Preek op 06-05-2012, 5e zondag van Pasen

Preek op 06-05-2012, 5e zondag van Pasen

openingswoord

Broeders en zusters, welkom. Wij hebben op 4 mei onze dierbare doden herdacht en vandaag/gisteren, 5 mei, hebben wij bevrijdingsdag gevierd.

In de Kerk vieren wij eigenlijk iedere dag dodenherdenking en bevrijdingsdag. Tijdens iedere heilige Mis herdenken wij de dood van Jezus Christus en wij vieren, dat Hij ons van de dood, de eeuwige dood, heeft bevrijd.

Er zijn zo veel mensen in de wereld, die nog niet bevrijd zijn, die geestelijk en/of lichamelijk gevangen zitten. Ook al kennen wij de meesten van hen niet bij hun naam, deze heilige Mis kan hun leven een klein stukje verbeteren als wij ze met hart en ziel bij God aanbevelen.

openingsgebed

Laat ons bidden. God, Gij opent de poort van het geloof voor alle volken van alle tijden. Wij vragen U: roep ook in deze tijd mensen, die zich wijden aan het gebed en de bediening van het woord. Vermeerder het aantal leerlingen, die van harte geloven in uw Zoon en elkaar liefhebben, zoals Hij ons bevolen heeft. Die met U leeft en heerst… .

preek

Broeders en zusters, vandaag gaat het over het geloven in grote dingen, over het doen van grote dingen, en over de kracht om grote dingen te kunnen doen.

De eerste lezing van vandaag spreekt over de tijd kort na de bekering van Paulus. Zoals in de Tweede Wereldoorlog met een blinde haat overal joden werden weggehaald en afgevoerd, zo ging de nog onbekeerde jood Paulus met een ziedende woede overal de huizen binnen en sleepte de christenen – mannen, vrouwen èn kinderen – naar de gevangenis. Zo bang als mensen tijdens de Tweede Wereldoorlog waren voor de Gestapo, zo bang waren de christenen voor Paulus.

Maar God is er gelukkig ook nog! Hij grijpt Paulus in z’n kraag en gooit hem van zijn paard af. En door die wondervolle ontmoeting tussen de verrezen Jezus Christus en Paulus gebeurt er één van de mooiste dingen, die op aarde kan gebeuren: een mensenhart, dat vervuld is van haat en boosheid, wordt genezen en gevuld met liefde voor God en alle mensen.

Maar dan blijkt hoe klein het geloof van mensen soms kan zijn. Zij kunnen gewoonweg niet geloven dat Paulus veranderd is. Het is blijkbaar nog niet tot hen doorgedrongen, dat Jezus Christus heeft gezegd, dat voor God niets onmogelijk is. Barnabas, zelf een vurige leerling, brengt Paulus echter bij de apostelen en als zij hem dan bezig zien en horen, zijn zij eindelijk overtuigd.

Geloven wíj dat God mensen echt kan veranderen? Hoe kunnen wij weten of wij dat geloven of niet? Wel, als wij God om een dergelijke verandering van mensen niet vragen…, zou dat een teken kunnen zijn, dat wij een dergelijke verandering niet voor mogelijk houden. Het kan ook betekenen, dat wij ons niet realiseren, dat God ons geroepen heeft om ons op deze manier voor dit soort mensen in te zetten.

Wat zou het niet een prachtige stunt zijn als wij met z’n allen een tijd lang zouden bidden voor demissionair premier Rutte en die zou opeens veranderen in een diepgelovig regeringsleider. Wat zou dat een zegen zijn voor Nederland! Wat zou het een prachtig ‘bewijs’ zijn van Gods bestaan en werkzaamheid in onze moderne wereld.

Geloven wij er toch in dat God het kan. God kan mensen veranderen… als wij het maar willen geloven en het dus ook vragen! Bidden wij allemaal voor iemand uit de politiek en natuurlijk ook voor onze eigen familieleden en vrienden. Maar… blijven wij toch niet stilstaan bij de mensen van ons eigen kleine kringetje.

In de tweede lezing van vandaag zegt de apostel Johannes, dat wij niet moeten liefhebben met woorden en leuzen, maar met concrete daden. Het is zó gemakkelijk om te zèggen, dat wij geloven. Maar iedere dag opnieuw voor de ander klaarstaan, iedere dag opnieuw de gebreken van die ander verdragen. Die trouw daarin is zó belangrijk. Trouw kan van kleine dingen iets groots maken. Als wij strakjes bij God aankomen zullen wij ons verbazen over de grote geestelijke rijkdom, die wij van de aarde hebben meegenomen. Wij zijn veel rijker dan wij denken!

Wij hebben tegenwoordig veel apparaten en machines: auto, video, computer, magnetron, strijkijzer, enz.. En wij allemaal willen dat die apparaten het iedere keer doen zo gauw wij ze aanzetten. Wij verwachten a.h.w. van onze apparaten dat zij ons trouw zijn. En als zij het ook maar één keertje níet doen, mopperen wij, zijn wij verbaasd en nemen wij maatregelen. Echt grote dingen – een kind redden uit een brandend huis bijvoorbeeld – zal niet vaak van ons worden gevraagd, misschien wel nooit. Maar de kleine dingen worden groot… als wij er trouw in zijn.

Jezus Christus is ons in ieder geval héél trouw. Hij zegt: Ik ben als een wijnstok, jullie zijn als de ranken. Zoals de wijnstok voortdurend vocht en voedsel opzuigt en doorgeeft aan de ranken, zo sta Ik -Jezus – voortdurend in verbinding met mijn hemelse Vader en geef zijn liefde aan jullie door. In onze tijd, de 21e eeuw, zou Jezus Christus misschien hebben gezegd: Ik ben de accu of het transformatorhuisje. Jullie hoeven de stekker maar in het stopcontact te steken en dan komt die stroom goddelijke energie vanzelf op gang. Zoals de ranken goede vruchten voortbrengen, druiven, zo kunnen ook wij goede werken voortbrengen als wij leven in verbondenheid met Jezus Christus.

Beste medegelovigen, wij hebben allemaal dingen, die wij moeilijk vinden, de omgang met een lastig iemand bijvoorbeeld. Leggen wij het voor aan Jezus Christus. Dan ontstaat er meteen contact. Er komt direct een stroom van genade op gang. Met die genade kunnen wij grote werken volbrengen.

Beste medegelovigen, wij kunnen onszelf wel heel gewoontjes vinden, ergens pleit dat voor ons, het getuigt van een stukje bescheidenheid, maar van de andere kant moeten wij niet vergeten, dat wij een onvoorstelbare kracht in ons dragen: Gods kracht. Dezelfde kracht waarmee God de aarde en het heelal heeft geschapen heeft Hij ons gegeven om de wereld te herscheppen in een wereld van liefde en vrede. En wij hoeven eigenlijk niet veel meer te doen dan Hem om die nieuwe wereld te vragen en zelf in onze eigen omgeving het goede voorbeeld te geven. Deze heilige Mis meevieren is een goed begin van de nieuwe week. Wij beginnen haar met God. Houden wij ons ook in de rest van de week aan Hem vast.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments