11-03-2020, woensdag in de 2e week van de veertigdagentijd

11-03-2020, woensdag in de 2e week van de veertigdagentijd

Openingswoord

In de eerste lezing horen wij hoe God de profeet Jeremia naar mensen stuurt, die in Juda wonen, omdat zij zich helemaal van God hebben afgekeerd. Hij vroeg Jeremia om de mensen aan te sporen geen valse goden meer te aanbidden en om hen eraan te herinneren, dat zij aan Jahweh toebehoren. Maar de profeet Jeremia werd geminacht en bespot. Hij verloor zijn familie en vrienden. En de mensen wilden zelfs een aanslag op zijn leven plegen.

Als wij ons verraden en bedrogen voelen, kunnen wij al gauw gevoelens van zelfmedelijden krijgen of wij zijn uit op wraak. Maar in plaats daarvan ging de profeet meerdere keren op intieme wijze met God in gesprek. Soms was hij wel boos. Dan tierde hij en klaagde. Maar uiteindelijk bleef hij nederig en vroeg God om wijsheid en kracht. En God vond het niet erg, dat Jeremia zich zo uitte tegenover God. Hij zag, dat Jeremia zich niet van Hem afwendde, hij wilde alleen antwoorden hebben op zijn vragen.

De profeet wilde eigenlijk, dat de mensen van Juda eenzelfde relatie met God gingen onderhouden als hij had. Hij wilde, dat zij tegenover God net zo open en eerlijk waren als hij, en net zo gehoorzaam. Hij wilde, dat de mensen hun gedachten en gevoelens en beloften tegenover God weer gingen uiten. Zulk een relatie zou hen in moeilijke tijden staande kunnen houden, en kunnen helpen om alle verleidingen te weerstaan en hen aanmoedigen om standvastig te blijven.

Zoals bij zoveel andere verhalen, gebeurtenissen, het geval is, spreekt Jeremia vandaag ook tot ons. Ook voor ons is het belangrijk een open en eerlijke relatie met God te hebben, intiem, dat wij Hem alles vertellen, en dat wij ook de bereidheid hebben om te luisteren naar wat God ons te zeggen heeft.

Maar wij hoeven dus niet bang te zijn om onszelf te zijn. Delen wij met God onze vreugde en ons verdriet, onze klachten en twijfels. Wij mogen af en toe best wel mopperen. God voelt zich dan niet beledigd. Hij is juist blij, dat wij met Hem in gesprek gaan, maar dat betekent op een gegeven moment natuurlijk wel, dat wij ook naar Hem moeten willen luisteren en Hem moeten willen gehoorzamen, want ons verstand zegt ons, dat God het altijd beter weet dan wij. God vindt ieder detail van ons leven belangrijk. Ook vandaag, tijdens deze heilige Mis, wil Hij graag van alles en nog wat met ons bespreken. Laten wij daarom vooral strakjes tijdens de heilige Communie ons hart tegenover Hem uitspreken en dan ook echt even stil zijn om naar Hem te kunnen luisteren.