Preek op 02-02-2014, opdracht van de Heer in de tempel Maria lichtmis, pastoor Frank Domen

Preek op 02-02-2014, opdracht van de Heer in de tempel Maria lichtmis, pastoor Frank Domen

openingswoord

Wij vieren het feest van de opdracht van de Heer in de tempel, ook wel Maria Lichtmis genoemd. Maria brengt haar kind naar de tempel en de grijze Simeon noemt Hem: het licht van de wereld.

God vraagt ons, lieve mensen, het Licht dat Simeon zag, verder te dragen, de wereld in.

Dat drukken wij uit als wij vandaag naar oud gebruik kaarsen wijden en laten opbranden. Die kaarsen herinneren ons eraan, wie wij zelf zijn: dragers van het licht. Wij zijn het, die in deze wereld een lichtpunt mogen zijn en warmte mogen verspreiden. Niet omdat wij uit onszelf zo goed zouden zijn, maar omdat wij Christus de kans geven met ons te werken. Hij is het Licht, dat iedere mens verlicht. Hij is het die mensen warmte schenkt. Geloven gaat verder. Het Licht, dat Christus is wordt verder de tijd in gedragen!

zegeningsgebed

God, bron en oorsprong van alle licht, op deze dag hebt Gij aan Simeon, de rechtvaardige, het licht getoond dat voor de heidenen straalt. Wij bidden U: heilig deze kaarsen door uw + zegen. Uw volk is hier samengekomen om ze ter ere van Uw Naam te dragen. Verhoor ons gebed en laat ons voortgaan langs de goede weg om eens samen te komen tot het licht zonder avond. Door Christus onze Heer. Amen.

ofwel

God, Gij zijt het ware licht, de bron waaruit het licht voortkomt dat eeuwig straalt. Vervul de harten van Uw gelovigen met de luister van het onvergankelijk licht en geef dat allen die in Uw tempel door de glans van dit kaarslicht worden omgeven, eens het licht van Uw glorie mogen aanschouwen. Door Christus onze Heer. Amen.

openingsgebed

Almachtige eeuwige God, op deze dag is Uw eniggeboren Zoon in ons menselijk lichaam voor U verschenen en in de tempel opgedragen. Wij bidden U: geef dat ook wij, met een zuiver hart, voor U mogen verschijnen. Door onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon … PREEK
Maria en Jozef brengen Jezus naar de tempel. De wetsvoorschriften moeten voltrokken worden: hun ‘eerstgeborene’ moet worden vrijgekocht. Bovendien moet een moeder veertig dagen na de geboorte van haar zoon haar ‘onreinheid’ afleggen door een zoenoffer te laten opdragen. Uit het feit dat het offer van Maria en Jozef uit twee duiven bestaat, blijkt dat beiden tot de armen behoren. Maar hoe dit ook zij: zij zijn wetsgetrouw.

In de tempel ontmoeten zij Simeon. Hij is een verlichte mens. De heilige Geest doet hem het Kind aan zijn hart drukken, terwijl hij God looft om het Hem verleende voorrecht de Messias te mogen zien. Simeon vertegenwoordigt het oude Israël, dat de jonge Messias verwelkomt. Hij vertegenwoordigt die mensen die het geloof bewaard hebben.

Nu kan hij tevreden en gelukkig ter ruste gaan: het heil van zijn volk is verzekerd. En niet alleen dit: voor Israël is het Kind een glorie; voor de niet-joden een Licht. Israël mag er zich op beroemen, dat de Messias uit dit volk is voortgekomen; de heidenen mogen evenwel delen in dit Licht.

Simeon is duidelijk op de hoogte; hij kent de waardigheid van Jezus. Dan zegent hij Maria en Jozef. En Maria die meer dan Jozef in de vreugde en de smart van Jezus’ zending zal delen, krijgt een extra woord. Haar Kind zal een teken van tegenspraak zijn: Hij zal worden tegengewerkt en Maria’s ziel zal daar pijn aan hebben. Een scheiding der geesten wordt geprofeteerd: mensen zullen moeten kiezen of ze vóór of tegen Jezus zijn.

Waar staan wij ? Is Jezus voor ons het Woord van God? Het vleesgeworden Woord waarnaar wij ons leven inrichten? De oude Hanna gaat ons met Simeon voor in het geloof. De oude man en de oude vrouw zijn niet ingeslapen. Het leven heeft hun het geloof in Gods goedheid niet afgenomen. Hoe staat het met ons?

NU IETS OVER MEMISA

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments