Preek op 01-01-2015, hoogfeest Maria, Moeder van God, pastoor Frank Domen,

Preek op 01-01-2015, hoogfeest Maria, Moeder van God, pastoor Frank Domen,

openingswoord

Broeders en zusters, welkom op deze eerste dag van het nieuwe jaar 2015, die wij zoals altijd willen vieren met Maria. En op dit keerpunt van het oude naar het nieuwe jaar vieren wij altijd, dat zij de Moeder van God is.

Haar, die zo dichtbij Jezus staat, willen wij vragen onze dank naar Hem over te brengen vanwege alles wat het afgelopen jaar goed is gegaan, voor alle steun ook, die wij mochten ervaren, van God en van elkaar; en wij willen haar vragen om zegen, om hemelse hulp, bij wat niet goed ging of gaat. Wij zouden bijvoorbeeld kunnen denken aan de honderdduizenden vervolgde christenen en aan hun vervolgers.

Maria is de Moeder van God dankzij een beweging, die van God zelf is uitgegaan. Het is geen beweging van beneden naar boven. Wij hebben vannacht weer heel wat vuurpijlen omhoog zien schieten. Het is eigenlijk ook geen beweging van boven naar beneden. Het is wel zo, dat Jezus uit de hemel op de aarde is neergedaald, maar het gaat er vooral om, dat door de menswording van Jezus Christus hemel en aarde met elkaar verbonden zijn. De vriendschap tussen God en de mensen wordt hersteld. Mensen kunnen weer leven, als zij willen, als kinderen van God.

Wat zou het geweldig zijn als alle mensen overal ter wereld in de loop van dit nieuwe jaar 2015 het besef zouden krijgen kinderen van God te zijn, broeders en zusters van elkaar. Dan zou er het komende jaar heel wat minder verdriet en de angst zijn.

Bidden wij om dit besef. En vragen wij vergeving voor de keren, dat ook wijzelf mensen links hebben laten liggen.

openingsgebed

Laat ons bidden. God, door het moederschap van de heilige maagd Maria hebt Gij de rijkdom van de verlossing aan de mensen geschonken. Wij bidden: laat ons de voorspraak ondervinden van haar door wie wij de Gever van het leven mochten ontvangen: Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Die met U leeft en heerst… .

preek

Broeders en zusters, zoals altijd hebben wij een veelbewogen jaar achter de rug. Er zijn allerlei goede en mooie dingen gebeurd, maar ook was er sprake van allerlei kwaad. De moordpartijen van de IS-strijders gaan zelfs onverminderd door.

Eigenlijk hebben wij veel meer zegen van God nodig. In de eerste lezing van vandaag geeft God zelf aan met welke woorden de priesters de mensen moeten zegenen, bijvoorbeeld: “Moge de Heer u zegenen en u behoeden! Moge de Heer de glans van zijn gelaat over u spreiden en u genadig zijn! Moge de Heer zijn gelaat naar u keren en u vrede schenken!”

Het kan niet zo zijn, dat als wij precies deze woorden gebruiken, alles vanzelf goedkomt. Dan zouden onze gebeden gaan lijken op toverspreuken. Er komt niet voor niets nog een tweede en zelfs een derde lezing uit de bijbel.

In de tweede lezing wordt gesproken over de vrijheid van de kinderen Gods. Wij zijn geen slaven meer, maar vrije kinderen van God, zegt de apostel Paulus. Daarmee wordt bedoeld, dat wij geen slaven meer zijn van de zonde en van de gevolgen van de zonde, de dood. Nee, Jezus heeft ons vrijgemaakt. Het kwaad raakt ons af en toe nog wel aan. Het kan zelfs rake klappen uitdelen, maar het kan ons niet meer overwinnen.

Het is dan wel van het allergrootste belang, dat wij ons als kinderen van God proberen te gedragen. Dat wij ons vrij opstellen ten opzichte van het kwaad, dus dat wij proberen geen kwaad meer te doen. En dat geldt niet alleen voor de grote zaken, maar ook voor de fijnere zaken als geduldig zijn en verdraagzaam, elkaar helpen, ook als het niet uitkomt. Bidden met eerbied en aandacht en vooral ook in geloof en met vertrouwen.

Maar zou het ook niet goed voor ons zijn en voor heel de wereld als wij ons ook iets vrijer zouden opstellen ten opzichte van materiële zaken!? Wij hadden gelukkig een prachtige kerstcollecte: bijna €3200,- hebben wij overgemaakt aan Artsen zonder Grenzen voor de bestrijding van Ebola is West-Afrika.

Kijken wij naar de herders in het evangelie. Arme, eenvoudige mensen, maar er zullen die avond geen mensen op aarde zijn geweest, die zo gelukkig waren als deze mensen, zelfs niet bij benadering. Rijkdom en macht werken voor sommige eerder averechts op hun geluk.

Wij zouden allemaal kunnen proberen ons vrij op te stellen ten opzichte van materiële zaken.

Als ikzelf iets leuks wil kopen, en er hangt een behoorlijke prijskaart aan, dan wacht ik er soms wel een jaar mee om dat leuke ding te kopen. Het leven blijkt dan zonder dat ene leuke ding ook mooi te zijn.

Als je je erin oefent om niet meteen al je verlangens vervuld te zien, komt er meer rust en vrede in je hart. De dingen houden je dan niet in de greep. Je bent er geen slaaf van. Je kunt ook zonder gelukkig zijn. Je bent vrij!

Hoeveel mensen zijn onvrij doordat zij te veel hun aardse verlangens meteen vervuld willen zien. Hoeveel volwassenen én jongeren hebben niet enorme schulden vanwege hun onvrijheid tegenover het materiële!? Zelfs veel landen hebben enorme schulden. Wij leven met ons allen eigenlijk ver boven onze stand. Als Nederlandse Natie kopen wij zonder alles te betalen. Gistermiddag om 16.15 uur stond de Nationale Staatsschuldmeter op €462.125.000.000,-. Per seconde komt er €480,- bij. Vanmorgen om 19.30 uur was er alweer €26.000.000,- bijgekomen. Moeten wij dan niet inderdaad zeggen, dat wij boven onze stand leven, als samenleving ons geluk te veel in het materiële zoeken!?

Het zal wel niet goed zijn voor de economie, maar misschien zou het voor het innerlijk van veel westerse mensen wel goed zijn om een soort “jaar van de vrijheid” in te voeren.

Waren de herders niet heel erg blij met de boodschap van de engel!? Hun hele leven werd erdoor veranderd.

Ook Maria en Jozef waren heel eenvoudige mensen en zochten al hun blijdschap in de dienst aan God en de medemens.

Proberen wij in zoveel mogelijk opzichten vrij te zijn. Vrij tegenover het materiële. Zo veel mogelijk ook vrij tegenover emoties. Wij mogen blij zijn met het goede, maar wij zouden ons niet moeten laten meeslepen door die blijdschap, want dan bestaat het gevaar dat wij al het andere – bijvoorbeeld de nood en het verdriet van andere mensen – over het hoofd zien. Ook moeten wij ons niet laten meeslepen door negatieve gevoelens als angst en zorgen, verdriet.

Wij mogen blij zijn en verdriet hebben, maar het allerbelangrijkste is, dat wij weten, dat wij altijd en overal door God worden gedragen, dat Hij van ons houdt. Hij is de Enige, die ons voor altijd en eeuwig gelukkig kan maken.

Niemand was en is zo vrij als Maria. Proberen wij haar zoveel mogelijk na te volgen. Wat er dan vooral overblijft is de liefde en de vrede van God. Dat is wat ik jullie van harte toewens voor het nieuwe jaar 2015: vrijheid, innerlijke vrijheid, om te kunnen leven in de liefde en de vrede van God.

slotwoord

Lieve mensen, op televisie was de uitverkiezing tot‘de moedigste mens’. Allerlei kandidaten, mannen, vrouwen en kinderen, zijn aangedragen.

Het zijn geworden de Ebola-artsen en pater Frans. Een uitstekende keuze!

Voor mij is de moedigste mens ‘de vervolgde christen’. Inmiddels duizenden mannen, vrouwen én kinderen hebben vol overtuiging “nee” gezegd tegen hun vervolgers, wetend, dat zij deze keuze met de dood moesten bekopen.

Ik wens jullie in het nieuwe jaar heel veel moed toe. Bijvoorbeeld om je in het leven vrij te kunnen maken van overtollige ballast. Dat wij nog meer dan anders vrije mensen kunnen worden. Moed om samen met God en medemens dat te dragen wat in het leven zwaar valt. Moed om medemensen in nood te gaan helpen.

Ik wens jullie een heel gezellige dag toe. En dan nu de plechtige zegen voor het Nieuwe Jaar 2015. Gaan wij allen staan.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments