar het leven zorgelozer, uitbundiger lijkt. Jezus zegt: “Blijf mij volgen want het smalle pad, is Mijn en jullie weg naar de Vader”.

In het evangelie lezen we dat deze smalle weg uitkomt op een smalle deur, en dat voor degenen die gedraald hebben de goede weg te volgen de deur alsnog gesloten blijft. Jezus, verlangt van ons dat we op de smalle weg volharden, en niet lopen te klagen of zelfs afhaken als het ons te zwaar lijkt te worden. Want als wij zo reageren, lezen we, zal voor ons de nauwe poort niet opengaan.
In ons hart is het verlangen gelegd eens in het Hemels Koninkrijk te moge zijn. Jezus, heeft ons voorgedaan hoe we dit kunnen bereiken.
Laten we Hem navolgen tot door de nauwe poort. Amen.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments