Preek op 21-12-2014, 4e zondag van de advent, jaar B, pastoor Frank Domen,

Preek op 21-12-2014, 4e zondag van de advent, jaar B, pastoor Frank Domen, 

CRÈCHE
openingswoord

Broeders en zusters, allemaal van harte welkom op deze vierde en laatste zondag van de advent. Wij steken de vierde kaars aan. Het licht van de adventskrans is op z’n sterkst. En toch is dit licht nog maar een zwakke afstraling van wie komen gaat: Jezus Christus, die het Licht zelve is, de oorsprong van alle licht, in de hemel en op aarde.

Israël, het volk van God, leek zonder toekomst, duister, dood. Maar er schijnt nieuw licht aan de horizon. De Maagd heeft ontvangen. De Redder van de wereld. Hij is er, bijna.

Maar wíllen wij gered worden? Laten wij deze Redder zien waar in ons leven wij zijn hulp nodig hebben!? Alleen wie toegeeft, dat hij ziek is, kan genezen worden. Alleen wie erkent, dat zijn leven soms doods is, kan het nieuwe leven krijgen.

Beantwoorden wij Gods liefde door vandaag ons hart aan Hem toe te wijden. Vragen wij vergeving voor wat niet goed was. Beloven wij, dat wij zullen proberen te leven volgens het Evangelie. Dan eren wij God. Worden wij zelf gelukkiger. En zijn wij ook wij op onze beurt een licht, een ster, voor mensen in onze omgeving.

openingsgebed

Laat ons bidden. Verborgen God, Gij kent ons, Gij weet hoe blind wij zijn voor uw nabijheid, hoe ver wij nog verwijderd staan van U. Onthul ons uw aanwezigheid, breng ons tot de gehoorzaamheid van het geloof, en roep ons tot de gemeenschap van Jezus Christus, onze Heer. Die met U leeft en heerst… . Amen.

kinderwoorddienst

preek

Broeders en zusters, in de eerste lezing hoorden wij over koning David, die op een goede dag van plan was voor God een tempel te bouwen. Het Tabernakel stond dan toe alleen maar in een tent. Maar nog dezelfde nacht kreeg de profeet Natan opdracht tegen David te zeggen, dat dat niet de bedoeling was. God zou voor Dávid een huis bouwen. Door de Persoon van Jezus Christus – één van de opvolgers van David – zou Dávids troon vaststaan tot in eeuwigheid.

Het is toch wel gemakkelijk om zo’n profeet in huis te hebben. Je bent als pastoor van plan om die ene cursus maar weer eens te organiseren en dan krijg je via de e-mail bericht, dat er weer een nieuwe cursus is uitgekomen. Misschien dat die weer meer bij de tijd is en meer aanslaat.

Uit onszelf weten wij niet lang niet alles. Eigenlijk gelukkig maar! Wij leren veel van anderen, van elkaar. En wat zou het niet makkelijk zijn als ook God rechtstreeks – of via een profeet – tot ons sprak, zodat wij altijd zouden weten wat in een bepaalde situatie het beste is en wij zo goed mogelijk zijn wil kunnen doen.

Informatie, kennis, is ontzettend belangrijk. Voor wie niets van computers en internet weet: stel je voor, dat je een branderig gevoel in je slokdarm hebt. Je denkt: wat is dat? Zal ik meteen de dokter opbellen? Je kunt ook eerst even op internet kijken. Je typt de woorden ‘slokdarm’ en ‘branderig gevoel’ in en je krijgt binnen twee seconden een hele serie artikelen over wat er aan de hand kan zijn, over wat je bijvoorbeeld wel of niet moet eten. Reuze handig. Kun je daarna altijd nog de dokter bellen. Maar zo zou het ook makkelijk zijn een soort internetverbinding met de hemel te hebben.

In de tweede lezing spreekt de apostel Paulus over het bevestigd worden in het Evangelie. ‘Bevestigen’, dat is verklaren, dat iets is zoals wordt gezegd, maar ‘bevestigen’ betekent ook ‘vastmaken’. Door het Doopsel en Vormsel en door iedere heilige Communie worden wij bevestigd, vastgemaakt aan, verbonden met het Evangelie, de Blijde Boodschap van Jezus Christus. Zoals Hij werd bevestigd, vastgemaakt, aan het Kruis, zo worden wij verbonden met het Evangelie. Niet dat wij het Evangelie op zak dragen, maar zijn Geest is in ons. De heilige Geest, die aan de apostelen het Evangelie heeft gegeven, geïnspireerd, leeft en werkt ook in ons. Hij leert ons dezelfde waarheden.

In het Evangelie hoorden wij hoe de heilige Geest op een mens kan inwerken. Maria werd er zwanger van, letterlijk. Zij bracht een goddelijke Zoon ter wereld. Andere mensen werden door de inwerking van de heilige Geest van een ziekte genezen. Dat gebeurde in Jezus’ tijd. Dat gebeurt in onze tijd ook nog af en toe. Weer anderen kregen door de inwerking van de Geest vergeving van zonden, of bevrijding uit de macht van een boze geest.

Broeders en zusters, ik lees iedere dag een paar stukjes uit de bijbel. Zo krijg je in de loop van je leven een grote bijbelkennis.

Waarom is dat belangrijk? Wel, allereerst laat je God zien, dát je zijn Woord belangrijk vindt. Als je van iemand een brief krijgt en je leest hem niet eens, dan wil dat zeggen, dat die persoon voor jou niet zo belangrijk is. Door de Bijbel te lezen laat je zien, dat God voor jou belangrijk is.

En… als je veel bijbelkennis hebt, en er gebeurt iets in je leven, dan laat Gods Geest als het ware een belletje rinkelen. Als je iets moois hebt gekregen of meegemaakt, dan laat God je denken aan het verhaal van de tien melaatsen van wie er één terugkwam – een vreemdeling – om Jezus te bedanken. En dan vraagt Hij: Ben jij iemand, die bedankt voor deze gave of vergeet jij dat?

Als jij in je leven door mensen wordt aangevallen – dat kan ook met woorden – dan kan God je laten denken aan het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Een koopman werd aangevallen door rovers, maar er kwam iemand langs, die hem oppakte en verzorgde. Zo zal er – als je op God vertrouwt – ook voor jou misschien iemand komen om te helpen. Houd dus de moed erin.

Als je een grote financiële strop hebt, kan God je laten denken aan Jezus’ uitspraken over Gods liefde voor de bloemen op het veld en de vogels in de lucht. Als Hij voor hen al zo goed zorgt, zal Hij jou dan vergeten!?

Als jijzelf of een dierbare van je komt te sterven, kan Gods Geest je een gedachte geven aan het dochtertje van Jaïrus, dat door Jezus uit de dood werd opgewekt. Zo zal Hij ook jou en je dierbare opwekken… in het volgende leven.

Broeders en zusters, een internetverbinding kan binnen twee seconden antwoord geven op vele vragen, maar niet op de vraag wat God van ons wil. Daarvoor hebben wij zijn Woord. Het gesproken Woord, de Bijbel. Het levende Woord, Jezus Christus. Letten wij altijd heel goed op tijdens de voorlezing uit de heilige Schrift, de Bijbel. Het zou mooi zijn om ook thuis iets te lezen, liefst samen. Wie thuis geen Bijbel heeft… héél de bijbel staat op onze website onder de afdeling ‘spiritualiteit’. Wij kunnen op de pastorie ook een Bijbel voor je bestellen. Indien nodig betaal ik de helft. Door regelmatig te lezen worden wij bevestigd in het Evangelie. Dan komt Gods kracht, Gods liefde, Gods wijsheid in ons en vinden wij het antwoord op vele vragen.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments