Preek op 25-01-2015, 3e zondag door het jaar B, pastoor Frank Domen,

Preek op 25-01-2015, 3e zondag door het jaar B, pastoor Frank Domen,

CRÈCHE

openingswoord

Broeders en zusters, welkom.

Het lijkt erop dat Jezus vandaag bij vier vissers langskomt, hen zegt: “Komt volgt Mij; Ik zal u vissers van mensen maken”, en dat zij op grond van die ene oproep alles achterlaten en de Heer volgen.

Nou, in de al duizenden jaren durende geschiedenis, die God en de mensen samen schrijven, zal het best wel zijn voorgekomen dat er sprake was van – als ik het zo mag zeggen – ‘liefde op het eerste gezicht’, maar in ieder geval déze apostelen hebben er toch iets meer tijd voor nodig gehad.

God geeft ook ons de tijd. Maar wij moeten niet denken: “Ik heb nog alle tijd!” Want dat werkt verlammend. Dan gaan wij niet eens beginnen.

Misschien hebben wij in de loop van ons leven genade – kansen van God – verloren laten gaan. Vragen wij daarvoor vergeving.

openingsgebed

Laat ons bidden. Heer God, in Jezus, uw Dienaar, roept Gij alle mensen op tot bekering en geloof in de blijde boodschap. Keer ons af van onze zondigheid, geef ons de moed op uw uitnodiging in te gaan en de weg te volgen van Jezus, uw Zoon. Die met … . Amen.

kinderwoorddienst

preek

Vorige week zondag hoorden wij hoe Andreas en Petrus een dagje bij Jezus zijn gebleven, met Hem gesproken hebben, onder de indruk zijn gekomen van zijn boodschap, zijn uitstraling. Maar… daarna zijn ze toch weer naar huis gegaan. Vandaag horen wij hoe zij zelfs weer gewoon aan het werk gingen.

De apostelen zullen onder elkaar wel over de Persoon van Jezus Christus hebben gepraat. Misschien hebben zij er ook met anderen over gesproken, zo van “Moet je eens horen Wie ik gisteren ontmoet heb”.

Jezus heeft in die twee apostelen iets in beweging gezet. Maar hun eerste ontmoeting met Hem gaf geen aanleiding Hem onmiddellijk te volgen. Zij hadden er tijd voor nodig. Vorige week toonden zíj initiatief door achter de Heer aan te lopen. Nu neemt de Heer de zaak in handen en roept hen, heel uitdrukkelijk: “Komt, volgt Mij”. Nú vallen deze woorden in bewerkte grond, in een ontvankelijk hart. En zij laten alles achter, hun werk, maar ook hun gezin – een groot offer! – en zij volgen de Heer, hun leven lang. Zij krijgen van Hem een nieuwe levenstaak, die Hij duidelijk maakt met woorden uit hun eigen beroepswereld: Ik zal van jullie vissers van mensen maken.

Beste medegelovigen, als je met iemand een dagje wil uitgaan, dan moet huis en haard even loslaten. Om Jezus Christus te kunnen volgen moet je ook van alles loslaten, er een beetje ‘losser’ mee omgaan. Jezus zegt: Je kunt niet twee heren dienen. Als je helemaal leeft voor geld en macht en plezier, kun je niet voor God leven. En ook het omgekeerde is waar.

In het geestelijke leven noemen de heiligen van de Kerk dit: vrij zijn van gehechtheid. Wij mogen en soms moeten met de dingen omgaan, maar losjes, wij moeten ze ook weer kunnen loslaten.

Allereerst zouden wij vrij moeten zijn van gehechtheid aan eigenliefde. Jezus zegt wel, dat wij onze naaste moeten liefhebben, zoals wij onszelf liefhebben, maar hier wordt met eigenliefde bedoeld: jezelf op de eerste plaats zetten ten koste van een ander.

Zo zouden wij vrij moeten zijn van gehechtheid aan van alles: ons huis, onze auto, geld en goed, vrienden, aanzien. Ja, wij zouden zelfs vrij moeten zijn van een overdreven gehechtheid aan gezondheid. Je hoort mensen, vooral aan het begin van het nieuwe jaar, elkaar veel gezondheid toewensen en dan zeggen zij, dat dat toch het belangrijkste is.

Wel, toen ik in een vorige parochie, in Limburg, een beetje overspannen raakte, merkte ik inderdaad hoe belangrijk gezondheid is. Maar of het het allerbelangrijkste is!?

Liefde voor God en je medemens is veel en véél belangrijker dan alle andere zaken! Wat heb je aan alles als je geen liefde kunt geven, als je geen liefde ontvangt. Een mens zonder liefde is een ‘levende dode’. Is nog minder dan een dier, dat vaak wel liefde heeft voor zijn baasje.

Weet jullie nog wat christenen 40 à 50 jaar geleden geregeld deden? Een stukje gewetensonderzoek. Van sommige dingen uit het verleden kunnen wij zeggen, dat het goed is dat dat nu anders gaat. In veel kerken was het zo, dat de arme mensen achter in de Kerk moesten zitten. Zij konden geen stoel pachten. Jezus zou zeggen: Laat die arme mensen maar voorin zitten. Het is goed, dat nu iedereen mag zitten waar hij wil. Maar er zijn ook goede dingen verloren gegaan… als het gewetensonderzoek.

Wat heb ik vandaag goed gedaan? Bedankt, God! Wat was vandaag niet zo goed of zelfs een echte misser? Sorry, God! Sorry, mensen! En dan het plan maken om dat ene punt morgen beter te doen!

Iemand vertelde mij ooit het volgende: Pastoor, wij, mensen, zijn allemaal zwak. Keer op keer kom je bij je gewetensonderzoek dezelfde fouten tegen. En nogal wat mensen laten zich daardoor ontmoedigen. “Het lukt me toch niet om dit af te leren; ik doe het iedere keer weer”, zeggen zij dan. Ik, zei die ene persoon, had ook zoiets. Jarenlang worstelde ik er mee en ik had het al vaker opgegeven. Maar een hele tijd geleden dacht ik: En nu ga ik doorzetten! Hoe lang ik deze fout ook nog houd, ik blijf er iedere dag aan werken. En nu, sinds enige weken geleden, is die fout zo maar verleden tijd. Ik heb het gevoel alsof ik ergens van bevrijd ben. Alsof er door een dokter een zieke plek uit mijn leven is weggenomen. Het is zo maar voorbij. Het lijkt wel een wonder!

Broeders en zusters, ik denk dat deze persoon dit wonder te danken heeft aan de volharding waarmee hij gebeden heeft, ernaar verlangd heeft. Als God ziet, dat je iets echt wilt, gééft Hij het je op een goede dag. Het is een echt Godsgeschenk.

Wij zijn niet allemaal geroepen tot priester of religieus, maar wij zijn wel allemaal geroepen tot een zo groot mogelijke liefde op de plaats waar wij leven en werken. Onderzoeken wij onszelf… iedere dag! Maken wij naar aanleiding daarvan plannen voor de volgende dag. Een gewetensonderzoek brengt God en mensen dichter bij elkaar, bewerkt verzoening en vrede onder de mensen. Dat is waartoe wij allemaal zijn geroepen: verzoening en vrede!

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments