25-03-2020, Aankondiging van de Heer, Maria Boodschap

25-03-2020, Aankondiging van de Heer, Maria Boodschap

Openingswoord

Het zal voor Maria niet heel eenvoudig zijn geweest om de woorden van de engel Gabriël te aanvaarden!

Eerst vertelde hij haar, dat haar huwelijksplannen drastisch zouden veranderen. Toen zij hoorde, dat de heilige Geest over haar zou komen om in haar het Kind van God te verwekken, moet haar gedachte toch ook wel naar Jozef zijn uitgegaan. Zij maakte zich misschien toch even zorgen, dat Jozef haar misschien zou verlaten. En als zij als vrouw zwanger was zonder een echtgenoot te hebben, betekende dat, dat zij door haar dorpsbewoners waarschijnlijk zou worden afgewezen en een leven van schaamte en van ontbering tegemoet zou gaan.

God weet wel hoe hij een zware last op iemand moet leggen, nietwaar!? Maria was in eerste instantie toch bezorgd, verward en bang. Dus hoe kwam het, dat zij toch ja kon zeggen op de uitnodiging van de engel!? Omdat Maria vol van genade was.

Genade is een geschenk, dat God uit vrije wil aan ons allemaal heeft gegeven. Er zijn heel veel soorten van genade. God kan ons bijvoorbeeld de genade van de redding geven, de genade om te geloven en de genade om onszelf te verloochenen. Aan Maria gaf God een genade van bijstand. En die hielp haar om te zeggen: “Zie de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord” (Lucas 1,38).

Deze genade van God werkt als de brandstof, die wij in een auto gebruiken. Het is Gods kracht, die in ons werkt, zowel om te kiezen voor het goede als wel om het goede ook daadwerkelijk te doen. Nu, alle genade, die God aan Maria had gegeven, moest zij toch nog gaan toepassen, een plaats geven in haar dagelijkse leven, zoals ook een auto, die met benzine is gevuld, pas gaat rijden als wij erin gaan zitten, de sleutel omdraaien en op weg gaan.

De engel Gabriël verzekerde Maria, dat voor God niets onmogelijk is. De Vader in de hemel kan doen wat Hij wil, waar en wanneer Hij maar wil. Maar om de een of andere reden doet Hij zijn werk het liefste in en door ons.

Laten wij dus, nu wij dit hoogfeest van Moeder Maria vieren, de dag waarop zij zich aan Gods wil onderwierp, dezelfde beslissing nemen. Laten wij ervoor zorgen, dat wij openstaan voor de mogelijkheid, dat God sommige van onze plannen wil veranderen. Laten wij allemaal zeggen, dat wij dienstmaagden en dienstknechten van de Heer zijn. En dat ons mag geschieden naar zijn eeuwige woord.