Overweging op 09-05-2015, 6e zondag van Pasen, in de tehuizen, Jannie Ligthart

Overweging op 09-05-2015, 6e zondag van Pasen, in de tehuizen, Jannie Ligthart

openingswoord

Beste medegelovigen.
Welkom in deze woord en communieviering op de 6e zondag van Pasen.
In de liturgie na Pasen bemerken we dat Jezus ons steeds intenser wil verbinden met de liefdesband met zijn Vader. Over liefde wordt in het gewone leven veel gesproken. Dichters, kunstenaars, liedjesschrijven vinden hun inspiratie in de liefde.
Maar die geromantiseerde liefde is niet dezelfde als de liefde waarover het
in de lezingen van vandaag gaat. Jezus, maakt liefde tot het eerste en voornaamste gebod, de opdracht bij uitstek voor wie Hem wil volgen.
Daarbij staat Hem één duidelijk doel voor ogen: het geluk van elk van ons
persoonlijk, en het geluk van de hele mensengemeenschap.
Liefde wordt het herkenningsteken van wie zijn Geest wil uitdragen.
Verbondenheid met God bestaat immers alleen in en door de liefde voor
elkaar. Laten we ons in deze viering openstellen voor dit liefdesaanbod.

overweging

Beste medegelovigen.
”Blijf in mijn liefde”, zegt Jezus in het Evangelie van vandaag. Het evangelie van vandaag is een gedeelte van de grote afscheidsrede bij het Laatste avondmaal, waarin we vorige week de passage lazen van de wijnstok en de wijnbouwer. Dit beeld van de wijnstok en de wijnbouwer wordt vandaag verder uitgewerkt in het thema van de liefde.
De verbindende woorden tussen het beeld van de wijnstok en het thema van de liefde zijn blijven in en vrucht dragen.
In het vervullen van het gebod van de liefde blijkt de ware vrucht.

Het thema van de liefde treffen we ook aan in de eerste brief van Johannes. Johannes benadrukt waaruit de liefde bestaat: niet wij hebben God liefgehad maar Hij heeft ons liefgehad, en Hij heeft zijn Zoon gezonden om onze zonden uit te wissen door het offer van zijn leven.
Van ons wordt gevraagd God lief te hebben met heel ons hart, heel ons verstand en heel onze kracht. Liefde, die ook ons brengt naar werkelijke eenwording.
God is liefde en wie in die liefde blijft, blijft in God en God in hem.

In het werkelijk liefhebben, ligt ook de wervende kracht die schuilgaat achter de ontmoeting tussen Petrus en Cornelius in de eerste lezing. Petrus beseft dat Gods liefde er voor iedereen is, er is geen onderscheid des persoons. En dit wordt van godswege bevestigd, zo lezen we. De gave van de Geest wordt door de doop ook over een heiden uitgestort.
Verleden week hoorden we Jezus spreken over de wijnstok en de ranken. Wij, de ranken moeten aan de wijnstok verbonden blijven, zodat we verbonden blijven met de levenssappen van de wijnstok.
Maar o wee als we ons losmaken. Als we denken, ik kan het zelf wel. Dat beetje levenssap dat je in jezelf hebt is zó op. Dan sta je droog. Geen druiven, je verdort.
Vandaag gaat Jezus daarop verder. ‘Blijf in mijn liefde’, zegt hij. Blijf met mij verbonden. Hij voegt eraan toe dat Hijzelf ook altijd in de liefde van de Vader gebleven is. Hij legt ons uit, hoe Hij het klaarspeelde om trouw te blijven aan de opdracht van zijn Vader. Hoe Hij door kon gaan met het brengen van de Blijde Boodschap, ondanks alle tegenstand die Hij ontmoette. Door het ervaren van de liefde van de Vader, is alles anders, kun je alles aan. Jezus, voelde niet alleen de liefde die de Vader voor Hemzelf heeft, maar ook de liefde van de Vader voor ons.

Door dit liefdevolle contact met zijn hemelse Vader kon Jezus zonden vergeven, ook al protesteerden anderen omdat Hij volgens hen daartoe het recht niet heeft. Zo kon Hij op een sabbat een man met een verschrompelde hand genezen, ook al vonden anderen dat dat een schending is van de rustdag. Zo kon Hij met het werk dat de Vader hem opgedragen had, doorgaan ook al smeden anderen plannen om Hem uit de weg te ruimen. Zo kon Hij blijven doorgaan, ook al merkte Hij dat zijn leerlingen nog bitter weinig van Zijn zending begrepen.
De liefde van de Vader gaf Hem de kracht, het geduld, de trouw.
‘Blijf in mijn liefde’, zegt Jezus. Veel mensen denken dat Jezus van ons vraagt dat wij uit eigen kracht onze vijanden moeten liefhebben, dat we door moeten gaan met ons in te zetten voor vrede in onze omgeving, ondanks teleurstelling en tegenstand. Dat zou wel erg moeilijk zijn. Jezus vraagt dat ook helemaal niet. Hij dringt er bij ons op aan dat wij met Hem verbonden blijven, dat we in Zijn liefde blijven. Als wij Zijn liefde voelen is alles anders, kunnen we het leven aan.
Hoe kun je de liefde van Jezus voelen? Gelukkig zijn er meerdere manieren; je kunt de manieren benutten die je op dit moment van je leven het meeste aanspreken. Je kunt Jezus’ liefde voelen bij het lezen van de Bijbel, vooral van de evangelies. Je ontmoet daarin Jezus, je proeft zijn gevoelens, je proeft waar hij de kracht vandaan haalt, je voelt zijn trouw en zijn liefde. Maar ook kun je Jezus’ liefde voelen in de stilte, bijvoorbeeld als je een stukje evangelie op je in laat werken. En niet alleen het stukje tekst, maar ook Jezus zelf, die erin spreekt. Je kunt zijn liefde voelen als je bidt.
Een bijzondere gelegenheid om zijn liefde te voelen biedt de Eucharistie, waarin hij zich tastbaar aan je geeft. Maar ook kun je zijn liefde voelen in de natuur en in mensen om je heen: een zonsondergang, een bloem, een kind, een vriend of vriendin, je partner. En je mag Jezus’ liefde voelen in de dingen die je vanuit hem mag doen. Iedere keer als je een ander mag helpen. Telkens als je een ander accepteert. Als je naar een ander mag luisteren. Vooral als je merkt dat Jezus zelf jou daarin helpt.
Als we met Jezus verbonden zijn, is liefhebben geen kunst.
Als we met Jezus verbonden zijn, kunnen we doorzetten bij tegenstand en moeilijkheden.
‘Blijf in mijn liefde’, zegt Jezus. Amen.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments