Preek op 31-07-2016, 18e zondag door het jaar C, pastoor Frank Domen

Preek op 31-07-2016, 18e zondag door het jaar C, pastoor Frank Domen

openingswoord

Broeders en zusters, welkom bij deze heilige Eucharistieviering.

Er is de afgelopen week veel gebeurd. Veel goeds, ook in ons eigen leven, daar willen wij God voor danken, maar ook grote narigheid. In Frankrijk werd tijdens een heilige Mis een oude priester vermoord.

Wij worden door deze wandaden teruggeworpen op waar het wezenlijk om gaat: leven en liefde. Luxe en comfort is slechts bijzaak. Al te grote verschillen in de wereld doen eerder afbreuk aan de liefde en dus aan het leven.

Steeds meer mensen beseffen, dat de wereld is begonnen aan een tijd van herbezinning. Wat moet er in onze wereld veranderen, opdat al die zo van elkaar verschillende mensen zich allemaal veilig kunnen voelen!?

Wij weten, dat er Eén is, die een antwoord heeft: Jezus Christus. Hij zegt van zichzelf, dat Hij de Weg, de Waarheid en het Leven is, maar toonde respect voor iedereen. Hij zei, dat Hij niet gekomen was om te te veroordelen, maar om te redden.

Moge deze Eucharistieviering bijdragen aan een stukje bezinning op ons eigen leven.

Een bijzonder woord van welkom voor Joop en Nel Rood-Borst en voor de kinderen, klein- en achterkleinkinderen. Het is precies vandaag 60 jaar geleden, dat jullie met elkaar zijn getrouwd, 31 juli 1956.

Wat mooi, dat jullie dat in de Eucharistie samen met ons dat willen vieren, God willen danken voor alle zegeningen tijdens jullie levensweg over bergen en dalen. Dat is wat wij willen doen: God danken en natuurlijk om nieuwe zegeningen vragen voor de tijd, die gaat komen.

Liefde en trouw, twee van die heel wezenlijke zaken in het leven, vaak doen wij het goed, soms bedoelden wij het goed, en soms gaat het mis, naar God toe en naar de medemens.

Vragen wij door het bidden van de schuldbelijdenis samen om vergeving.

Blz. 1 van onze gele boekje.

openingsgebed

Laat ons bidden. God, Gij ziet de toekomst en Gij voorziet in wat wij nodig hebben. Gij kent ons bij naam en Gij zorgt voor ons, altijd. Wij vragen U om de wijsheid, die meer is dan goud, om de schat, die niet vergaat, om de kostbare parel van het evangelie, het koninkrijk van uw Zoon, Jezus Christus, onze Heer. Die met U leeft en heerst… Amen.

kinderwoorddienst

preek

Lieve mensen, kennen wij van lang geleden, misschien van de middelbare school, het 15e eeuwse toneelstuk ‘Elckerlijc’. ‘Elckerlijc’ betekent ‘iedereen’. De Oostenrijker Hofmansthal heeft het bewerkt en een pakkende scène is, dat de rijke Elckerlijc door de dood – de bode van God – plotseling voor Gods rechterstoel wordt opgeroepen. Op dat moment voelt hij zich door al zijn vrienden verlaten.

Wanhopig zoekt hij zijn toevlucht tot zijn geldkist. Met haar wil hij de grote oversteek wel wagen. Hij knielt neer voor de kist met zilver en goud en zegt: “Jij hebt mij tenminste mijn leven lang trouw gediend; jij zult mij ook nu niet in de steek laten”.

Maar dan springt de deksel van de geldkist open en de mammon – het geld – steekt zijn kop eruit en lacht hem spottend toe: “Ik zou jou gediend hebben!? Jij, dwaas, ik heb jou nooit gediend! Jij bent het, die je leven lang mijn slaaf bent geweest, en jij bent een dubbele dwaas als jij meent, dat ik met jou zou meegaan. Nee, ik blijf hier”. Dan slaat de mammon het deksel weer dicht en laat Elckerlijc aan zijn lot over.

Het verhaal van Elckerlijc past mooi bij het evangelie van vandaag. Ook Jezus noemt de man met zijn grote rijkdom en enorme schuren een dwaas. Want geen enkel bezit kan een mensenleven veilig stellen.

In werkelijkheid, lieve mensen, is het leven iets wat wij ontvangen, iedere dag opnieuw, een prachtig geschenk waarmee wij het allermooiste kunnen doen wat er bestaat: God en de medemens liefhebben.

Wat wij nu aan materialisme om ons heen zien, speelde toen ook al. Het leven van de man in het evangelie bestond uit, zoals hijzelf zegt: “Rust nu uit, eet en drink en geniet ervan!” Hij was rijk, maar nooit tevreden. Hij moet steeds maar weer uitbreiden, aanbouwen. Eigenlijk weet hij dus niet waar hij met al zijn rijkdom heen moet.

Hij heeft zoveel oppervlakkige visies. Geluk bestaat voor hem in een lang leven. Dat zegt hij ook tegen zichzelf: “Man, je hebt een grote rijkdom liggen… voor lange jaren”. De grote fout van zo’n manier van denken ligt daarin, dat de mens meent zijn eigen toekomst in handen te hebben, alsof het in zijn macht zou liggen door eigen prestaties zijn toekomst te verzekeren. Bovendien dacht hij alleen maar aan zichzelf. Hij spreekt van “mijn schuren” en “mijn rijkdom”.

Er is werkelijk niemand, die zo veel van ons houdt als God, die alles weet en alles kan. Zijn Zoon is voor ons gestorven om de weg naar de hemel te openen. Zou een leven mét God, op Hem gericht, niet veel mooier zijn!? Zijn wij dan niet veel meer verzekerd van de nodige bijstand in tijden van voor- en tegenspoed!?

Joop en Nel Borst-Rood hebben het zo ervaren. Zo lang de gezondheid het toeliet trouw naar de kerk. God was en is hen nabij met talrijke zegeningen, omdat zij Hem nabij waren en nog steeds zijn.

Hoe kunnen wij zonder God onze toekomst plannen!? Wij weten niet eens zeker wat er over een uurtje gaat gebeuren, laat staan volgende week of volgend jaar. God weet het. Hij heeft een plan klaar en als wij ons daar zo veel mogelijk aan proberen te houden, dan blijven er wel hobbels en dalen, maar de afloop zal goed zijn.

Laten wij het wezenlijke van het bijkomstige onderscheiden. Alles in deze wereld gaat voorbij, zelfs het geloof en de hoop. Alleen de liefde blijft bestaan. Liefde voor God allereerst, want heel ons leven is een op weg zijn naar God. En bij Hem zijn ook onze medemensen. Dus staat de liefde voor de medemens op de tweede plaats.

Van de heilige Filippus Neri wordt een verhaal verteld. Een jongen, van wie Filippus hoopte, dat hij priester zou worden, kwam hem vertellen, dat hij advocaat wilde worden. “En dan”, vroeg Filippus hem? “Ja, dan hoop ik een carrière op te bouwen”, antwoordde de jongen. “En dan”, vroeg Filippus weer? “Dan hoop ik te trouwen en een mooi gezin te stichten”. “En dan”, ging Filippus verder? “Dan hoop ik veel geld te verdienen en later van mijn pensioen te genieten”. “En dan”, vroeg de heilige? Nu aarzelde de student een beetje en zei: “Dan… dan zal ik moeten sterven”. “En dan”, vroeg Filippus met zachte stem een laatste keer?

Toen schrok de student. Wat Filippus hem op een speelse manier duidelijk wilde maken was dat huwelijk en gezin prachtig zijn, geschenken van God, een weerspiegeling van het samenzijn van de drie-ene God, én dat de dood het enige juiste oriëntatiepunt is om te kunnen beoordelen welke dingen in het leven belangrijk zijn en welke bijkomstig, bijvoorbeeld carrière enkel om de carrière in plaats van om er veel goeds mee te doen.

Lieve mensen, laten wij zo door het aardse leven gaan, dat wij de eeuwige dingen nooit uit het oog verliezen. Dan zullen wij in de ogen van God rijk en verstandig zijn. Dan zal onze persoonlijke tijd van herbezinning voor ons en voor elkaar veel goede vruchten voortbrengen. Amen.

slotwoord

Dan willen wij ons diamanten bruidspaar Joop en Nel Rood-Borst van harte feliciteren met dit prachtige jubileum. Ook gaan onze felicitaties naar hun vijf kinderen, dertien kleinkinderen en zeven achterkleinkinderen, althans, de zevende is op komst, heb ik gehoord. En heel de aanhang natuurlijk.

Wat een prachtig gezin, wat een mooie familie. Soms ontstaat zoiets moois uit een heel kleine gebeurtenis.

Joop volgde een bakkersopleiding in Hoorn. Maar in plaats van per fiets te gaan naar het station in Heerhugowaard fietste ging hij naar het station in Obdam. Daar kon hij weer 20 cent mee uitsparen. Dat is toch weer meegenomen. Maar daardoor kwam hij ook in contact met een mooi meisje in Obdam: Nel Borst. Heel wat keren 20 cent én een bruid, dat is goede winst!

Joop en Nel, jullie hebben jaren met veel plezier in de Sportlaan gewoond. Jullie zijn nu verhuisd naar Het Pallet. Van de bewoners van de Sportlaan kregen jullie een oorkonde mee, wij zullen maar zeggen “een bewijs van goed gedrag”. Zij hebben jullie als buitengewoon fijne mensen, en wij ook. De burgemeester is op bezoek geweest met een grote bos bloemen en deze is namens alle mensen in de kerk: van harte gefeliciteerd, veel zegen voor de toekomst en een heel fijne dag gewenst, voor jullie allemaal. Amen.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments