Preek op 15-06-2012, hoogfeest van het heilig Hart van Jezus

Preek op 15-06-2012, hoogfeest van het heilig Hart van Jezus

openingswoord

Allemaal van harte welkom op het hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus.

In de eerste lezing van vandaag spreekt de profeet Hosea namens God over Israël, het oude Israël. God heeft Israël uit Egypte geroepen. Hij heeft haar leren lopen, haar beschermd en met zachte leidsels gemend. Hij reikte haar voedsel aan en tilde het juk op wanneer het tegen de kaken drukte. En dan zegt Hosea, dat wanneer God aan Israël dacht, zijn Hart omsloeg, in zijn binnenste week werd van liefde.

Broeders en zusters, nu zijn wij Israël, het nieuwe volk van God. Ook wij worden door God bemind, ook ons neemt Hij bij de hand.

Voelen wij ons veilig bij Hem en proberen wij ook elkaar en andere mensen veiligheid te bieden.

preek

Wij kunnen op een biologische manier spreken over het hart. Dan zeggen wij, dat het hart een orgaan is, een spier, dat zuurstofrijk bloed pompt naar alle andere delen van het lichaam. Dat is noodzakelijk om te kunnen leven. Als wij op een spirituele manier spreken over het hart, het Heilig hart van Jezus, dan zeggen wij, dat zijn Hart voortdurend zijn leven, zijn genade, pompt in onze ziel, zodat wij dicht bij Hem kunnen blijven en zijn wegen kunnen gaan.

Dit is de “functie” van het Heilig Hart van Jezus. Maar er is over dit feest zo veel meer te zeggen dan de herinnering aan wat Zijn goddelijk Hart voor ons doet.

In 1956 schreef paus Pius XII in zijn encycliek “Over de devotie tot het Heilig Hart van Jezus”, dat het Hart van Jezus het belangrijkste teken en symbool is van de liefde van de goddelijke Verlosser waarmee hij onophoudelijk houdt van zijn eeuwige Vader en van de gehele mensheid. Het feest van vandaag roept ons op om onze ogen te richten op de hartstochtelijke liefde waarmee Jezus zijn hemelse Vader en ons liefheeft.

Laten wij deze uitnodiging dan maar aannemen en een kijkje nemen op het kruis waar het goddelijk Hart van Jezus omwille van ons werd doorboord, zo hoorden wij zojuist in het evangelie. Kijken wij naar het bloed en het water, dat uit zijn zijde stroomde. Denken wij na over al de verschillende manieren waarop Hij ons heeft onderricht, liefgehad en mensen heeft genezen toen Hij nog midden onder ons was. Wat zou Hem ertoe hebben aangezet om dit alles te doen? Hij zou in de hemel hebben kunnen blijven, omringd door de engelen en hun lofzang, maar zijn liefde voor ons was te groot. Hij koos er vrijwillig voor Één van ons te worden, onze zonden op het kruis te dragen, om daardoor een einde te maken aan onze ellende en om ons een nieuwe manier van leven te tonen.

Lieve mensen, Jezus’ liefde voor ons is vandaag de dag nog even hartstochtelijk als vroeger. Hij blijft zich tot ons te richten in onze eenzaamheid en hulpeloosheid. Hij wil onze Vriend zijn als wij voelen, dat er niemand aan onze kant staat. Hij geneest ons gewonde hart. Hij reinigt ons van zonden als wij ze bij Hem brengen. Dit is wat Jezus’ Hart voor de mensheid kan en wil doen. Zijn Hart is vol vreugde wanneer Hij ons ziet. Zijn Hart verlangt ernaar om ons veilig naar de hemel te brengen, zodat wij voor altijd bij Hem en bij elkaar kunnen zijn. Zijn Hart bontst van liefde! Laten wij vandaag dus naar het kruis op kijken en voelen wij zijn warme liefde in ons binnenstromen. Amen.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments