Preek op 26-05-2013, Hoogfeest van de H. Drie-eenheid, jaar C, pastoor Frank Domen

Preek op 26-05-2013, Hoogfeest van de H. Drie-eenheid, jaar C, pastoor Frank Domen

CRÈCHE

openingswoord

Broeders en zusters, allemaal van harte welkom. Wij vieren vandaag het feest van de H. Drie-eenheid.

Wij leven in een wereld waarin vaak wordt gewerkt met keihard cijfermateriaal. De werkeloosheid is zo veel procent gestegen, de huizenprijzen zijn weer zo veel procent gedaald.

In Gods wereld is echter niet alles even duidelijk, althans niet voor ons, mensen. Er is een Vader, die God is, een Zoon, die God is en een heilige Geest, die God is, en toch is er maar één God. Veel zaken moeten wij geloven zonder ze ten volle te kunnen begrijpen. God is groter dan wij kunnen bevatten.

Je kunt daar zó mee omgaan dat het een afstand schept, maar het kan ook troostvol zijn. Want ook in een mensenleven zijn niet alle dingen in cijfermateriaal weer te geven of op te lossen. En dan is er gelukkig een God, die groter is, machtiger, dan alle problemen van de wereld samen. Op Hem mogen en kunnen wij altijd een beroep doen.

Eren wij vandaag de Drie-ene God. Vertrouwen wij ons aan Hem toe.

Voor de keren, dat wij te weinig vertrouwen in God hebben gehad, misschien zelfs weleens boos op Hem zijn geweest, vragen wij samen om vergeving.

openingsgebed

Laat ons bidden. Heilige Vader, Gij hebt uw woord gehouden: uw Zoon is mens geworden; zijn Geest leeft in uw Kerk en maakt de liefde openbaar, waarmee Gij ons bestaan vervult. Zo zijt Gij, God, één in uw drievuldigheid. Wij vragen U, dat alles wat wij zijn en doen, belijdenis mag worden van uw heilige Naam. Door … . Amen.

kinderwoorddienst

preek

Broeders en zusters, door alle eeuwen heen hebben mensen zich God op een bepaalde manier voorgesteld. De oude man met een grote witte baard, zetelend op een gouden troon, is wel één van de bekendste.

Maar met voorstellingen van God moeten wij voorzichtig zijn in die zin, dat God niet tot uitdrukking te brengen is in één beeld, óók niet in een dik boek vol met mooie verhalen over God. God is oneindig rijk, oneindig diep.

Het is dan ook niet voor niets dat het de joden verboden was om een beeld van God te maken. En de Naam van God wordt door de joden zelden uitgesproken. Als ze het al doen, dan met héél grote eerbied: Hij die is!

Het is in Jezus’ tijd dan ook ongehoord, dat Hij God “zijn Vader” durft te noemen. Beter gezegd, Hij noemt God “Abba”, wat zo’n beetje “papa” of “vadertje” betekent. Dat vinden de joden een regelrechte godslastering. Hoe durft Hij! Het klinkt in hun oren als een vloek.

De leerlingen, die later over Jezus gaan spreken als “de Zoon van de Vader” worden dan ook de synagoge uitgezet en vervolgd. “Maar”, zegt Jezus zelf, “wees maar niet bang, de heilige Geest zal je helpen de goede woorden te vinden”. Wanneer Jezus er niet meer is, zal de heilige Geest hun Helper zijn.

Vader, Zoon en heilige Geest zijn drie namen, die christenen gaven èn nog steeds geven aan één en dezelfde God. Aan het begin, bij de doop, en ook aan het einde van onze levensreis, worden wij gezegend in de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.

Er zijn mensen, die – als zij aan God denken – vooral de nadruk leggen op de schepping. God is voor hen het begin van alles, de Gever van alle goeds. Maar óók Degene, die pijn en ellende kan geven. Ons lot, geloven zij, ligt in zijn hand, en wij kunnen slechts bidden, dat Hij ons goed is gezind. Van dit Godsbeeld is best wel iets waar, maar niet alles.

Andere gelovigen zien God als een Geest. God woont niet op de aarde, maar ver weg in de hemel. Daarom kun je je het beste uit de wereld terugtrekken, vinden zij, je losmaken van al het materiële.

En weer andere mensen – en christenen zijn zulke mensen – geloven, dat God Iemand is, die ons nabij is, met ons meetrekt, ons uitdaagt om de aarde mooier te maken, mensen gelukkiger te maken, een God, die ons aan het einde van die trektocht tot zich neemt, zodat ook wijzelf voor altijd van zijn èn ons werken kunnen profiteren.

Die God, die Vader, die met mensen is begaan, heeft zich geopenbaard, heeft zich laten zien, in Jezus van Nazareth. Jezus Christus is voor ons hèt beeld van God.

God is inderdaad de almachtige God, Hij kan alle kwaad in de wereld in één handomdraai ten goede keren, en misschien doet Hij dat ooit wel, wij mogen daar om bidden, zoals de mensen in Jezus’ tijd Hem smeekten om genezing, om bevrijding van het kwade, maar zoals Jezus weldoende rondging, zo moeten ook wij weldoende rondgaan.

Wij mogen bidden alsof alles van God afhangt en tegelijkertijd moeten wij werken alsof alles van ons afhangt. Proberen wij op de wijze van Jezus Christus, d.w.z. in de Geest van de Zoon een vader/moeder te zijn voor iedereen, die wij op onze levensweg ontmoeten. Vader, Zoon en heilige Geest, heel verschillend van elkaar en toch volkomen één. Proberen ook wij – ondanks alle onderlinge verschillen in liefde volkomen één te zijn.

Mag ik nog even een heel klein stukje voorlezen over wat Paus Franciscus de afgelopen dagen heeft gedaan.

Paus veegt Italiaanse bisschoppen de mantel uit, 26-05-2013

ROME (RKnieuws.net) – Paus Franciscus heeft de arrogantie van de Italiaanse bisschoppen zwaar op de korrel genomen. Dat meldt de Franse krant La Croix.

De paus spoorde de bisschoppen aan om zich niet te laten bekoren door carrière, geld of te grote inschikkelijkheid voor de tijdsgeest, waardoor zij een soort ambtenaar in plaats van een goede herder zouden worden of een geestelijkheid die meer bezorgd is om zichzelf, haar organisatie en structuren in plaats van het echte welzijn van het volk van God.

Paus Franciscus had zijn toespraak vooraf voorgelegd aan het Vaticaanse Staatssecretariaat, maar legde de bemerkingen die hij op zijn tekst kreeg naast zich neer.

Prachtig, wat een paus! We moeten liefhebben, we moeten werken aan de eenheid, maar soms moeten we ook in liefde optreden. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments