Overweging op 07/08-08-2015, 19e zondag door het jaar B, in de tehuizen, Jannie Ligthart

Overweging op 07/08-08-2015, 19e zondag door het jaar B, in de tehuizen, Jannie Ligthart

openingswoord

Beste medegelovigen. Fijn dat u er allemaal weer is bij deze woord en communieviering van de 19e zondag door het jaar.
Afgelopen weekend hoorden we Jezus al tegen zijn leerlingen zeggen: "Ik ben het brood des levens: wie tot Mij komt zal geen honger meer hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst krijgen.
In de lezingen van vandaag neemt voedsel / het brood ook een belangrijke plaats in.
In de 1e lezing uit het oude testament lezen we dat Elia gesterkt werd door brood dat hem door een engel was aangereikt, en dat hij daardoor zijn levensweg naar God toe, voort kon zetten.
In het evangelie onderricht Jezus de Joden, die morden over het feit dat Jezus gezegd had, dat Hij het levend brood is, dat uit de hemel is neergedaald, en dat iedereen die van dit brood eet, leven zal in eeuwigheid.
We zijn blij en dankbaar dat we vandaag samen mogen vieren dat wij dit leven gevend brood, dat ons sterkt en kracht geeft op onze levensweg, mogen nuttigen.

overweging

De 1e lezing van vandaag uit het oude testament, is als het ware een inleiding op de evangelielezing. In beide lezingen is het thema voedsel. Voedsel, brood om te leven, het leven gevend brood voor het eeuwig leven.
“Ik ben het levende Brood, dat uit de hemel is neergedaald.”
De profeet Elia was bij de profeten van de afgod Baäl geweest en hij had hen verbaasd en gekwetst met zijn getuigenis over de ene ware God. Hij werd achterna gezeten en vluchtte vertwijfeld de woestijn van Judea in. Hij voelde zich ontgoocheld. Hij profeteerde toch waartoe God, zijn Heer hem geroepen had? Hij had het toch bij het goede eind, hij had het toch goed verteld, en het is toch waar dat zijn God de ene ware God is.
Na 1 dag in de woestijn ziet hij het helemaal niet meer zitten en zou hij het liefst willen sterven. Hij bidt: "Heer laat mij sterven, ik kan niet meer". Met dit bidden bleef hij in contact met God. In zijn vertwijfeling bleef hij zich tot God keren. Hij mocht ervaren dat hij geholpen werd door een engel die hem tot twee maal toe brood en water aanbood. Aangesterkt kon hij zijn weg vervolgen.
Ook wij kunnen dat gevoel van ontgoocheling ervaren, als wij van ons geloof getuigen. Niet dat we achterna gezeten worden. Maar we kunnen ons eenzaam voelen door de reacties van mensen, als wij over ons geloof praten en aangeven dat ons geloof belangrijk voor ons is, en dat wij voor iedereen hopen dat zij open staan voor de genade van het geloof. Paulus geeft in de 2e lezing aan dat wij ons door deze reactie niet van ons stuk moeten laten brengen. Dat we moeten beseffen dat wij getuigen door de kracht van de H. Geest en dat we vol moeten houden.
Elia kon op zijn weg in de woestijn, in zijn neerslachtigheid, zijn weg vervolgen naar de berg van God, doordat hij bleef bidden en daarna gesterkt werd door brood uit de hemel, dat hem door een engel was aangereikt. Zo moeten ook wij op onze levensweg, in goede perioden en tijdens woestijn ervaringen, blijven bidden om Gods aanwezigheid en hulp. En over de hulp die wij krijgen lezen we in het evangelie.
Ook Jezus kreeg over zijn verkondiging negatieve reacties. De joden morden en maakten het hem moeilijk. Maar zoals we wel vaker in de Bijbel lezen. Jezus, liet zich niet van zijn stuk brengen. Hij bleef met gezag getuigen over zijn Vader die Hem gezonden heeft. En in het evangelie van vandaag geeft Jezus duidelijk aan dat Hij door zijn Vader naar de aarde gezonden is om het brood des levens te zijn voor alle mensen. Tijdens het laatste avondmaal met zijn apostelen heeft Jezus de Eucharistie ingesteld en aan hen de opdracht gegeven dit steeds weer te doen om Hem te gedenken.
In elke Eucharistie voltrekt zich het mysterie dat het brood en de wijn, door de H. Geest, getransformeerd word tot daadwerkelijk het lichaam en bloed van Jezus. Jezus, het leven gevend brood, waardoor wij na ons aards leven bij Hem kunnen zijn.
In deze viering kunnen we de H. Communie ontvangen. In dit leven gevend brood, dit heilig brood dat ons sterkt en kracht geeft op onze levensweg, kunnen we Jezus zelf ontmoeten. Hij zal ons kracht en moed geven om in Zijn Geest onze levensweg naar God de Vader te vervolgen. Amen

 

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments