Overweging op 05/06-06-2015, Sacramentsdag, in de tehuizen, Jannie Ligthart

Overweging op 05/06-06-2015, Sacramentsdag, in de tehuizen, Jannie Ligthart

opneingswoord

Beste medegelovigen.
Welkom in deze woord en communieviering op het hoogfeest van het Heilig Sacrament van het lichaam en bloed van Christus.
Sacramentsdag is het rooms-katholieke hoogfeest dat de werkelijke tegenwoordigheid van Christus in de Eucharistie centraal stelt. Dit hoogfeest, ontstond in de Middeleeuwen en wordt evenals de zondag van de Drie-eenheid vorige week en het hoogfeest van het Heilig-Hart, volgende week, gevierd in de weken na Pinksteren. Deze drie hoogfeesten hebben als doel het Paasmysterie op liturgische wijze verder uit te diepen.
Sacramentsdag is eigenlijk het opnieuw vieren van Witte Donderdag, de avond waarop Christus de Eucharistie instelde, zo lezen we in het Evangelie. Het verschil is dat op Sacramentsdag de nadruk veel meer ligt op het katholieke dogma van de Werkelijke Tegenwoordigheid van Christus in de gedaanten van brood en wijn tijdens én na de viering van de Eucharistie.

In de eerste lezing gaat het over het verbond van God, met de Israëlieten die met Mozes door de woestijn trokken. Mozes las hen het verbondsboek voor en zij verzekerden hem: “ Alles wat de Heer zegt, zullen wij doen en ter harte nemen”. Met het bloed van de brand – en slachtoffers werd dit verbond bezegeld.
In de tweede lezing schrijft Paulus over de kracht van het offerbloed van Christus. Met dit bloed heeft God met ons een Nieuw Verbond gesloten, een verbond dat, ieder die Zijn geboden onderhoud, geroepen is om een leven bij God te verkrijgen. In alle drie de lezingen voel je dat God steeds weer begaan is met ons mensen. God wil dat wij met Hem verbonden blijven. Door zijn mateloze Liefde heeft hij zich in Christus geopenbaard, en wil Hij in het heilig brood van de Eucharistie ons steeds weer ontmoeten. Wij hoeven Hem slechts te ontvangen.

overweging

Beste medegelovigen.

We vieren dit weekend het hoogfeest van het heilig Lichaam en Bloed van de Heer, ofwel met de oude naam: ‘Sacramentsdag’. Vroeger werd dit feest groots gevierd. U en ik herinneren ons deze dag door de processie waarin we in een mooi jurkje en bloemenkrans in het haar mochten meelopen. Maar snapten we innerlijke het waardevolle van het feest?

Kunnen we, nu we wat ouder zijn, en we meer nadenken en openstaan voor het mysterie van de H. Eucharistie, aan onze kinderen en kleinkinderen uitleggen waarom Sacramentsdag voor ons een feestdag is?

Wanneer kinderen hun eerste Communie doen en aan hun ouders / grootouders vragen: ‘Wat betekent het, als de pastoor zegt: ‘Lichaam van Christus’, en ik dan ‘amen’ moet zeggen. Maar ik zie alleen maar een stukje brood’?

Veel ouders maar ook grootouders weten dan niet wat ze moeten antwoorden. Er wordt naar woorden gezocht om dit aan kinderen uit te leggen. Want het staat er zo duidelijk en onomwonden, dat wat Jezus tegen zijn leerlingen zegt en wat we iedere Eucharistie vieren: ‘Neemt, dit is mijn Lichaam’. En Hij zei: ‘Dit is mijn Bloed van het Verbond ‘.

Wat is een sacrament. Volgens de katholieke catechismus, zijn sacramenten werkzame tekenen van de genade, ingesteld door Christus en toevertrouwd aan de kerk.
In het allerheiligst sacrament van de eucharistie zijn “het lichaam en bloed van onze Heer Jezus Christus samen met zijn ziel en zijn godheid, dus de gehele Christus, werkelijk waarachtig en wezenlijk aanwezig.
Jezus, Christus is aanwezig door de kracht van zijn woord en van de heilige Geest

‘Dit is mijn Lichaam’ en ‘Dit is mijn Bloed van het Verbond …’: Deze woorden zijn meer dan letterlijk waar. Het is zó waar, dat woorden tekort schieten. Dit is brood, maar het is ook lichaam van Christus. Het is dus niet meer gewoon brood, maar het is wel brood. Er is iets veranderd en er is iets hetzelfde gebleven. ‘Dit is mijn Lichaam’. Hoor, bewust Wie het zegt. ‘Dit is mijn Bloed van het Verbond.’ Hoor Wie dit zegt. Het gaat niet om iets, het gaat om Hem, om Jezus en ons. Hij is er, zo concreet, zo echt, als Lichaam en Bloed, als Brood en Wijn.

Jezus, is niet ver, Jezus is niet alleen maar Geest. Hij leeft en Hij is één met ons mensen die zich door Hem willen laten inspireren. Wij zijn het Lichaam van Christus. Wat Jezus ons geeft is een teken van zijn liefde en verbondenheid met ons. We vieren hier wat we zijn: ‘Lichaam van Christus.’ En we ontvangen tegelijk wat we moeten worden: ‘Eén Lichaam en één Geest’.

Het feest van vandaag, is ook ons feest. Want we mogen beseffen dat, als we Hem ontvangen in de heilige Hostie, Jezus werkelijk bij ons komt. Dat Hij op een unieke wijze ons wil ontmoeten.
Laten we Hem dus met liefde ontvangen, dat is het enige waar Hij op wacht, ontvang Hem in geloof, dat is het enige dat nodig is om Hem te herkennen. Ontvang hem in gebed, want Hij wil wonen in ons hart en ons maken tot Gods kinderen, één van hart en één van ziel, Gods Volk, Gods Kerk, in tijd en eeuwigheid. Amen.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments