Preek op 25-05-2014, 6e zondag van Pasen, jaar A, pastoor Frank Domen

Preek op 25-05-2014, 6e zondag van Pasen, jaar A, pastoor Frank Domen

openingswoord

Broeders en zusters, allemaal van harte welkom op deze zesde zondag van Pasen. Aanstaande donderdag vieren wij Hemelvaart. En tien dagen later is Pinksteren.

De goede Geest van God hebben wij hard nodig. Om bijvoorbeeld meer liefde en wijsheid van Hem te kunnen ontvangen, maar ook om het kwaad te kunnen verdrijven. In de eerste lezing zullen wij horen over onreine geesten, die uitgedreven worden, over lammen en kreupelen, die genezen worden. Dat is allemaal het werk van de heilige Geest. Wat zouden wij niet juichen van blijdschap en dankbaarheid – en vele niet-kerkelijke mensen mèt ons – als dat ook in onze tijd zou gebeuren. Wat zouden vele half ingeslapen katholieken niet wakker schrikken en uitroepen: Hé, daar gebeurt werkelijk wat wij hier in de kerk altijd herdenken!

Vragen wij om de komst van de Geest: dat Hij alle kwaad verdrijft en het goede wil laten groeien.

Een bijzonder woord van welkom voor Kees en Bets Komen-Groen. Zij zijn hier vandaag vanwege hun 50-jarige bruiloft. Een groot feest waarvoor wij samen God willen God en ook willen wij zijn zegen vragen voor de toekomst: dat jullie nog heel wat jaren in goede gezondheid samen mogen zijn.

openingsgebed

Laat ons bidden. Heer onze God, zie genadig neer op uw gemeenschap, die in Naam van Jezus hier verzameld is. Wij bidden, dat uw heilige Geest ons leert en in herinnering brengt al wat uw Zoon ons geleerd heeft. Dan zullen wij zijn gebod volbrengen, en voor elkaar liefde en vreugde zijn. Door… . Amen.

preek

Broeders en zusters, in de verzen 12 t/m 14, die aan het evangelie voorafgaan, spreekt Jezus Christus over het geloof als voorwaarde voor een gebedsverhoring: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg U: wie in Mij gelooft, zal ook zelf de werken doen, die Ik doe. Ja, grotere dan die zal Hij doen”. Geloof en gebed, gebedsverhoringen, horen bij elkaar.

Vandaag spreekt Onze Heer over de heilige Geest en de liefde, die bij elkaar horen. Als de leerlingen zíjn geboden onderhouden, zegt Jezus, zal de Vader hun de heilige Geest zenden, en Die zal zorgen voor de uitbreiding van het Rijk van God op aarde. Let wel, Christus spreekt hier over ‘mijn geboden’. Niet de Tien Geboden, maar op de hogere volmaaktheid waartoe Hij de mensen oproept in bijvoorbeeld de Acht Zaligsprekingen: “Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden”.

Als wij zó leven zal de hemelse Vader op het gebed van Jezus Christus ons een andere Helper geven, Eén, die voor altijd bij ons zal blijven, ‘de Geest der waarheid’. Tot aan Hemelvaart hadden de leerlingen Jezus als Leraar. En de heilige Geest zal Hem wat dat betreft ook niet vervangen, want Hij wordt niet genoemd ‘een andere Leraar’, maar ‘een andere Helper’. Hij zal de leerlingen helpen beter te begrijpen wat Jezus heeft gezegd en gedaan. Als wij zien met hoeveel duidelijkheid en kracht, overtuigingskracht, de apostelen ná Pinksteren de Blijde Boodschap verkondigden, dan begrijpen wij hoe zeer de heilige Geest als hun Helper is opgetreden.

De wereld – zegt Jezus – kan deze Geest van waarheid niet ontvangen. Want de Geest en de wereld staan lijnrecht tegenover elkaar, zoals ook licht en duisternis tegenover elkaar staan. De mensen, die bewust het kwade doen, zien en kennen de Geest der waarheid niet, hebben geen contact met het bovennatuurlijke en goddelijke, dat alleen door het geloof gezien en gekend kan worden.

Wij zien: geloof en gebed horen bij elkaar evenals de heilige Geest en de liefde. Wie gelooft, bidt en krijgt Gods zegen. Wie van God en mensen houdt, en dus het goede doet, de geboden onderhoudt, krijgt de heilige Geest, die vrij maakt en blij. Die geeft eeuwig leven.

Beste medegelovigen, als wij in de wereld rondkijken en bemerken hoe veel mensen stelen, moorden, liegen en bedriegen, gewelddadig zijn, dan weten wij, dat er voor God heel wat werk te verrichten is. Of moeten wij zeggen: dat er voor òns heel wat werk te verrichten is!? Als er zo veel kwaad gebeurt, moeten wij, die ons hart aan God en medemens hebben toegewijd, dan niet een beetje extra ons best doen? Als je met z’n tweeën de afwas zou doen, maar de één laat verstek gaan, moet dan niet de ander bijspringen, opdat het goede werk toch wordt gedaan!?

Hier in de kerk zijn wij om het levensoffer van Jezus te vieren, om te zingen, te luisteren, te prijzen en te danken, om om vergeving en om zegen te vragen. Buiten de kerk moeten wij wat wij in de kerk ontvangen in praktijk brengen. Jezus’ Geest van liefde, vrede, verdraagzaamheid, van geduld en vergevingsgezindheid, van dienstbaarheid en onderricht moet andere mensen in vuur en vlam zetten.

Broeders en zusters, mensen onderling willen graag wat voor elkaar voelen. Warme hartelijke liefde bijvoorbeeld in de vorm van belangstelling en medeleven. Maar als er soms tijden zijn, dat wij voor God niet echt iets vóélen, hoeven wij ons geen zorgen te maken. Want in het evangelie zegt Onze Heer: “Wie mijn geboden onderhoudt, die hij heeft ontvangen, híj is het die Mij liefheeft”. Al voelt ons hart soms zo dor aan als een woestijn, als wij het goede doen, houdt God van ons.

Beste medegelovigen, proberen wij méér te geloven, méér te vertrouwen, méér lief te hebben, opdat het goede in de wereld weer de overhand krijgt. Je hoort mensen zich weleens afvragen: “Wat kunnen wíj nu veranderen aan bijvoorbeeld de vele oorlogen, die er in de wereld woeden?” Ik zeg jullie: wij kunnen daar misschien méér aan doen dan alle Westerse leiders bij elkaar. Echte vrede wordt niet bewerkt door bommen, zelfs niet allereerst door onderhandelingen – hoe goed het ook is om wèl te onderhandelen – maar vrede is een gave van God. Als wij groeien in geloof, hoop en liefde, zal God onze wereld méér zegen geven, meer vrede.

Jezus Christus zei, dat Hij ons een andere Helper zou geven, de heilige Geest. Misschien kunnen wij als katholieken een beetje vaker bidden tot de heilige Geest. Zeker van Hemelvaart tot Pinksteren zou het goed zijn om een Pinksternovene te houden. Mag ik jullie allen dat van harte aanbevelen. Bij het uitgaan van de kerk krijgen jullie een blad met een gebed tot de heilige Geest dat jullie samen thuis kunnen bidden.

Kees en Bets Komen – Groen zijn 50 jaar getrouwd, geen halve eeuwigheid, maar wel een halve eeuw. Jullie hebben elkaar leren kennen op een dansavond in Waarland of Zijdewind. Kees heeft jaren lang gewerkt in het vervoer van brandstoffen, later in het magazijn Zuyder Waert. Bets heeft bij mensen in de huishouding gewerkt. Na het trouwen kregen jullie drie kinderen met aanhang, vijf kleinkinderen, wat een grote rijkdom.

Kees en Bets, jullie hebben Gods geboden onderhouden. Vooral het gebod van de onderlinge liefde in goede en in kwade dagen. Wij wensen jullie van harte proficiat met dit prachtige jubileum. Uiteraard voelen we, dat we geen 25 meer zijn, maar vandaag bidden wij, dat jullie toch nog een hele tijd gelukkig bij elkaar mogen zijn. Proficiat en nog vele jaren!

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments