Preek op 30-08-2015, de 22e zondag door het jaar B, pastoor Frank Domen

Preek op 30-08-2015, de 22e zondag door het jaar B, pastoor Frank Domen

openingswoord

Broeders en zusters, allemaal van harte welkom. De lezingen spreken vandaag over de wetten en het onderhouden van de wetten.

In de eerste lezing zegt Mozes, dat als de joden de wetten onderhouden, dat God hen dan nabij zal zijn en dat daaruit ook voor de omliggende volken hun wijsheid zal blijken.

Nu is er een oude wet, die van de joden; en er is een nieuwe wet, de wet van de christenen, de wet van de vrijheid. De apostel Paulus spreekt in zijn Romeinenbrief ook over de vrijheid van de kinderen Gods (8, 21). Maar… vrijheid heeft niets te maken met het ontbreken van voorschriften en bepalingen. In zekere zin zijn juist wij, christenen, méér gebonden dan wie ook. Soms binden mensen zich voor een aantal jaren, bijvoorbeeld door een arbeidscontract. Mensen verbinden zich voor het leven in het Sacrament van het Huwelijk. Maar wij zijn door ons Doopsel aan God gebonden voor altijd en eeuwig.

Soms waren wij echter weleens ontrouw aan de wetten. Dan brachten wij onszelf en anderen in gevaar. Wij deden alsof wij boven God staan, alsof wijzelf de dienst kunnen uitmaken.

Vragen wij vergeving en beloven wij God en elkaar opnieuw trouw te zijn.

openingsgebed

Laat ons bidden. Heer onze God, uiterlijke eredienst kan U niet behagen. Gij wilt dat wij U dienen met het hart, dat onze gaven daden zijn. In Jezus, uw Zoon, hebt Gij ons de nieuwe wet voorgehouden van liefde en gerechtigheid. Geef ons de kracht, dat wij uw woord ten uitvoer brengen en U dienen in waarachtigheid. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon… Amen.

kinderwoorddienst I.V.M de familieviering

preek

In het evangelie haalt Jezus fel uit naar de Farizeeën en de wetgeleerden door hen voor ‘huichelaars’ uit te maken. Hij verwijt de joodse leiders, dat zij God alleen met de lippen eren.

Wat God van ons wil is een gebondenheid tot diep in het hart. Wij moeten de wet wíllen nakomen, uit liefde, want wat de wet zegt, is het beste voor onszelf en voor alle mensen.

Eigenlijk heeft Jezus een nieuwe godsdienst gebracht, het christendom in plaats van het jodendom, maar Hij schaft de wet niet af. Hij laat haar juist zien, zoals zij is. De joodse mensen dachten, dat je een ander alleen maar niet mocht doden, dat God dan al tevreden over je was, maar Onze Heer Jezus Christus zegt: Nee, je mag zelfs niet vertoornd op iemand zijn. Je mag je medemens niet uitschelden voor dwaas, want dat word je gestraft.

Jezus is strenger dan de profeten van het Oude Testament. Daarin staat dat je geen echtbreuk mag plegen. Jezus zegt: Je mag niet eens naar een vrouw kijken… om haar te begeren.

Tussen haakjes, wat zal God vinden van bepaalde datingsites waar overspel wordt gepropageerd!? SecondLove bijvoorbeeld met 520.000 inschrijvingen. Zo roepen mensen onheil af in plaats van zegen.

De wet van het Oude Testament was er niet om de vrijheid van de joden te beperken. Dat de joden een eigen wet kregen, betekende juist, dat zij een eigen volk waren geworden en niet meer hoefden te gehoorzamen aan de wetten van Egypte.

God heeft het volk bevrijd, maar ook wetten opgelegd. Waarom? Natuurlijk om te weten wat goed is en wat kwaad. Maar ook om zich door eigen wetten en gebruiken te kunnen onderscheiden van andere volken. Als je niet anders bent dan de anderen, ga je in die anderen op, houd je op te bestaan als volk. En dat mocht niet gebeuren, want de joden waren het volk van God en niet hen omringende volken, nog niet.

Broeders en zusters, wij zijn gebonden aan God. Een betere binding bestaat niet. Onze christelijke wet is een genade, een gave.

Maar ook de wetten van het Oude Testament waren een gave van God. Toen Mozes deze wetten ontving, de Tien Geboden en nog andere, bouwde hij een altaar van twaalf stenen, als verwijzing naar de twaalf stammen van Israël. Hij las de woorden van de wet voor, zoals wij zojuist ook hebben gedaan in de drie lezingen, sprenkelde bloed over het altaar en over het volk, als teken van de eenheid tussen het volk en het altaar.

Lijkt dat niet op de consecratie in ons Eucharistisch gebed!? Mozes sprak: “Dit is het bloed van het verbond, dat de Heer op grond van al deze woorden met u sluit” (Ex 24,3,4-8). De katholieke priester zegt: “Dit is de Beker van het Nieuwe en Altijddurende Verbond, dit is mijn Bloed”.

Misschien kunnen wij begrijpen waarom de joden zo’n belang hechten aan de wet. Misschien kunnen wij begrijpen waarom Jezus zich zo ergert als de heilige wetten misbruikt worden.

Volgens de joden is de wet van God volmaakt. Wij kunnen erop vertrouwen, dat als wij ons – ook als volk – aan de wet houden, wij ons beter gaan voelen en dat God aan onze kant staat. De wetten zijn een vorm van wijsheid, die iedereen kan begrijpen. De wetten zijn rechtvaardig en in tegenstelling tot sommige wetten van de overheid – die vandaag zus zijn en morgen zo – kunnen zij de eeuwigheid trotseren.

Het vervullen van de wet, beste medegelovigen, is een kwestie van werken aan onszelf, én… tegelijk is het een manier om met God bezig te zijn.

Als wij iemand een mooi boek hebben gegeven, vinden wij het toch ook fijn als die persoon dat boek ook daadwerkelijk gaat lezen.

Zo is het ook met God. Hij heeft ons de wetten gegeven. Hij verheugt zich als wij zijn wetten onderhouden.

De Farizeeën en de schriftgeleerden vertrouwden alleen maar op hun eigen prestaties, op het onderhouden van de wet, maar wij mogen weten, dat wij ons door het onderhouden van de wet aan God binden, en Hij kan ons helpen, niet de wet.

Beste medegelovigen, zoals wij het kleinste dingetje van een ander niet stuk willen maken of wegnemen, zo valt ieder dingetje in ons eigen leven ook onder de wet van God. Alles is heilig. Alles kunnen wij gebruiken om God te eren, om anderen gelukkig te maken.

Proberen wij te groeien in het leren kennen en het onderhouden van de wet. Dan eren wij God, en God zal ook ons eren. En onze omgeving zal erom gezegend worden. Wij worden een levend Sacrament waar een goddelijke kracht van uitgaat.

Kracht mag vandaag ook uitgaan naar medemensen in nood. Dit weekend vindt de jaarlijkse deurcollecte voor de MIVA plaats.

Dit jaar wordt onze aandacht gevraagd voor een bijzonder project voor straatkinderen in Ghana. Het is opgezet door Gideon Markin, die ooit zelf straatkind was. Hij weet als geen ander hoe hij kinderen en hun ouders kan motiveren hun lot in eigen hand te nemen.

Gideon Markin leefde vroeger op straat. Zijn levensverhaal is een inspirerend voorbeeld van hoe je kansen creëert, voor jezelf én anderen. Gelukkig heeft Gideon op beslissende momenten in zijn leven hulp gehad van mensen in zijn omgeving. Dat heeft hem op zijn beurt weer gemotiveerd zich in te zetten voor kinderen die het moeilijk hebben. Gideon zegt: “Ik was slachtoffer van een negatieve cultuur. Toen ik mijn vader verloor, zette mijn familie me op straat. Ik had ineens geen huis meer en zwierf over straat. Op een dag ontmoette ik op straat een Nederlandse pater. Hij stelde me een aantal vragen. En ik vertelde hem mijn droom. Omdat ik zoveel kinderen zag met dezelfde problemen als ik, wilde ik niet alleen mezelf helpen, maar hen ook! Mijn droom is om jongeren te motiveren hun lot in eigen hand te nemen. We hebben al veel bereikt, maar zolang er straatkinderen zijn, blijft ons werk noodzakelijk.”

Gideon vertelt: “Met steun van anderen kon ik een ruimte huren waar de kinderen onderdak vonden. Daar begon ik ze les te geven. De reacties waren zo positief, dat ik ermee doorging en steeds meer activiteiten voor straatkinderen ging organiseren.”

Inmiddels heeft Gideons organisatie UPCO (Urban Poor Children Organisation) 40 medewerkers. Ze zorgen voor opvang, onderwijs en begeleiding van honderden straatkinderen in de sloppenwijken van Accra, de hoofdstad van Ghana.

Gideon vraagt aan MIVA een auto om water te vervoeren naar de straatkinderen, die geen toegang hebben tot schoon drinkwater en om materialen naar de verschillende projecten te brengen. MIVA wil Gideon graag helpen zijn droom waar te maken. En MIVA hoopt, dat zijn verhaal u ook inspireert!

Strakjes is er een deurcollecte!

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments