Preek op 20-07-2014, 16e zondag door het jaar A, pastoor Frank Domen

Preek op 20-07-2014,16e zondag door het jaar A, pastoor Frank Domen

openingswoord

Broeders en zusters, van harte welkom. In verband met de tropische warmte zullen wij de heilige Mis een beetje inkorten, ofschoon de temperatuur in de kerk best wel meevalt. Het is hier 21 graden. Op de pastorie boven is het 28 graden.

Wij willen vooral even stilstaan bij de grote tragedie, die zich in Oekraïne heeft voltrokken en waarbij 298 doden zijn gevallen, onder wie 193 Nederlanders. Wat een verdriet bij zo veel nabestaanden tegelijk.

Paus Franciscus heeft laten weten, dat hij voor de slachtoffers en hun nabestaanden bidt. Tevens roept de paus alle partijen, die bij het conflict in Oekraïne betrokken zijn op om in dialoog tot vrede en oplossingen te komen om zo verder verlies van onschuldige mensenlevens te voorkomen.

Ook onze Nederlandse bisschoppen hebben tot gebed opgeroepen om de slachtoffers in de barmhartigheid van God aan te bevelen en om te bidden om kracht en moed voor de nabestaanden. Morgenochtend om 10.00 uur zullen in de Sint Bavokathedraal 193 kaarsen worden aangestoken ter nagedachtenis aan de slachtoffers.

Wij zullen uiteraard vooral bij de voorbede al deze mensen bijzonder bij God aanbevelen, maar laat ook ieder voor zich op verschillende momenten tijdens deze Eucharistieviering proberen deze arme mensen bij God te brengen.

openingwgebed

Laat ons bidden. Heer God, uw wijsheid en goedheid, en uw mateloos geduld gaan alle begrip te boven. Wij bidden U: bevrijd ons van kleinmoedigheid, geef ons geduld met onszelf en met elkaar in het geloof en het vertrouwen dat Gij alles ten goede leidt. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon…

kinderwoorddienst

preek

Vorige week hoorden wij in het evangelie het verhaal van de zaaier. Het speelveld – om het zo maar te noemen – was toen het menselijke hart. In ons hart zijn vele plekken met goede grond waar het zaad van Gods genade goede vruchten kan voortbrengen. Maar er zijn ook rotsachtige plekken en gedeeltes, die door onkruid – de zorgen voor het leven of rijkdom en macht – overwoekerd zijn.

Vandaag in het evangelie opnieuw verhalen over zaad. En dit keer is het speelveld de wereld, de plaats waar wij wonen en werken. Er is goed zaad – dat zijn de oprecht gelovige mensen en ook de goedwillende mensen – en er is slecht zaad, onkruid – dat zijn de mensen, die willens en wetens het kwade doen. Jezus Christus wil niet, dat wij het onkruid verwijderen, want dan zou het goede zaad weleens mee uitgetrokken kunnen worden. Dus, God wil dat goedwillende en kwaadwillende mensen in dezelfde wereld leven. Wij moeten het kwade in de wereld niet de rug toekeren, maar Gods licht erover laten schijnen in de hoop, dat uiteindelijk het licht de duisternis zal overwinnen.

Natuurlijk mogen wij het erg vinden, mag het ons pijn doen en verdrietig maken, dat er soms groot kwaad gebeurt. Maar ik denk, dat God niet wil dat wij ons eraan ergeren. Ons aan iemand ergeren wil zeggen, dat wij ons beter achten dan die ander. Misschien is dat soms wel waar, maar ieder mens tot en met paus Franciscus heeft verlossing nodig. Niemand kan op eigen houtje in de hemel komen. Ons aan iemand ergeren is misschien toch een kwestie van hoogmoed. Je aan iemand ergeren is trouwens ook niet goed voor onze gezondheid.

Laten wij het erg vinden, dat er bij de vliegramp 289 slachtoffers zijn gevallen en laten wij voor hen bidden. Laten wij het erg vinden, dat de Russische separatisten het onderzoek bemoeilijken en laten wij voor hen bidden. Laten wij het erg vinden, dat in allerlei landen van de wereld christenen met duizenden op de vlucht moeten slaan en dat deze ramp door onze Nederlandse regering nog zo weinig wordt onderkend en laten wij ervoor bidden.

Zelf het goede doen, lieve medeparochianen, het erg vinden en ons er niet aan ergeren, dat is één van de zaadjes, die God ons vandaag aanbiedt. Proberen wij dit zaad goede vruchten te laten voortbrengen.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments