18-03-2020, woensdag in de 3e week van de veertigdagentijd

18-03-2020, woensdag in de 3e week van de veertigdagentijd

Openingswoord

Proberen wij het ons voor te stellen, dat wij gevraagd worden, geroepen, om iets heel groots te doen, iets dat misschien zelfs onmogelijk lijkt. Het kan ons dan behoorlijk bezighouden. Wij denken erover na hoe wij het gaan doen, en misschien zelfs óf wij het wel gaan doen. Maar godzijdank, toen wij er dan toch aan begonnen, bleek het wel mee te vallen. Het verliep zelfs allemaal heel voorspoedig. Soms is het christelijke leven zo, heel uitdagend, maar met Gods hulp toch eenvoudig.

Jezus Christus leefde onder de Mozaïsche wet, een wet met heel veel regels. Zelfs voor de meest getrouwe Joden was het in het Palestina van de eerste eeuw moeilijk om aan de letter van de wet te voldoen, omdat deze in de loop van de eeuwen zo complex was geworden.

Jezus echter vervulde met zijn dood en opstanding de oude wet en introduceerde tegelijkertijd de nieuwe wet van de liefde, die veel eenvoudiger is.

Toen een expert in de Mozaïsche wet eens aan Jezus Christus vroeg wat het grootste gebod was, antwoordde Hij eenvoudig: de liefde (Matteüs 22, 37-39). Bij een andere gelegenheid zei Hij: “Hieruit zullen allen kunnen opmaken, dat gij mijn leerlingen zijt: als gij de liefde onder elkaar bewaart” (Johannes 13, 35). Dit is de nieuwe wet van Jezus Christus, eigenlijk de enige wet, die wij hoeven te vervullen.

Als het volgen van Jezus Christus zo eenvoudig is, waarom lijkt het dan soms toch zo moeilijk!? Dat hoeft echter niet zo te zijn. Wij vervullen Jezus’ wet elke keer, dat wij in zijn Naam vriendelijk zijn, een woord van bemoediging spreken of iemand een onrecht, dat ons is aangedaan, van harte vergeven. Wij voldoen aan de wet als wij een ouder iemand aanbieden om met iets te helpen. Een moeder vervult de wet als zij bidt voor haar tienerdochter en haar vriendinnen. Een kantoormedewerker wanneer hij de tijd neemt om te luisteren naar de zorgen van een collega. Elk zogenaamd klein ding, dat wij doen uit liefde voor God en onze broeders en zusters is in de ogen van God een groots werk.

Jezus Christus heeft ons onderwezen, niet alleen met woorden, maar ook met zijn goede voorbeeld. En door het voorbeeld van ons leven kunnen ook wij op onze beurt mensen tot God brengen.

Mogen wij allen ernaar streven om tempels van de levende God te zijn en Jezus’ wet van liefde te vervullen door ieder mens om ons heen van harte te respecteren.