Preek op 25-12-2013, Eerste kerstdag, diaken Eelke Ligthart

Preek op 25-12-2013, Eerste kerstdag, diaken Eelke Ligthart

openingswoord

Dierbare mede gelovigen, De afgelopen vier zondagen, de Adventstijd, hebben we kunnen toeleven naar het hoogfeest van Kerstmis, de geboorte van de Heer. Ik hoop dat we allemaal daar wat tijd voor hebben kunnen nemen. Eens na te denken, zoals ons werd gevraagd door de evangelisten, over de weg die we gaan in ons leven. Om ons om te keren, te bekeren, af te zien van verkeerde en vervelende dingen in ons leven.
Vanacht is Jezus in de kribbe gelegd, hij is ons in handen gegeven en de vraag is hoe gaan we om met het kind, met het Licht dat ons wordt aangereikt.
Johannes spreekt vandaag over het Woord dat in het begin was, het Woord dat bij God was en het Woord dat God was.
Vandaag is het Woord vlees geworden, het Licht is onder ons gekomen om ons verlichten. Laten we Jezus in geloof en met open armen ontvangen.

preek

Enige tijd geleden las ik, in een artikel, een verhaal van een man die vorig jaar kerst in Frankrijk een kerk had bezocht. Er was een prachtige kerststal gebouwd met daarin een kribbe. Tot zijn ontzetting lag er geen kind in de kribbe, maar enkele bladzijden gescheurd uit de bijbel. Verder niets. Er ging een schok door hem heen. Je scheurt toch niet zomaar bladzijden uit de bijbel om die in de kribbe neer te leggen. Maar toen hij er even over nadacht raakte het hem, en kwamen de woorden van het Evangelie bij hem boven. Het Woord is vlees geworden, symbolisch verbeeld in deze kribbe.

Gods Woord is vlees geworden.
Gods Woord moet werkelijkheid worden, zijn uitwerking hebben. Gods woord moet niet alleen maar in een boek blijven opgesloten. Zo werpt de evangelist vandaag zijn licht op de geschiedenis van God en zijn mensen. Het woord is concreet geworden, concreet in een mensenkind, een nederig mensenkind in een kribbe. Zoals het door God gesproken woord al eerder gestalte gekregen heeft in de schepping. Zoals het verder gestalte heeft gekregen in de Tora, in de tien geboden. Gods leidraad, Gods Licht in de alledaagse mensenwereld, waar mensen er op gewezen moeten worden dat ze elkaar niet naar het leven moeten staan. Als we dat ten volle zouden begrijpen wat er staat geschreven, bij onszelf te rade zouden gaan, is het ongelooflijk hoe de wereld er nu uitziet.

Heel de geschiedenis door zijn er mensen geweest die niet hebben willen geloven dat het heilige, de Eeuwige, zo menselijk, zo lichamelijk onder onder is gekomen. Dat kon toch niet waar zijn? Is dat geen schijn? Maar steeds weer keerde men terug naar de overtuiging, dat het werkelijkheid is. De menswording werd door Franciscus weer opnieuw verbeeld in de kerststal. Hij was gefacineerd door de Jezus van Nazareth geworden God . Een God die menselijk sterfelijkheid en gebrokenheid niet uit de weg ging en daardoor in de mens aan het woord kan komen.

Het woord is vlees geworden.
In het sterfelijke, in het vergankelijke komt God aan het Licht. In het sterfelijke, in het vergankelijke heeft God zijn ziel gelegd. In het kind in de kribbe, het kind van Bethlehem, daar komt God aan het licht. God spreekt zich daarmee bijzonder uit. De evangelist wil ons er van doordringen, dat in het spreken en doen van Jezus, God zich op bijzondere wijze openbaart, dat God aan het Woord komt. In zijn leven kunnen we zien, wat het is om vrij en bevrijd te zijn van oordeel en vooroordeel. Bevrijd te worden van alles wat ons gevangen houdt in menselijk opzicht.

Dat licht van God, dit woord van God, wordt concreet in deze mens van vlees en bloed. Het is bijna niet voorstelbaar. Maar als je het tot je door laat dringen, kun je er warm van worden. Zoals we dat hoorden bij de profeet Jesaja, die vol vreugde meldt dat er iets nieuws gaat gebeuren. Een redding die niemand kan ontgaan en door de hele wereld kan worden aanschouwd.

Dit Licht aannemen, betekent nogal wat voor ons.
Laat dit Licht van bevrijding, van verlossing, van heil voor iedere mens op onze wereld, laat dat maar op je inwerken. Dan ontstaat er een geweldige bron van kracht en energie, een bron van leven, die over alle grenzen heen gaat. Dan worden we warm van die grote God, die ons vooruit wil stuwen over onze soms enge grenzen heen. Een God die in ons, aan het Licht wil komen.

Dit licht van God reikt tot diep in de duisternis of heft de duisternis zelfs op. Door dit Licht mogen we ons laten leiden op nieuwe wegen. Weg uit angst en bezorgdheid om ons eigen geluk en voorspoed, weg uit onze bekrompenheid en onderworpenheid, weg uit onvrede en ongerechtigheid. Het gaat om het koninkrijk van God, waar wij mensen elkaars broeders en zusters zijn.
Ik hoor het u al denken……ja maar, toen en toen. Precies dat is onze menselijke zwakheid. Lieve mensen, laat je leiden door het Licht van Christus!!!

Dit Licht helpt ons, om over grenzen heen te kijken. Help ons bij het zoeken naar het Licht in anderen. Het helpt ons bovendien te geloven dat uiteindelijk het Licht van God nooit zal doven. Dat Licht mogen we met ons meedragen en doorgeven. Dit is het Licht van een bevrijdende God.

Dit Licht kun je alleen maar ontvangen.
Het wonderlijke is misschien wel, dat je dit Licht pas goed kunt zien, wanneer je ruimte geeft aan al wat kwetsbaar en sterfelijk is. Niet in geweldige tekenen aan de hemel. Wanneer je naar dit Licht in de ander op zoek gaat, wanneer je je durft te laten leiden door dit licht, zul je het vinden waar je het niet verwacht.
Gods Licht schijnt overal waar mensen het Woord vlees laten worden. In praktijk brengen wat het evangelie van ons vraagt.

Dus niet de woorden uit de bijbel scheuren, maar ze daadwerkelijk in prakrijk brengen, vandaag en alle dagen van ons leven. AMEN.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments