19-03-2020, Hoogfeest van Sint-Jozef

19-03-2020, Hoogfeest van Sint-Jozef

Openingswoord

Wij leven in een wereld waarin veel mensen zeggen of denken: mijn wil geschiede.

Dan is het verfrissend, dat wij vandaag Sint-Jozef mogen eren, de bruidegom van de Maagd Maria, die zegt of denkt, zoals Jezus het leert in het Onzevader: uw wil geschiede op aarde, zoals in de hemel.

Zoals het voor het goddelijk heilsplan belangrijk was, dat Maria ja zei tegen God, zo was het jawoord van Sint-Jozef ook heel belangrijk. Wij kunnen nu door God worden gezegend, omdat Jozef zich toen heeft overgegeven aan de wil van God, ongeacht wat dit betekende voor zichzelf en zijn reputatie.

De heiligheid en gehoorzaamheid van Jozef waren zo heldhaftig, dat het soms wel lijkt alsof hij niet van deze wereld is. En toch was Jozef een gewone man. Net als wij moest ook hij leren luisteren naar Gods stem en diens heilige wil leren onderscheiden.

Bedenken wij, dat Jozef aanvankelijk van plan was om stilletjes van Maria te scheiden, nadat hij ontdekt had, dat zij zwanger was geworden. Maar Gods engel legde hem in een droom de situatie uit en toen ging hij van harte akkoord. Zo beschermde God zowel Jozef als Maria en het goddelijke Kind in haar schoot.

In de droom zei God tegen Jozef, dat hij het Kind Jezus moest noemen. Jozef wist, dat hij, door het Kind zelf een naam te geven, het Kind in het openbaar zou accepteren als het zijne, zijn vlees en zijn bloed.

Door middel van twee andere dromen, in veel gevaarlijker situaties, liet Jozef de mate zien waarin hij had geleerd om Gods stem te horen en te volgen, ongeacht de consequenties.

Eerst moest hij naar Egypte vluchten om het jonge gezin te redden van Herodes moordzuchtige plannen. Daarna, nadat hij zich als timmerman in een vreemde land had gevestigd, moest hij na verloop van tijd ook die nieuwe wortels weer loslaten en verhuizen naar Nazareth, opnieuw met de uitdaging om zichzelf te vestigen en voor zijn gezin te zorgen in een weer nieuwe omgeving.

En nooit hebben wij Sint Jozef horen klagen. Hij liet eerder zien, dat hij bereid was zijn eigen plannen te laten varen, zodra God hem een nieuwe weg wees.

Zijn verhaal neemt in de heilige Schrift, de Bijbel, niet veel pagina’s in, maar Jozef is een van de grootste modellen van gehoorzaamheid, trouw en overgave aan Gods plan.

Mogen wij allemaal net als Jozef leren om onze eigen wil steeds meer los te laten en meer en meer op de Heer te vertrouwen.