Preek op 08-02-2015, 5e zondag door het jaar B, diaken Eelke Ligthart

Preek op 08-02-2015, 5e zondag door het jaar B, diaken Eelke Ligthart

openingswoord

Allemaal van harte welkom bij de viering van de H. Eucharistie op de 5e zondag d.h. Jaar. Vandaag, dierbare medegelovigen, vragen meerdere stemmen uit de H. Schrift onze aandacht. De eerste is Job, hij kent de zwaarte van het bestaan. Bijna alles heeft hij immers verloren; zijn kinderen, zijn gezondheid en zijn bezittingen. Job is in het Oude Testament de lijdende mens bij uitstek, maar uiteindelijk houdt Job, ondanks alles, vast aan de genezende God van Israel.
Marcus geeft in het Evangelie van die genezende God een prachtig getuigenis. Vanuit de biddende omgang met God is Jezus genezend werkzaam. Het is goed om vandaag stil te staan bij het gebed van Jezus als blijvende bron van zijn genezend optreden.

preek

Dierbare medegelovigen, hoeveel Mensen zijn er niet die min of meer hetzelfde meemaken als Job? Die zo kunnen zuchten en kreunen. Iedere dag is een kwelling op zich: ’s avonds denken was het maar morgen, en ’s morgens denken was het maar avond. Zal ik nog ooit het grote geluk kunnen zien.
Als je niet oppast lijk je in de kortste keren op Job.
Maar ook Job hoort in de Bijbel. Ook zulke gevoelens horen bij ons geloof. Je mag ze bij God neerleggen, hier in de kerk of waar je God ook maar ontmoet. Er is immers heel wat leed onder de mensen, het leed lijkt er in de wereld bij te horen.

Troost mogen we zoeken in de koorts in ons leven, zoals die zieke schoonmoeder van Simon in het Evangelie. Gelukkig zijn er mensen rondom haar die zich iets aantrekken van haar ziekte. “Zij spraken Hem aanstonds aan over haar”. Jezus ging naar haar toe, raakte haar aan en deed haar opstaan. Meeleven is maar alles. En je ziet hoe het werkt. In korte tijd gebeurt er heel veel. Jezus deed haar opstaan. Er staat niet: “Hij genas haar”. Dat zouden we wel willen verstaan, maar er staat: “Hij deed haar opstaan”.
Het zijn dezelfde woorden die gebruikt worden in het verhaal van de verrijzenis. Zoals God Jezus doet opstaan, zo laat Jezus de vrouw opstaan. Eigenlijk is het veel meer: een mogen opstaan uit de koorts die je neerdrukt. Omhoog mogen komen, overeind kunnen komen uit alles wat het leven en het geluk in je leven onderdrukt.

Het resultaat liegt er dan ook niet om: “Onmiddellijk stond zij op en bediende hen; vrij van koorts. De omstanders worden enthousiast. Zelfs zo erg dat ze meteen maar allen die iets te lijden hebben bij Jezus brengen. Hij is blijkbaar de man die alle ellende in hun leven kan oplossen.
En als hij even weg is om te bidden, dan zitten ze hem op de hielen. “Iedereen zoekt U”. Ze zouden Hem wel aan de ketting willen leggen in de stad. Het is maar wat makkelijk, zo’n wonderdoener in de buurt te hebben. Een soort Haarlemmerolie voor alle kwalen van iedere mens.
Maar daartoe is Hij niet uitgegaan. Hij had andere bedoelingen met zijn prediking. Ook dat is de boodschap van dit verhaal.
“Hij deed haar opstaan en onmiddellijk bediende zij hen”. Dat is de tweede stap van het verhaal. Wij mogen Jezus alles vertellen, onze koorts, onze pijn, ons verlies van geliefden onze vreugde en ons verdriet. Hij geeft ons de hand en wij mogen opkomen uit alles wat ons neerdrukt.
Maar daarna is het de beurt aan ons. Een tijd lang mogen we consument zijn van geloof, maar daarna is het onze beurt om producent te worden. Zoals de schoonmoeder van Petrus haar bedienen een dienst was waarvoor zij was geroepen. Zo moeten ook wij er zijn voor anderen. Immers de naam van God betekent: “Ik zal er zijn voor jou “.
In onze omgeving zien we het soms gebeuren dat mensen uitgeteld zijn door alles wat hen is overkomen. Maar ze komen opnieuw overeind en zijn anderen tot steun.
-Een ernstig zieke die in het ziekenhuis iemand ontmoette die er even beroerd aan toe is als zijzelf. Maar nu wordt ze iedere week bij die andere zieke mens gebracht. De bedden staan naast elkaar en ze houden elkaars hand vast. Ze kunnen niet letterlijk opstaan, maar helend is het zeker.
-Of een jonge vrouw, die incestslachtoffer is en die andere vrouwen, die hetzelfde verschrikkelijke is overkomen, probeert overeind te helpen. Zij is , met de hulp van anderen , opgestaan en zij is er nu om de anderen te helpen, te bedienen.
-Of een vrouw die op jonge leeftijd haar man heeft verloren en nu in haar parochie en omgeving groepen mensen opleidt om te helpen om te gaan met rouw en verlies.

Je roeping volgen, dat is een mens uit een stuk willen zijn, betrouwbaar en rechtschapen. Weten en vasthouden aan wat er werkelijk toe doet, je band met God niet verloochenen, maar juist versterken door de stilte te zoeken en je op Hem te concentreren. Je door Jezus te laten aanraken, dat Hij je bij de hand mag nemen, waardoor de duivels in onze wereld geen kans krijgen om grip op ons leven te krijgen.
Je roeping volgen, dat is: geen openingen bieden waardoor duivelse krachten je doen en laten kunnen gaan bepalen. Wars zijn van alle kwaad en daardoor oog hebben voor de minsten der mijnen. Rechtvaardigheid en rechtschapenheid hoog in je vaandel hebben.
Je roeping volgen, dat is: op Job willen lijken, of op de schoonmoeder van Petrus. Of beter gezegd: op de mens zoals God die heeft bedoeld. Een mens te zijn naar Zijn Hart.
Wij moeten mensen worden die mensen aanraken zoals Jezus ze aanraakte, elkaar bedienen van het beste dat hij ons leerde. Zelfs elkaar doen opstaan en vrijmaken van de koorts die telkens weer vat krijgt op ons leven. Je zou het allen die, hoe dan ook, te lijden hebben zo van harte gunnen. Amen.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments