10-03-2020, dinsdag in de 2e week van de veertigdagentijd

10-03-2020, dinsdag in de 2e week van de veertigdagentijd

Openingswoord

Jezus Christus wordt door veel mensen gezien als een heel lieve en aardige man, en dat is Hij natuurlijk ook. Maar als het nodig is kan Hij ook heel stevig uit de hoek komen. En dat is een goede zaak. Natuurlijk is Jezus Christus vervuld van liefde, van medelijden en van genade. Maar tegelijkertijd werd Hij mens om de strijd met de duivel aan te gaan, om verkeerde opvattingen over wie God is te corrigeren, en om uiteindelijk een gewelddadige en pijnlijke dood te ondergaan, opdat wij verlost zouden kunnen worden. Het is goed om hier zo nu en dan aan herinnerd te worden. Dan weten wij weer hoe hoog de prijs was, die Hij hiervoor moest betalen.

Jezus Christus vaart streng uit tegenover de schijnheilige houding van sommige joodse kerkelijke leiders van zijn tijd, die de uiterlijke vormen van het geloof hoogachten, maar het hart van de zaak uit het oog hebben verloren.

Proberen wij ons even het volgende voor te stellen: op een dag komen wij in een buitengewoon mooie kerk, wat een prachtige kunstwerken. De architectuur is majestueus, het geheel is adembenemend. De gewaden van de priester en de vaandels, die in en rondom de kerk hangen, passen perfect bij elkaar. Niemand in het koor zingt vals. Ook de bloemversiering is geheel in stijl.

Dit beeld is natuurlijk heel mooi en die schoonheid is allesbehalve verboden, maar is dit nu wat Jezus Christus allereerst van zijn Kerk verwacht!?

De heilige bisschop Ambrosius zei ooit, dat de schoonheid van de Kerk niet in de eerste plaats bestaat in haar goede werken of in haar mooie rituelen. De diepste schoonheid vormen de mensenharten, die van God en van Jezus houden. De schoonheid waar Jezus Christus naar op zoek is, is te vinden in het hart van de zorgzame moeder, die midden in de nacht voor haar baby opstaat. Die schoonheid wordt gevonden in een man, die tijd en energie geeft om zijn werknemers bij te staan. De schoonheid wordt ook gevonden in een heilige liturgie – eenvoudig of uitgebreid – die de geloofsgemeenschap naar een diepere en meer intieme relatie met Jezus leidt. Schoonheid wordt gevonden in het kennen van Jezus Christus als de bron van al wat goed is.

Wordt Gods schoonheid ook in ons gevonden!?