overweging op 12/13-12-2014, 3e zondag van de advent, jaar B, Jannie Ligthart

overweging op 12/13-12-2014, 3e zondag van de advent, jaar B, Jannie Ligthart

openingswoord

Beste medegelovigen.
Welkom in deze woord- en communieviering.
Het is alweer de derde zondag van de advent, zondag Gaudete,
we zijn alweer dichter bij Kerstmis, het licht komt dichterbij en wordt zichtbaarder.

Ontsteken van de derde adventskaars
God, in de derde kaars van de adventskrans
leggen wij ons ja-woord als antwoord op uw vraag
om in ons geboren te worden.
Wij bidden dat uw naam ‘Ik zal er zijn’
zichtbaar wordt in het werk van onze handen
en verstaanbaar in de woorden die wij spreken.
Zo kan uw licht groeien in ons midden,
van dag tot dag, alle dagen van ons leven. Amen.

In de lezing uit Jesaja kunnen we een opdracht voor onszelf halen. Er staat: “ De geest van de Heer God rust op Mij; Hij heeft Mij gezalfd om aan de armen de blijde boodschap te brengen. Hij heeft Mij gezonden.
Zoals wij hier zitten, zijn we waarschijnlijk allemaal gedoopt en gevormd. Hierdoor rust Gods Geest ook op ons. Ook wij moeten de vreugde ontdekken van het me t elkaar praten over de Blijde Boodschap.
De apostel Paulus geeft in de tweede lezing aan dat we dat kunnen door in relatie met God te blijven door volhardend in het gebed te zijn en God, ondanks tegenslag, te danken voor alles.
In het evangelie wordt Johannes bevraagd over wie hij is. Het wordt hem gevraagd omdat hij mensen doopte. Johannes heeft zijn plaats in het heilsplan goed begrepen. Zijn antwoord was; “Ik doop met water, maar onder u staat Hij, die gij niet kent, Hij die na mij komt, ik ben niet waardig de riem van zijn sandalen los te maken.”
Hij die na Johannes komt verwachten we met Kerstmis.
Laten we hier vol vreugde naar toe leven.

overweging

Het is dit weekend zondag Gaudete, en dat betekent “verheugt U”.
De term ‘Gaudete’ is ontleend aan een vers uit de Brief van Paulus aan de Filippenzen, waarin hij de gemeenschap oproept tot vreugde.
En vreugde klinkt volop door in de eerste lezing van Jesaja: “Ik wil jubelen en juichen in de Heer, mijn ziel wil zich verheugen in mijn God.”

Je kunt je op een feestje, een samenzijn met familie verheugen en er vreugde aan beleven. Die vreugde is heerlijk. Je kunt je ook verheugd voelen over het slagen na een examen, het krijgen van een goede uitslag na een doktersonderzoek, de geboorte van een kleinkind. Maar het is niet de vreugde waar Jesaja over spreekt.

Vreugde kent vele vormen, maar de vorm van vandaag is heel bijzonder. Het is een vreugde die je alleen kunt ervaren in je relatie met God. Een mensenleven kan al heel vervuld en waardevol zijn als iemand de eerste voorbeelden ervaart, de vreugde in het leven. Toch krijgt je leven een compleet nieuwe diepte als je ook die vreugde kent van Gods liefde.

“God heeft mij bekleed met heil”, zegt Jesaja, “Hij heeft mij de mantel van de gerechtigheid omgehangen, zoals een bruidegom met zijn feestkostuum of de bruid met haar bruidstooi”. “Weest altijd blij”, zegt Paulus. “Bidt zonder ophouden. Dankt God voor alles.”

We horen het, Paulus spreekt over de vreugde van het geloof. Maar het kan heel goed zo zijn dat u niet zo’n blij gevoel heeft. Het kan zijn dat u juist in de put zit of een nare week hebt gehad. Het kan zijn dat gebeurtenissen in de wereld u enorm dwars zitten. Het kan zijn dat heel andere dingen, zoals gezondheid of familiebetrekkingen niet goed lopen. Wat betekent dan deze uitnodiging vandaag: “Weest altijd blij”? Dat is toch niet mogelijk?

Ik merk het in mijn eigen leven. We hebben ook zo onze zorgen in ons gezin. en het lukt me toch echt niet om dan blij te blijven en standvastig vol te houden, en om vertrouwen in Gods leiding te hebben. Ik weet dat God de leiding van mijn leven heeft maar toch….

Misschien kan het voorbeeld van Johannes de Doper ons helpen. De mensen vragen hem: “Bent u de profeet?” Het is goed om die vraag in ons door te laten dringen. Mensen vragen hem: “Bent u de profeet?” Ofwel: Bent u degene die we al eeuwen verwachten? Bent u de Messias? Bent u de verlosser? Bent u het die alles zal veranderen?

Ook wij zitten vaak vol met verwachtingen. Het meeste leed doen we onszelf vaak aan door de verwachtingen die we van anderen hebben. We verwachten vaak zoveel van hen en zijn teleurgesteld als zij dat niet waar maken.

Of we verwachten teveel van onszelf, omdat anderen iets van ons verwachten, Dan willen we aan die verwachtingen voldoen, maar stellen onszelf en anderen teleur.

Mensen verwachten van alles van Johannes de Doper. Maar hij weet dat hij dat niet kan waarmaken en hij zit daar helemaal niet mee. Johannes is blij met wat hij mag zijn, hij is blij met zijn eenvoudige zending: voorloper zijn, wegbereider, stem in de woestijn, dat is al meer dan genoeg. Johannes wist al heel vroeg zijn plaats in het heilsplan van God. Als baby sprong hij op in de schoot van zijn moeder bij de klank van Maria’s groet, want daarin klonk de aanwezigheid van Christus door, zijn Heer.

Ook wij moeten in ons leven steeds weer proberen ons leven aan Gods leiding toe te vertrouwen. Onze wil als het ware uitschakelen en ons overgeven aan wat God met ons leven bedoelt. Zoals God een plan had met het leven van Johannes zo heeft hij dat ook met ons leven. Laten we daarop vertrouwen en er voor bidden.

Blij zijn in alle omstandigheden, dat kan alleen als we ondanks alles wat er tegen kan zitten onszelf geborgen weten in Gods liefde. Daarom is die vreugde ook heel anders dan die andere vormen van blijdschap. En laten we dan luisterend naar Paulus woorden, hiervoor “Bidden zonder ophouden. God dankend voor alles.”

Vandaag is het zondag Gaudete, de zondag waarop we vol vreugde het Kerstfeest snel zien naderen. We zijn al over de helft.

Ik wens ons toe dat we de vreugde van Gods aanwezigheid en zijn barmhartige liefde in ons leven van alle dag mogen ervaren. En dat we deze vreugde mee kunnen nemen naar Kerstmis. Amen.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments