26-03-2020, donderdag in de 4e week van de veertigdagentijd

Openingswoord

Er was eens een vader, die met zijn dochtertje na de heilige Mis de kerk verliet en haar een beetje onzinnige vraag stelde: “Kan God een steen maken, die zo groot is, dat Hijzelf hem niet kan optillen!?” Het meisje dacht even over de vraag na en antwoordde toen: “Oh, papa, God tilt zelf geen stenen op, Hij laat de engelen dat soort dingen voor Hem doen.”

De eerste lezing van vandaag kan bij de aandachtige luisteraar ook vragen oproepen. God is boos. Hij staat klaar om in zijn brandende toorn de Israëlieten vanwege hun afgoderij te vernietigen. Maar Mozes komt tussenbeide en doet God van deze plannen afzien.

Maar hoe kan een eeuwige, onveranderlijke God van gedachten veranderen!? Wat een mysterie! Het is iets, dat wij misschien nooit zullen begrijpen. Alles wat wij kunnen zeggen is dat de heilige Schrift ons keer op keer laat zien, dat er van voorbede een enorme kracht kan uitgaan.

Wij zien het ook bij Abraham gebeuren, die met God onderhandelde om gedaan te krijgen, dat Hij een hele stad zou sparen als daar ook maar een paar oprechte mensen te vinden waren. Denken wij aan verschillende vrouwen in het Oude en het Nieuwe Testament, die geen kinderen konden krijgen, maar hun volhardende en vertrouwvolle gebeden maakten, dat zij toch zwanger werden.

Zelfs Jezus Christus zei ons, dat wij moeten volharden als de weduwe, die haar recht probeerde te krijgen bij de onrechtvaardige rechter. Het is overduidelijk, dat onze gebeden God ertoe kunnen brengen ons zijn genade te schenken.

Maar hoe komen wij zover, dat wij kunnen bidden met vertrouwen!? Een goede manier is het voorbeeld van Mozes te volgen en tijd te besteden aan het leren kennen van God. Het is belangrijk te weten hoe God van ons houdt en van alle mensen. Stellen wij onszelf voor Hem open, zodat wij kunnen ervaren hoe groot zijn genade is. Gaan wij naar de mensen, die het in het leven minder getroffen hebben dan wij en ervaren wij dan hoe het Hart van God bewogen wordt door de noden van zijn volk.

Als wij Hem zo leren kennen, zullen wij merken, dat wij Hem in ons gebed en beetje onder druk kunnen zetten, zozeer dat Hij iets gaat veranderen.

Fijn, dat wij nu hier samen zijn om de heilige Eucharistie te vieren. Maar het is vastentijd. Dan mogen wij best een beetje meer doen. En in deze tijd van het coronavirus hebben we het allemaal toch een beetje minder druk, nietwaar!? Proberen wij in de loop van de dag nog wat tijd met de Heer door te brengen, zodat wij Hem nog beter leren kennen. Als wij met die extra kennis een volgende keer weer gaan bidden, zullen wij merken dat ons gebed steeds krachtiger wordt.