Overweging op 20/21-11-2015, Hoogfeest Christus, Koning van het Heelal, in de tehuizen, Jannie Ligthart

Overweging op 20/21-11-2015, Hoogfeest Christus, Koning van het Heelal, in de tehuizen, Jannie Ligthart

openingswoord

Beste medegelovigen. Welkom in deze woord en communieviering op de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Het kerkelijk jaar wordt afgesloten met het feest van Christus, Koning van het heelal, van hemel en aarde. Volgende week begint het nieuwe kerkelijk jaar met de Advent.

Christus, Koning van het heelal is eigenlijk een vreemde titel voor Hem die nooit zijn eigen eer gezocht heeft, en slechts dienaar van allen wilde zijn.

Bij het woord “koning” denken we aan mooie paleizen, aan pracht en praal. Maar voor een goede koning is er meer nodig dan dit.

Een koning heeft ook zijn plichten en taken om zich voor zijn volk in te zetten, om lief en leed met hen te delen en trouw en betrouwbaar te zijn.

Zo’n koning is Jezus Christus voor ons, zijn volk, deze wereld.

Door in het voetspoor van Jezus te gaan, kunnen wij allen bijdragen aan, en uitzien naar Gods Koninkrijk.

overweging

Het feest van Christus Koning is een opmerkelijk feest. Het feest werd ingesteld in 1925, zeven jaar na WO I. Paus Pius XI achtte in 1925 de tijd rijp om dit feest in te stellen. In veel gezinnen was toen de toewijding tot het heilig hart van Jezus nog een echte levende devotie en er was nog een oprechte eerbied in de aanbidding van Christus in het heilig Sacrament. In onze tijd heeft deze devotie helaas te weinig aandacht.

Het feest heet officieel: “Het feest van Christus Koning van het Heelal.” Het gaat de Kerk dus niet om een aards en triomfantelijk koningschap. De Kerk kijkt verder dan deze kosmos en betrekt het koningschap van Christus op het heelal. Daarmee zegt de Kerk dat de basisstructuren van het heelal hun fundament hebben in God door Christus.

Paus Pius XI typeerde het koningschap van Christus op drie manieren: Christus is onze Koning door de Waarheid, door onze vrije wil en in de Liefde. De macht van Christus Koning uit zich, door de waarheid van zijn Woord, door de vrije wil die wij van Hem hebben gekregen en de barmhartige Liefde waardoor hij, voor elke mens heeft geleden, is gekruisigd, gestorven en verrezen.

In onze maatschappij en onze wereld zijn er veel koningen, afgoden die ons proberen te lokken, en zo macht over ons kunnen krijgen. Denk bijvoorbeeld aan de koning van het eigenbelang / egoïsme, de koning van het genot, dat alles maar leuk moet zijn, de koning van het geld, het materialisme en het consumeren, die macht over ons hebben. Als deze koningen macht op ons hebben, gaan we er in mee, en er ontstaat een afhankelijkheid waardoor we het in stand houden.

De vraag aan ons christenen, aan ieder van ons persoonlijk is, welke koning willen wij dienen. Jezus, heeft ons gezegd dat wij de keizer/koning moeten geven wat deze toekomt, en aan God wat God toekomt. Helaas zien we om ons heen, dat velen niet meer weten wat God toekomt.

Wij christenen weten wel wat aan God toekomt en als wij Jezus onze Koning noemen, moeten wij ervoor gaan dat te doen wat Hij ons heeft voorgeleefd.

Dus vragen wij ons af in ons doen en laten: “Dienen wij de koningen van deze wereld, hebben zij ons in hun macht, of dienen we de Koning van Gods Koninkrijk”.

Het feest van Christus Koning gaat over vrijheid, echte vrijheid. We lezen het in het Evangelie van vandaag hoe Jezus, in vrijheid, zijn leven ons heeft voorgeleefd. Want, hoe vrij moet je zijn om staande voor Pilatus, uit te komen voor de waarheid van je zending, je roeping? Hoe vrij moet je zijn om met de kruisdood voor ogen trouw te blijven aan je diepste inspiratie en je innerlijk geweten? We hebben het net in het Evangelie gelezen.

Jezus, is koning van de vrijheid die ons vrij wil maken. Maar daarvoor moeten wij eerst die aardse koningen, die schijnbare, tijdelijke vrijheid beloven, loslaten. Jezus is koning van de macht door de liefde. Hij wil ons binnenvoeren in zijn koninkrijk van liefde. Maar dan moeten we eerst de koningen van eigenbelang, autonomie en genot loslaten. Zodra we ze loslaten, gaan we merken dat dat niet gemakkelijk is. We zullen merken dat hun macht over ons niet zomaar weg is.

Als Jezus voor Pilatus staat en over zijn koningschap getuigt en zegt: “Ik ben in de wereld gekomen om getuigenis af te leggen van de waarheid”, zal Pilatus verzuchten: “Wat is waarheid?” Deze wereld kent de waarheid niet, omdat de waarheid van deze wereld moet beantwoorden aan criteria die de wereld zelf eerst opstelt en die door elke generatie opnieuw wordt veranderd en aangepast. De waarheid van de wereld kun je steeds weer ter discussie stellen, hem betwijfelen en als achterhaald verklaren.

De waarheid van Christus is de waarheid die blijvend is, is fundament van onze hele werkelijkheid. Gods liefde voor ons is het fundament van ons bestaan. Onze vrije wil is pas werkelijk vrij, als wij onze wil ondergeschikt maken aan Gods wil met ons leven. Zo bidden we toch steeds in het “Onze Vader”! Gods wil met ons is ten diepste ook Liefde, Hij heeft het beste met ons voor.

Omdat wij zelf niet in staat zijn ons te verweren tegen de machten van de wereld, moeten we voor Christus, als onze Koning kiezen, in alle dimensies van ons bestaan.

Als we in Christus Koning geloven, hem volgen, leren we de Waarheid kennen. Als we Hem gehoorzamen, zal de Liefde regeren in ons leven. Als we Hem dienen, worden we vrij. Amen.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments