16-03-2020, maandag in de 3e week van de veertigdagentijd

16-03-2020, maandag in de 3e week van de veertigdagentijd

Openingswoord

De manier waarop de profeet Elisa vandaag een zieke wil genezen, klinkt dat niet een beetje als wat goed is voor zo’n praatprogramma laat op de avond!? Het enige wat wij hoeven te doen is een kopje thee drinken met een extract van exotisch fruit uit het Amazonegebied en … binnen drie weken tijd zullen wij 15 kilo vet kwijtraken. Geen wonder, dat Naäman de profeet Elisa maar moeilijk kon geloven! Bovendien was hij erg ziek. Hij leed aan lepra, een degeneratieve ziekte, die het vlees van de zieke opeet en tot een langzame en pijnlijke dood leidt. Dit was niet iets, dat lichtvaardig met een paracetamol kon worden behandeld.

Naäman was een dappere, gerespecteerde legeraanvoerder. Een briljante strateeg en een doorgewinterde jager. Hij was een doener, een resultaatgerichte man van actie. Niet iemand, die je gauw kunt overhalen om voor gezondheid en welzijn een wondermiddeltje te gebruiken.

Naäman was dan ook behoorlijk van streek en wilde weggaan. Hij dacht, dat de profeet Elisa op z’n minst naar buiten zou komen om hem te ontmoeten, dat hij de Naam van de Heer, zijn God, over hem zou aanroepen, met zijn hand over de zieke plek zou strijken en zou bidden om genezing. Maar alles wat hij kreeg was een onpersoonlijke boodschap waarin hem werd meegedeeld, dat hij zich zevenmaal moest wassen in het water van de rivier de Jordaan en dan zou hij gereinigd zijn. De Jordaan was eigenlijk in vergelijking met de grote rivieren in Syrië maar een klein watertje.

Gelukkig hadden de dienaren van Naäman grote invloed op hem en haalden zij hem over om gehoor te geven aan de oproep van Elisa. Wat had hij te verliezen!? En toen Naäman deed wat van hem werd gevraagd, werd hij volledig genezen. En hij geloofde en loofde de God van Israël!

Net als Naäman kunnen ook wij in de verleiding komen om de mogelijkheid te negeren, dat God door iets kleins voor ons iets groots kan bewerken. Dat het kan, wij hoeven alleen maar te kijken naar dat kleine stukje brood, dat kan veranderen in het Lichaam van Christus, dat ons één maakt met God en ons goddelijke kracht en wijsheid schenkt. Dus waarom zou God voor ons niet het verschil kunnen maken door een klein beetje wijwater of door het met hart en ziel bidden van één Onzevader en tien Weesgegroeten. Iedere dag even tien minuten in de heilige Schrift lezen kan op den duur van ons een ander mens maken.

Ook vandaag de dag kan God wonderen bewerken. Wij moeten er wel in geloven, weten dat God ons honderdvoudig beloont. Hij is en blijft onze hemelse Vader, die oneindig veel van ons houdt. Vertrouwen wij ons in deze heilige Eucharistieviering aan Hem toe.